นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2257
ความเห็น: 1

เตรียมพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 2

วันที่ 1 ม.ค. 2558 หลายๆ อาชีพของคนไทยจะหายไป

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

การเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน 2015

อาเซียนคือคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยปัจจุบัน อาเซียนมี GDP 2 ล้านล้านเหรียญ

ในอีก 10 ปีข้างหน้าขยายสู่ 4-6 ล้านล้านเหรียญอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ปัญหาหนึ่งของอาเซียนคือ เรายังไม่รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน

ผลกระทบและการปรับตัวของไทย
ในภาพรวม

- ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ด้าน

- การติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

- ต้องปรับตัวให้ทันกับประเทศอื่นๆ

- ระบบราชการไทยต้องทำงานให้ทันกับระบบราชการของประเทศอื่นๆ

-International+Professional+Service Mind

การปรับตัวของภาคราชการไทย

- ต้องเรียนรู้เรื่องอาเซียนมากขึ้น

- ต้องรู้จักประเทศ

- ต้องรู้จักภาษา

- ต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อประเทศเพื่อนบ้านจากเชิงลบ พม่าศัตรู ลาวด้อยกว่า เขมรแย่งดินแดน

- ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่ให้พร้อม

- ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่มองเพื่อนบ้านในเชิงบวก

- ต้องรีบปรับตัวในด้านทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และอาเซียนมีถึง 10 ภาษา

เปิดเสรีภาคบริการ

- ไทย น่าจะ แข่งขันได้

- ไทย น่าจะ ได้ประโยชน์มากกว่า

- โอกาสมากขึ้น การแข่งขันมากขึ้น ภาษาเป็นข้อได้เปรียบ

บุคลากรต้องเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ

- ภาษา

- การเจรจาต่อรอง

- การดำเนินการประชุม

- กฎหมายระหว่างประเทศ

- การทำงานเป็นทีม

- ทัศนคติทางบวกต่อประชาคมอาเซียน

- ความเท่าเทียมและเป็นกลุ่มเดียวกัน

- ทำงานแบบมืออาชีพ สมรรถนะ

- มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในมหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง?

มีแผนฝึกอบรมบุคลากรแล้วหรือยัง?

จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

เตรียมความพร้อมสร้างกลไกควบคุมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และเปิดโอกาสการมีส่วนรวมของภาคส่วนต่างๆ

สรุป อาเซียนเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดการปฏิรูประบบราชการกลายๆ เพิ่มประสิทธิภาพให้แข่งขันได้

จุดแข็ง ระดับพัฒนาเศรษฐกิจรองจาก สิงคโปร์ และมาเลเซีย, GDP รองจากอินโดนีเซียที่ประชากรเยอะกว่า

 

 


ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

- Island of the Unwanted หนังที่คนไทยทำ แต่เป็นที่นิยมในประเทศแถบรัสเซีย ทีมจาก ราชภัฏ แต่ทำได้ระดับโลก ชี้ว่า ไปขังไว้ในกล่องความเชื่อที่ว่า ถ้าไม่ใช่จุฬา ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ จะไม่มีฝีมือ

- กฎหมายอเมริกา Buy America ทำให้จีนก็ออกกฎหมายมาป้องกันบริษัทน้ำผลไม้ของจีน ไม่ให้ตกเป็นของอเมริกา

- ควรเลิกพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะเป็นเพียง 1 ใน 3 เสาหลัก ให้เรียกประชาคมอาเซียน

MRA มาตรฐานวิชาชีพร่วม EU มีเป็นร้อยวิชาชีพ AU เริ่ม 7 วิชาชีพยกตัวอย่างกรณีแพทย์ชาวลาว ชอบที่จะอยู่พัทยา มาตั้งคลินิกเปิดให้การรักษาคนไข้ แต่หลังจากวันที่ 1 ม.ค. 2558 MRA ของอาเซียนมีผล แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปจับกุมตามกฎหมายเก่า ก็จะละเมิดข้อตกลงของอาเซียน นำไปสู่การเสียค่าปรับด้วยความไม่รู้

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมาย ให้รองรับอาเซียน แต่พบว่ายัง อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ

ยกตัวอย่าง EU ที่นักศึกษาเรียน 3 ปี ย้ายทุกปี เนเธอแลนด์ เยอรมัน เบลเยี่ยม ก็เรียนจบได้ ถ้าถามนักศึกษาว่าเรียนมาจากไหน ก็ตอบได้ยาก แต่จบมาแล้วด้วยมาตรฐานการศึกษา

ถ้าไม่เตรียมการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้น นักเรียนมัธยมช่วงเรียนจบ มี.ค.2558 แต่มหาวิทยาลัยจะเปิด ก.ย.2558 จะเกิดช่วง summer ที่ยาวนานถึง 5 เดือน
ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียวเปลี่ยนเวลาเปิดปิดภาคเรียน ประกาศใช้เวลาเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนชั้นปริญญาตรีจาก ฤดูใบไม่ผลิ เมษายน ไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง กันยายน และอีก 11 มหาวิทยาลัยจะเริ่มเปลี่ยน ค.ศ.2017

สมาชิก 9 ประเทศยอมรับ MRA สาขาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ พ.ศ.2552 ยกเว้น ไทย ที่ยังล่าช้า เพราะจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ไม่เสร็จ
นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ แต่ไปปลอบ ว่าอย่าเป็นทุกข์มากนักเลย animal will do (สัจธรรม)

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับไทย จะเป็นการเปิดตัวล่อนจ้อน เพราะยังไม่มีความพร้อมใดเลย
ตัวอย่างชาวเกาหลี ต้องการมาลงทุนในไทย แต่ถูกปิดกั้นเข้าไม่ได้ แต่หากชาวเกาหลีไปลงทะเบียนธุรกิจในสิงคโปร์ก่อนแล้ว ก็ใช้สิทธิ์ของความเป็นนิติบุคคลสิงคโปร์ก็เข้ามาในไทยได้ กฎหมายไทยยังไม่มีการป้องกันใดๆ ในเรื่องนี้
ทางกฤษฎีกาใช้เวลาแก้กฎหมาย 1 ฉบับ 800 วัน...วันนี้ยังไม่เริ่ม ก็โกลาหลแน่ๆ

กัมพูชามีการเตรียมความพร้อมมาก สอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนทุกๆ อย่าง เย็นๆ ก็ไปเรียนภาษาอังกฤษกัน ทุกคนมีเป้าหมายตรงกันตามผู้นำ ฮุนเซน

1 ม.ค. 2558 จะเหมือนกับกรณีเปิดประเทศรัสเซีย 24 ธ.ค. 2534 ทำให้คนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นออกไปทำงานนอกประเทศ และคนต่างประเทศก็เข้าไปทำงานในรัสเซีย คนรัสเซียเก่า 60% ตกอยู่ในสภาพยากจนไม่ได้เตรียมความพร้อม แต่คนรัสเซียใหม่ 40% ที่เตรียมศึกษากฎหมายและภาษาต่างประเทศไว้ล่วงหน้าก็มีฐานะที่ไม่ลำบาก

การเข้ามาของคนเวียตนามที่ขยันอดทนที่มาทำงานร้านอาหารในไทย และลักษณะของลูกหลานร้านอาหารที่มีการศึกษาสูงไม่สืบต่ออาชีพของพ่อแม่ คนเวียดนามก็เรียนรู้สืบทอดมาเรื่อยๆ เริ่มเรียนรู้ภาษาไทย รู้การครัว ด้วยความขยันและอดทน จะรอก็เพียงวันที่ 1 ม.ค. 2558 ที่จะพลิกผันไปเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร

กลุ่มอ่าวอาหรับ GCC ประชากร 37.28 ล้านคน GDP USD 798.7 พันล้าน ก็รวมกันเป็นประชาคม


บริษัทสิงคโปร์ Temesek ลงทุนด้าน อาหารและพลังงาน ด้านอาหารทำ Off-shore farming ในประเทศอื่นๆ กัมพูชาเมื่อก่อนไทยผลิต สิงคโปร์ขาย แต่ด้วยแนวใหม่นี้สิงคโปร์ ผลิต+ขาย

ปาล์มมาเลเซียคุณภาพดีกว่าราคาถูกกว่า เปิดตลาดปาล์มไทยแย่

มีรายการสินค้าอ่อนไหว สินค้าอ่อนไหวสูงแต่ละประเทศมีรายการปกป้องมากมาย ไทยไม่ปกป้องสินค้าอ่อนไหวสูง ข้าวและน้ำตาลเลยประเทศอื่นๆ มีรายการปกป้องหลายสิบรายการ แต่ผู้แทนไทยขอปกป้องไม้ตัดดอก มันฝรั่ง กาแฟ เนื้อมะพร้าว

ด้านโลจิสติกส์ สิงคโปร์ นำหมดด้านโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ มาเลเซีย นำกิจการเหล่านี้ของไทยจะอยู่ในฐานะลำบากวันที่ 1 ม.ค. 2558 หลายๆ อาชีพของคนไทยจะหายไป

สร้างมนุษย์พันธุ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียนพูดถึง บัณฑิตบ่มแก๊ส ที่เรียนมัธยมปลาย แล้วเร่งรัดเข้ามหาวิทยาลัย จบเร็วเข้าเรียนเนติบัณฑิต ขาดชีวิตที่เคยผ่านผิดๆ ถูกๆ มาต่อเป็นผู้พิพากษาอายุน้อยๆ ที่ขาดประสบการณ์ชีวิต เป็นอันตรายที่สังคมจะมีผู้เยาว์ แต่ทำหน้าที่ชี้ถูกผิด

มนุษย์พันธุ์ไทยต้องปรับตัว ภาษาและวัฒนธรรม
[Work+Innovation+Life] Skill
มีความสามารถในการแข่งขัน เพียงพอหรือไม่? เรียนรู้หลายศาสตร์
ใคร คือ กลุ่มผู้เสียเปรียบ? ลดปัญหาของกลุ่มผู้เสียเปรียบได้อย่างไร?
รู้ข้ามศาสตร์+แข่งขัน เรียนรู้ตลอดชีวิต
เปลี่ยนจากปลาใหญ่กินปลาเล็ก เป็นปลาไวกินปลาช้า
กระแส การแข่งขัน ที่มนุษย์เริ่มเท่ากัน ลงทุนหรือพัฒนาให้ต่างจากคนอื่นอย่างไร?
Bill Gates ปัญญาอาจจะไม่ใช่ปริญญา มีปริญญา แต่ขาดปัญญา
เยาวชนไทยขาดฝึกคิดวิเคราะห์+ใช้เหตุผล+...
วิญญาณไทย ใจสากล ตัวตนเทคโนโลยี
หนอน ลงซึมซับประสบการณ์จริงๆ นานๆ แล้วค่อยๆ ไปเป็น นกภายหลังก็จะเห็นภาพความเชื่อมโยงได้ดีนก บินไป โฉบลง แล้วบินไปอีก
ดาวเคราะห์ ไม่มีแสงสว่างในตนเองดาวฤกษ์ ให้มีแสงสว่าง มีคุณค่าในตนเอง อยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องอิงอาศัยบารมี หรือการดูแลจากผู้ปกครอง

 


ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เผ่าพันธุ์ที่อยู่รอด หรือเผ่าพันธุ์ที่รู้จักปรับตัวเก่งที่สุดอยู่อย่างปราศจากความกลัว ปราศจากความยากจน พูดกันมากเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลายๆ ประเทศมุ่งไปทำด้านความยากจนก่อน ทำได้ง่ายกว่าเรื่องความกลัว

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครา

สถาบันการศึกษาต้องให้ข้อมูลเรื่องอาเซียนต่อประชาชน ให้ตระหนักรู้ ไม่ใช่เพื่อแก่งแย่งแข่งขัน

รู้เท่า เอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข

ความไม่รู้เท่าทันของผู้ลงนาม ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ไปลงนาม ให้ใช้เวลาศึกษารายละเอียดมากกว่าการไปเดินซื้อของ

ในประชาคมอาเซียน 600 ล้านคน

1.อินโดนีเซีย 245 ล้านคน

2.ฟิลิปปินส์ 101 ล้านคน

3.เวียตนาม 90 ล้านคน

4.ไทย 66 ล้านคน

5.พม่า 53 ล้านคน

กรณีปัญหาในกรีซจนที่สุดใน EU รายมากที่ฝรั่งเศส เยอรมัน เทียบเคียงรวยมากที่สุดสิงคโปร์ จนที่สุดพม่า เหลื่อมล้ำกันมากๆ  จะสร้างความขัดแย้งภายหลัง

ผลผลิตจากกระทรวงศึกษาธิการ 

ความรู้ ไม่ห่วง คัดที่ผลการเรียนดีได้

ทักษะ ไม่ห่วง ส่งไปพัฒนาได้

คุณธรรม จริยธรรม ต้องการคนรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา เป็นลักษณะที่ต้องการ

จะแข่งขันได้จะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่า วัดกันที่ทำงานสำเร็จ ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากประโยชน์สูง ประหยัดสุดลีกวนยูวิจารณ์ว่าคนไทยมีฝีมือทักษะดี แต่มีปัญหาชอบเป็นเอกชน วีระชน ทีมฟุตบอลที่เล่นไม่เข้าขากัน แก้ไขได้เพียงทำงานประสานกัน

แบ่งกันดี ผลัดกันดี ดีทุกคน

แย่งกันดี แข่งกันดี ไม่ดีสักคน

มหาวิทยาลัยต้องร่วมมือ ร่วมใจกันการเพิ่มประสิทธิภาพ

เรามีภูมิคุ้มกันดีแค่ไหน ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ เป็นทางสายกลาง

ทำเพื่อใคร

1.อัตตาธิปไตย Win-Lose

2.โลกาธิไตย Lose-Win

3.ธรรมาธิปไตย  Win-Win

4.อนาธิปไตย Lose-Lose

2011 Transparent International Corruption Perceptions Index

1.New Zealand 9.5/10

2.Singapore 9.2/10

3.Brunei 5.2/10 

4.Malaysia 4.3/10

5.Thailand 3.4/10

Transparency International

1.Suharto Indonesia

2.Ferdinand Marcos Phillipines

เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา พอเพียง พอประมาณ พอใจ พอดี

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): AEC  asean  ประชาคมอาเซียน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2555 12:50 แก้ไข: 18 พฤษภาคม 2555 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณค่ะ...มีแหล่งที่ ที่จะเอาข้อมูลไปเขียน รายงานแล้ว...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ