นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2723
ความเห็น: 1

ปจต.บริหารไม่ตัดสิทธิปจต.วิชาการ

เงินทางที่ 3 ของผู้บริหารที่มีตำแหน่งวิชาการ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547  พ.ร.บ. ส.ก.อ.มาตรา 26  ได้กำหนดให้ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผอ.วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ผช.อธิการบดี รองผอ.วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก  ได้รับเงินปจต.บริหารไม่ตัดสิทธิ ปจต.วิชาการ

  • ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมีสิทธิได้รับเงิน ปจต.บริหารแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปจต.วิชาการด้วย
  • พ.ร.ฎ.นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มค.51
  • สรุปว่าต่อไปนี้ผบ.มหาวิทยาลัยที่กล่าวข้างต้นสามารถรับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 3 ทาง ได้แก่ 1. เงินบริหารหรือวิชาการที่สูงสุด 2. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 3. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ  และยังมีเงินทางที่ 4 คือ เงินรายได้จากส่วนกลางของม.อ.
  • อย่างไรก็ตามจำนวนตำแหน่งและอัตราการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินปจต. ค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2551 12:03 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2551 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ