นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2532
comment: 1

การนำเข้าคำถาม ใน LMS@PSU จากไฟล์

การนำเข้าคำถามจากไฟล์รูปแบบ GIFT (General Import Format Technology) สามารถเอาเข้าได้ทั้งรูปแบบ "ปรนัย" "อัตนัย" "เลือกเติมคำที่หายไป" "ถูก/ผิด" "คำถามตัวเลข"

เปิดใช้งานกันไปบ้างแล้วครับกับ LMS@PSU หรือ http://lms.psu.ac.th ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LMS@PSU คลิกที่ Moodle Features Demo
หากมีข้อเสนอแนะ หรือมีปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อทาง E-mail ที่ psu-lms@group.psu.ac.th

หลังจากที่ได้ลองเข้าเปิดใช้ ก็ได้นำความรู้ที่อ่านเจอแล้วได้ลองใช้ไปแล้วมาเผยแพร่ต่อไปครับ  

ตรงส่วนการเพิ่ม กิจกรรม > แบบทดสอบ เราสามารถเพิ่มได้โดยตรงผ่านหน้าเว็บ แต่ต้องป้อนข้อมูลทีละข้อทำให้เสียเวลามาก หากเราเตรียมข้อมูลเป็นเอกสารที่พร้อมใช้ เราก็จะสะดวกและลดเวลาการทำงานในส่วนนี้ลงไปมากเลยครับ มาดูคร่าวๆ นะครับ ว่าทำไงกันได้บ้าง

การนำเข้าคำถามจากไฟล์
เราสามารถนำเข้าคำถามในหลายรูปแบบด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์คำถามทีละข้อ ซึ่งวันนี้จะนำตัวอย่างการนำเข้าคำถามจากไฟล์ รูปแบบ GIFT (General Import Format Technology)

การนำเข้าคำถามจากไฟล์รูปแบบ GIFT (General Import Format Technology) สามารถเอาเข้าได้ทั้งรูปแบบ "ปรนัย" "อัตนัย" "เลือกเติมคำที่หายไป" "ถูก/ผิด" "คำถามตัวเลข"

ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการใส่คำถามลงไปในคลังข้อสอบ เพราะสามารถใส่ได้หลายข้อในคราวเดียวกัน วิธีการนำเข้านั้นทำได้โดยพิมพ์คำถามลงใน MS.WORD หรือ notepad ด้วยเครื่องหมายที่กำหนดไว้แล้ว และบันทึกเป็นนามสกุล .txt แล้วจึงนำเข้า

การเปลี่ยนไฟล์คำถามที่มีอยู่แล้วหรือสร้างไฟล์ใหม่ ให้เป็นรูปแบบ GIFT นั้นทำได้โดย พิมพ์เฉพาะส่วนคำถามลงใน MS.WORD หรือ notepad โดยไม่ต้องใส่เลขข้อ และพิมพ์ตัวเลือกในเครื่องหมายปีกกา

{ตัวเลือก} โดยมี เครื่องหมาย ~ นำหน้าข้อที่ผิด และ = นำหน้าข้อที่ถูก นอกเหนือจากนี้ยังสามารถเพิ่มชื่อคำถาม Feedback และให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์

1. คำถามปรนัย

เช่น 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
คำถาม 1{~1สี#ผิด ~2สี#ผิด =3สี#ถูก ~4สี#ผิด}

คำถาม 2{~1นิ้ว#ผิด ~3นิ้ว#ผิด ~5นิ้ว#ผิด =10นิ้ว#ถูก}

คำถาม3{~1ภาค#ผิด ~2ภาค#ผิด ~3ภาค#ผิด =5ภาค#ถูก}

คำถาม4{=24ก.ย.#ถูก ~25ก.ย.#ผิด ~26ก.ย.#ผิด ~25ก.ย.#ผิด}

ในกรณีที่ต้องการใส่ Feedback ให้ใส่เครื่องหมาย # ตามด้วย Feedback ดังตัวอย่าง

เช่น 

ธงชาติไทยมีกี่สี {~1สี#ผิด~2สี#ผิด =3สี#ถูก}

หากต้องการสร้างคำถามแบบให้เติมคำที่หายไปโดยมีตัวเลือกให้เลือก ตรงช่องว่างที่ว่างไว้นั้นให้แทนที่วงเล็บปีกกาและมีตัวเลือกอยู่ภายในเหมือนคำถามปรนัย เช่น
เช่น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอ{~เมืองสงขลา ~เทพา =หาดใหญ่} จังหวัดสงขลา


2.อัตนัย

คำตอบของคำถามแบบอัตนัยถ้ามีมากกว่า 1 คำตอบให้นำหน้าแต่ละคำตอบด้วยเครื่องหมาย (=)
แต่ถ้ามีคำตอบเดียวจะใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่ก็ได้
เช่น 

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร{1000}

จังหวัดใดเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย{=กรุงเทพ=กรุงเทพมหานคร=กรุงเทพฯ}

3.ถูก/ผิด
คำถามรูปแบบนี้คำตอบจะเขียนในวงเล็บปีกกาว่า {True} หรือ {False} หรือย่อเป็น {T} หรือ {F}

เช่น 

ภาคใต้มีจังหวัดทั้งหมด 14 จังหวัด {T}

จังหวัดสงขลาเป็นไม่ได้ติดทะเล {F}

4.คำถามตัวเลข
คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นตัวเลขจำเป็นต้องเริ่มต้นตัวเลขด้วยเครื่องหมาย (#) และสามารถใส่
ค่าคลาดเคลื่อนในคำตอบได้โดยเขียนค่าดังกล่าวตามหลังคำตอบที่ถูก เช่น ถ้าหากคำตอบสามารถเป็น
ค่าที่อยู่ระหว่าง 1.5 และ 2.5 สามารถใส่คำตอบเป็น {#2:0.5} หมายความว่าคำตอบเป็น 2 สามารถ
คลาดเคลื่อนได้ 0.5 ถ้าหากไม่กำหนดความคลาดเคลื่อนระบบจะรับเฉพาะค่าที่ตรงกับที่ระบุเท่านั้น

เช่น 

5+15 =? {#20}

ม้า 4 ตัว มีกี่ขา {#16}

ลองเข้าใช้กันดูนะครับ แล้วมารายงานกันบ้างว่าเป็นไง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 มิถุนายน 2551 15:01 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2551 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

วันนี้มีโจทย์ที่ต้องช่วยแนะนำนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลข้อสอบและเนื้อหา Flash ขึ้นไปบน LMS@PSU 

ก็เลยเจอปัญหาการ import file เข้าสู่คำถาม 

ปรากฎว่า นำเข้าไม่ได้ เพราะระบบไม่รองรับภาษาไทย TIS-620 ต้องตั้งค่าไฟล์ให้ใช้ UTF-8 ด้วย ถึงจะนำเข้าระบบได้

เพราะฉนั้น ต้องใส่ 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

ในบรรทัดแรกของไฟล์ก่อนครับ

 

 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.226.245.48
Message:  
Load Editor
   
Cancel or