นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 75 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CIS Control v7 1285 0
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1184 1
ทางแก้ปัญหาเครื่อง Windows ใน ม.อ. ใช้เวปลงท้ายด้วย psu.ac.th ไม่ได้เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัส Avast 1835 1
2ปี ผ่านไป ยืนยัน "เลิกใช้" IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox ดีที่สุด 1827 5
nettraf.psu.ac.th ผู้ใช้ตรวจดูข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง 2208 0
การสั่งซื้อ Microsoft Surface RT ราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา รอบที่ 2 รอบสุดท้าย ที่ http://goo.gl/nkKJjO 27273 152
"เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด 3175 11
เครื่องบริการชื่อโดเมน (DNS Server) ถูกโจมตีมากขึ้นๆ จนกระทบต่อการใช้บริการอินเทอร์เนต 6450 0
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม อะโดบี รีดเดอร์ สำหรับอ่านไฟล์ PDF บนระบบวินโดส์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 1904 2
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม แฟลช เพลเยอร์ บนระบบวินโดส์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 2604 5
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรมระบบวินโดส์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม จาวา Java 7 Update 13 2135 0
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรม จาวา และให้เลิกใช้ Internet Explorer 6-7-8 บนระบบวินโดส์ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 2151 0
ปรับปรุงความปลอดภัยของโปรแกรมระบบวินโดส์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 1163 0
ปรับปรุงความปลอดภัยบนระบบ Windows 7 และ 8 เดือนพฤศจิกายน 2555 1657 0
ปรับปรุงความปลอดภัยบนระบบ Windows 7 2140 0
เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 2 1982 1
เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 1 3339 1
ซ่อนแถบแสดงตัวเลือกโปรแกรมบนอูบุนตู 12.04 2971 0
Ubuntu 12.04 หาดใหญ่ Release party บ่ายสองครึ่ง 29 เมษายน 2555 2407 2
ชื่อใหม่ที่ง่ายกว่าเดิม help.psu.ac.th ระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid 1907 2
Emergency Application and Threat Content Version 300 1599 0
Antivirus Release Notes Version 696 1826 1
ระบบบริการผู้ใช้ไอที PSU SysAid 2296 0
เวปไซต์ยอดเยี่ยมแห่งปี Delta.com ทำได้อย่างไร? 2641 0
ข้อควรระวังในการหาเสียงทางอินเทอร์เนต 3819 1
อบรมการถ่ายทอดสดและบันทึกรายการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 วัน 2667 7
นาวาฬเนี้ยบ (คุณอุ๊ 11.04) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 2497 0
โครงการเครือข่ายใต้ธรณี ขจัดเสาและสายเกะกะ 3383 5
บริการโทรศัพท์ที่ห้องชุมสายอาคารที่พักบุุคลากร 15 เป็นปกติ 1636 0
ระบบโทรมาตรอุทกวิทยาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาพื้นที่เฝ้าระวังเทศบาล นครหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง 4184 1
PSU-TV รับชมรายการโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวัน “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ปี พ.ศ.2553 4015 5
การตั้งค่าการใช้งาน PSU WiFi แบบ 802.1x สำหรับลีนุกซ์อูบูนตู 3372 2
ระบบช่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ SysAid Release 6.5 2893 0
ดูสิ...เวปไหนจะปล่อยหรือกัก (Block or Not) 2466 0
เชิญเข้าฟังบรรยายผ่านเวปด้วยโปรแกรม Nefsis 2778 9
เชิญทดสอบใช้งานโปรแกรมประชุมผ่านเวป Nefsis 5681 8
PSU-TV รับชมภาพโทรทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และวัน “ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 18460 58
ค้นหาวินโดส์ไดรเวอร์ 1969 0
มุมมองภาคเอกชนต่อมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาไทย องค์กรเรียนรู้ และการบริหารความรู้ (วิดีโอคลิป) 3038 16
สรุปผล TOR2/52 จากบันทึกการปฏิบัติงานบน SharePoint 2930 0
ฟรี(อีกเช่นเคย)หนังสือคู่มือโปรแกรมด้านกราฟิก 4142 6
การ update linux ubuntu นอก ม.อ. 2630 4
การประชุมติดตามโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ 1815 3
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ ตอนที่ 4 2746 4
ผลการทดสอบใช้งาน web server จากภายนอก ม.อ. ตอนที่ 2 2017 2
บันทึกจากห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 2 1752 5
ฟรี(อีกเช่นเคย)หนังสือคู่มือลีนุกซ์สำหรับผู้เริ่มต้น 3872 3
ปรับมาใช้ OpenOffice แทน MS Office กันเถิด 3242 7
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงผ่านเครือข่าย 1566 1
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ ตอนที่ 3 3740 3
ระบบช่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ SysAid Release 6.0 ตอนที่ 2 2498 3
ระบบช่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ SysAid Release 6.0 4636 5
ปรับมาใช้ Firefox แทน IE กันเถิด 4861 7
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ ตอนที่ 2 2682 0
ความปลอดภัยของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มที่ตัวคุณ 4137 4
ฟรี(อีก)หนังสือคู่มืออูบูนตู 2983 6
ตื่นเถิดชาว ม.อ. มาลองมองนอกหน้าต่างกันบ้างด้วยโอเพ่นซอร์ส 1810 3
การสร้าง Live USB แบบง่ายๆ ด้วยระบบ GUI ใน Ubuntu 4097 3
ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ 16 ตุลาคม 2551 ตำรวจจะดำเนินการจับกุมจริงจัง 2638 2
หยุด! หยุด! e-mail ปลอมจาก help@psu.ac.th 4223 10
คุณอุ๊ อูบุนตู นกยางจอมอึด อายุ 3 เดือนแล้ว 2434 2
การเขียนบทความวิจัย รศ.ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข 6413 6
ผลการทดสอบใช้งาน web server จากภายนอก ม.อ. 2302 2
ผลการเปรียบเทียบ PSU webpage 1796 0
บันทึกจากกระบี่เรื่องการทำผลงานวิชาการจากงานประจำ 2559 10
บนลีนุกซ์ใช้ซอฟท์แวร์อะไรดีล่ะ 1930 0
หลากหลายระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว 2464 5
ผลการทำงานร่วมกับคุณอุ๊ 1904 5
ปรับโฉมคุณอุ๊ให้สวย 2060 1
เปิดตัว นกยางจอมทรหด (คุณอุ๊ 8.04) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วันพุธที่ 30 เมษายน 2551*** ตลอดบ่าย พร้อมไอศกรีมคลายร้อนสำหรับ 100 ท่านแรก 4404 18
ตำรวจฝรั่งเศสหันมาใช้อูบูนตู 2148 3
Ubuntu 8.04 LTS นกยางจอมทรหด 6593 18
ps, pdf file กับ WebOmetric 2280 0
เปิดบลอกใหม่ 1465 0
ไอทีจิปาถะ 1718 0