นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2512
ความเห็น: 0

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น

การอบรมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยด้วยดีตามนโนบายท่าน คณบดี ที่ให้ใช้การอบรมแบบระยะสั้น เน้นคุณภาพ รับจำนวนคนในการอบรมแต่ละครั้งไม่มาก แต่ให้พยายามทำซ้ำหลายๆ ครั้ง หลายๆ รุ่น ในกลุ่มคนอื่นๆ ตามวันเวลาที่สะดวกของแต่ละกลุ่ม

จบการอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2553 เปิดอบรมระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมานี้ รับผิดชอบโครงการอบรมโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ในการอบรมทั้งหมดได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการกัน อย่างมากมาย มีการลงทะเบียนเข้าจองพื้นที่เข้าอบรมผ่าน ระบบรับสมัครอบรมออ นไลน์ ทำให้การรับสมัครและการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสมัครอบรมทำได้สะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้นก่าการอบรมครั้งที่ผ่านๆ มา นับเป็นการนำระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนางานที่ได้ตรงความต้องการของหน่วยงานมาก ทีเดียว

ในการอบรมครั้งนี้มีการใช้ LMS@PSU เข้ามามีบทบาทในส่วนของการนำบทเรียน สื่อการสอน powerpoint และการออกแบบทดสอบออนไลน์ ทำให้มีการเก็บสถิติการเข้าใช้บทเรียน การทำแบบทดสอบ ประเ้มินผลการอบรมการเรียนรู้เนื้อหาผ่านข้อสอบออนไลน์ท้ายการอบรม ทุกๆ การอบรม 

อีกทั้งยังได้นำ แบบประเมิน ผลการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น) ออนไลน์ สนับสนุนโดย Google Documents เข้ามามีบทบาทในส่วนการทำแบบประเมินทุกๆ หลักสูตรอีกด้วย  

การอบรมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยด้วยดีตามนโนบายท่าน คณบดี  ที่ให้ใช้การอบรมแบบระยะสั้น เน้นคุณภาพ รับจำนวนคนในการอบรมแต่ละครั้งไม่มาก แต่ให้พยายามทำซ้ำหลายๆ ครั้ง หลายๆ รุ่น ในกลุ่มคนอื่นๆ ตามวันเวลาที่สะดวกของแต่ละกลุ่ม 

สามารถเข้ารวมภาพกิจกรรมการอบรมที่ผ่านมาทั้งหมดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ  

mindmapping12553

ภาพ กิจกรรม การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU (ขั้นพื้นฐาน)

ภาพ กิจกรรม การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนด้วย LMS@PSU (ทำแบบทดสอบออนไลน์)

ภาพ กิจกรรม อบรม PhotoShop เทคนิคการตกแต่งภาพอย่างง่าย

ภาพ กิจกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันภัยจากไวรัส คอมพิวเตอร์

ภาพ กิจกรรม อบรม Microsoft Access เทคนิคการบริการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

ภาพกิจกรรม การสร้าง แผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จด้วย Mind Mapping

ขอบคุณครับ
--------------------------------------------------------
สุริยา แก้วแสงเรือง
ทีม CAI & E-Learning
pharmacy-cai@group.psu.ac.th
pharmacy-cc-staff@group.psu.ac.th
http://elearning.pharmacy.psu.ac.th
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University.

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2553 10:40 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2553 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ