เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

(1) ปจต.บริหารไม่ตัดสิทธิปจต.วิชาการ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 พ.ร.บ. ส.ก.อ.มาตรา 26 ได้กำหนดให้ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผอ.วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ผช.อธิการบดี รองผอ.วิทยาลัย/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก ได้รับเงินปจต.บริหารไม่ตัดสิทธิ ปจต.วิชาการผู้ดำรงตำแหน่งบร... more »
By ต้นสารภี   created: 12 Febuary 2008 12:03 Modified: 12 Febuary 2008 12:03 [ Report Abuse ]

(68) การติดเครื่องราชฯที่ถูกต้อง...ซ้ายหรือขวา....(ตอนที่ 3)

วันนี้ขอพูดถึงการประดับเครื่องราชฯที่ถูกต้อง จากการสังเกตเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.50 ค่ะเครื่องราชฯหรือเหรียญราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องประดับเกียรติยศและบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯไม่ว่าตระกูลใด ชั... more »
By ต้นสารภี   created: 13 December 2007 16:42 Modified: 14 December 2007 15:04 [ Report Abuse ]

(39) การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 2)

เมื่อคราวที่แล้วลงท้ายไว้ เรื่อง...เครื่องราชฯ กับ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ต่างกัน จึงขอทำความเข้าใจดังนี้เครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ได้แก่ บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช.เครื่องราชฯชั้นสายสะพายได้แก่ ป.ม. ป.ช. ม.ว.ม. ม.ป.ช.สำหรับคุณสมบัต... more »
By ต้นสารภี   created: 07 December 2007 16:02 Modified: 07 December 2007 16:13 [ Report Abuse ]

(43) การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

- เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.50 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา หรือวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย พวกเราคงได้ชมการถ่ายทอดพิธีการต่าง ๆ จะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมถวายพระพรแต่งชุดเต็มยศประดับเครื่องราชฯชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้... more »
By ต้นสารภี   created: 07 December 2007 13:56 Modified: 11 December 2007 07:43 [ Report Abuse ]

(22) สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย...ฉบับใหม่

มหาวิทยาลัยกำลังปรับหลักเกณฑ์ วิธีการลาของพนักงานใหม่ค่ะ จะนำเข้าพิจารณาใน ค.บ.ม.วันที่ 7 ธค.50 หลังจากนั้นนำเสนอสภาทราบแล้วจัดทำประกาศเพื่อถือปฎิบัติต่อไปประภทการลา(รับค่าจ้าง) เดิม(วัน)ใหม่ (วัน)ป่วย 45 60หรือ 120คลอดบุตร90 90 (150)กิจส่วนตัว 20... more »
By ต้นสารภี   created: 04 December 2007 14:42 Modified: 06 December 2007 09:09 [ Report Abuse ]

(27) การแก้ไขวัน เดือนปี เกิด

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่า...มีบุคลากรบางคนจำ..วันที่ เดือนเกิดของตนเองไม่ได้ค่ะ..อาจเป็นเพราะสมัยก่อน พ่อแม่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลวันเวลาตกฟาก จะโทษท่านก็ไม่ได้นะเพราะสมัยนั้นเทคโนโลยีไม่มีให้ online ซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันจะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 ว... more »
By ต้นสารภี   created: 26 November 2007 15:42 Modified: 27 November 2007 14:50 [ Report Abuse ]

(4) Loikrathong Festival

ใกล้จะถึงวันลอยกระทงเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ หลายคนก็คงไม่ยอมพลาดโอกาส ที่จะได้ไปเที่ยวงานลอยกระทงกันแน่ๆ เลย แล้วรู้ไหมคะว่าเทศกาลสำคัญนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และทำไมต้องลอยกระทงกันด้วย บางคนก็ว่าเพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา บ้างก็ว่าเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทแ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ต้นสารภี   created: 22 November 2007 15:43 Modified: 22 November 2007 15:48 [ Report Abuse ]

(14) การจัดงานเกษียณอายุราชการ

จากการประเมินคุณภาพภายในกองการเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 15 พย.50 มีข้อหนึ่งบอกว่าต้องการให้กองการเจ้าหน้าที่จัดงานเกษียณอายุราชการ... ให้ประทับใจมากกว่านี้..น้อมรับและยินดีหารูปแบบค่ะปัจจุบัน :ทุกครั้งที่ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ..จะมีการประชุมผู้ท... more »
By ต้นสารภี   created: 19 November 2007 13:16 Modified: 19 November 2007 13:16 [ Report Abuse ]

(3) เรื่องเงินค่าตอบแทน

ทุกวันนี้เราอยู่ในภาวะค่าครองชีพค่อนข้างสูง หากเรามีความอยากได้ อยากมีกัน จึงต้องรู้จักควบคุมความอยากของตัวเอง ไม่ให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป ก็มีบ้างที่ฟุ่มเฟือยเป็นครั้งคราวเพื่อให้รางวัลชีวิต……เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ความส... more »
By ต้นสารภี   created: 15 November 2007 14:48 Modified: 30 November 2007 16:25 [ Report Abuse ]

(7) การประชุมต่างจังหวัด

ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปประชุมคณบดี และ ค.บ.ม.ที่เขตการศึกษาภูเก็ตแทนผอ.กจ. ซึ่งต้องไปอบรม กทม. เมื่อถึงเวลาทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน ว่าสายการบินนกแอร์บินไม่ได้เนื่องจากสภาพเครื่องบินไม่สามารถที่จะบิน.....(เครื่องบินต้องเช็คสภาพ)ก่อน ทำให้ดิฉันต้องกล... more »
By ต้นสารภี   created: 05 November 2007 16:09 Modified: 06 November 2007 12:20 [ Report Abuse ]