นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) กิจกรรม “เพิ่มคุณภาพให้งาน จัดการเอกสารด้วย mind map ครั้งที่ 3”

ตามที่หน่วยประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรม mind map ให้กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เริ่มตั้งแต่กิจกรรม "แลเขาแลเรา" เรื่องการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 โครงการ "ลองทำแล..โดยเพื่อนสอนเพื่อน"... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เจนวดี   สร้าง: 28 กันยายน 2555 09:55 แก้ไข: 28 กันยายน 2555 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) แผนที่ความคิด..พิชิตงานเอกสาร

หลังจากที่หน่วยประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรม "แลเขาแลเรา" เรื่องการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และโครงการ "ลองทำแล..โดยเพื่อนสอนเพื่อน" ซึ่งเป็นการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการจัดเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 28 ตุลาคม 2552 19:47 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2552 20:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) เก็บตก..หลังการประเมินฯ_ตัวบ่งชี้ 2.15

มีใครได้ฟังพระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 [download] บ้างไหมคะ ? ดิฉันฟังแล้วเกิดอาการหูอื้อ ตาลาย เนื่อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2552 21:14 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2552 21:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เก็บตก..หลังการประเมินฯ (2)_ตัวบ่งชี้ 8.6

เก็บตก..หลังการประเมินคุณภาพ (SAR50) ฉบับที่ 2 ที่อยากนำเสนอ (ขอความเห็นใจ) คือเรื่อง ตัวบ่งชี้ 8.6ค่ะตัวบ่งชี้ 8.6 เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 06 มกราคม 2552 20:21 แก้ไข: 06 มกราคม 2552 20:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) เมื่อคณะต้องแต่งตั้งกรรมการประเมินตนเอง...

หลังจากได้อ่านบันทึกของคุณคนธรรมดา เรื่อง เมื่อความไร้ระเบียบมาเยือน ทำให้นึกถึงรายงานการประชุมของที่ประชุม QMR และ QAC เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ซึ่งดิฉันไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากต้องทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ อีกที่หนึ่งสิ่งที่ต้องปรับใจและ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 27 ธันวาคม 2551 21:27 แก้ไข: 27 ธันวาคม 2551 21:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เก็บตก..หลังการประเมินคุณภาพภายใน 50 (1)

คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมาค่ะ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ที่นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา บ่ายวันที่ 4 ธ.ค. อย่างตรงไปตรงมา โดนใจผู้ชมไปตามๆ กัน ด้วยลีลาของประธาน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 05 ธันวาคม 2551 21:53 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2551 22:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) Q&A_ตัวบ่งชี้ 5.4

มือใหม่หัดทำ SAR มีคำถามมาถามกัน เรื่องตัวบ่งชี้ 5.4 ดังนี้ค่ะ ตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คู่มือหน้า 167)Q 1) ในย่อหน้าสุดท้ายของคำอธิบาย กำหนดว่า ...รวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติสังค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 27 มกราคม 2551 16:27 แก้ไข: 28 มกราคม 2551 08:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) แลเขาแลเรา...เลขานุการภาควิชา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "แลเขาแลเรา" เรื่องการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ โดยเรียนเชิญวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ และคุณเกษกนก สุวรรณชาตรี จากภาควิชาสูติศาสตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 01 มกราคม 2551 14:36 แก้ไข: 02 มกราคม 2551 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(12) ฟอร์มด่วน..สัญญายืมเงิน

หลายวันก่อน เห็นพี่ป้าน้าอาหลายคน พิมพ์สัญญายืมเงิน โดยต้อง copy จำนวนเงิน และคำเต็มของจำนวนเงิน (เช่น สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) หลายแห่งในไฟล์ excel ของฟอร์มสัญญายืมเงิน พอทำเสร็จ สั่งพิมพ์ออกมา แล้วก็ร้อง...อ้าว... ก๊อปมาไม่หมด เริ่มกันใหม่อีกแล้ว แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): สัญญายืมเงิน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เจนวดี   สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 11:22 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2550 11:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]