นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 4646
ความเห็น: 0

วิเคราะห์รูปแบบและวิธีประเมิน

วิเคราะห์ผลการประเมิน การพัฒนาระบบการประเมิน

       กระบวนการประเมินในภาควิชาฯ ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินในภาพรวมดีขึ้น คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  เนื่องจากรอบนี้ระบบ Competency online  ยังไม่เรียบร้อย  ภาควิชาฯ จึงใช้ระบบประเมิน 360 องศา   ซึ่งภาควิชาฯ ได้นำต้นแบบจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการประเมินด้วย   จากการที่ดิฉันเองมีส่วนทั้งเป็นผู้ถูกประเมินและเป็นผู้ประเมิน มีความเห็นว่า  จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประเมิน  โดยผลการประเมินควรจะมีความถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  

        ขอยกตัวอย่างผลการประเมินของดิฉันเองก็แล้วกันนะคะ ( เปิดเผยได้ ไม่ปิดบัง  ฮิ ฮิ ฮิ.....) เพราะต้องการนำมาเป็นตัวอย่าง ในการที่จะช่วยกันหาวิธีการปรับปรุงวิธีการประเมินที่จะให้ผลเที่ยงตรงมากที่สุด  ยกตัวอย่างผลการประเมินหัวข้อ  จริยธรรม  คะแนนที่ได้  7.95 จากคะแนนเต็ม  10     (ถ้าให้ดิฉันประเมินตนเอง  ประวัติตัวเองทั้งด้านการครองตนในสังคมและในหน่วยงานไม่เคยเสื่อมเสีย  ทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กรและส่วนรวม  อย่างแย่ที่สุดดิฉันให้คะแนนตัวเอง  8.5)  เอ....เราประเมินตัวเองสูงไปหรือเปล่า  จึงไปเปิดเอกสารในการอบรม  เรื่อง  Competency  ในหัวข้อ   จริยธรรม

               

คำจำกัดความของจริยธรรม คือ   การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ  โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวฯลฯ

 เรื่องของความละเอียดของระดับการให้คะแนน 

ทำไมที่คะแนน     ระดับ  5  จึงมีรายละเอียด 1 ข้อ

                         ระดับ  4  มีรายละเอียด  1  ข้อ

                         ระดับ  3  มีรายละเอียด  3 ข้อ

                         ระดับ  2 มีรายละเอียด  2 ข้อ

                         ระดับ  1  มีรายละเอียด 2 ข้อ

         ในการประเมิน  หากไม่เปิด Dictionary  ไปด้วย  การประเมินย่อมต้องให้ผลเบี่ยงเบนแน่นอน  และ หากผู้ประเมินขี้เกียจเปิด  Dictionary  ผลการประเมินจะเชื่อถือได้หรือไม่

          ดิฉันกำลังคิดว่า  แบบฟอร์มประเมิน  ทำลักษณะเดียวกับข้อสอบปรนัย  โดยนำ ระดับคะแนนใน Dictionary มาเป็นคำตอบ  และที่สำคัญ  ระดับคะแนนใน  Dictionary  จะต้องปรับปรุงหรือไม่ ทำไมคะแนนในระดับที่ 5  จึงไม่ครอบคลุมคุณสมบัติที่ดีที่สุดทุกด้าน ในขณะเดียวกัน  ระดับ  3  มีคุณสมบัติถึง  3  ข้อ  การประเมินโดยที่ไม่ดู  Dictionary  (เพราะแยกเล่มต่างหาก)     จะให้ผลเป็น       อย่างไร ?????

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2555 15:00 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2555 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ