นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2376
ความเห็น: 7

CAI Road Show @ 2010

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน การให้บริการงานด้านการพัฒนาสื่อการสอน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและทิศทางต่อไปในอนาคต รวมทั้งรายงานสถานะงานผลิตสื่อการสอนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและรายวิชา ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต
   

 

กิจกรรม "CAI Road Show @ 2010"  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีการกำหนดกิจกรรม "CAI Road Show" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน การให้บริการงานด้านตลอดจนปัญหาอุปสรรคและทิศทางต่อไปในอนาคต รวมทั้งรายงานสถานะงานผลิตสื่อการสอนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและรายวิชา ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ นี้ โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ในการนำเสนอและตอบข้อซักถาม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://it.pharmacy.psu.ac.th

http://elearning.pharmacy.psu.ac.th

 

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2553 11:18 แก้ไข: 20 มกราคม 2553 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 

บันทึกกิจกรรม

เสร็จเรียบร้่อยไปแล้วคัรบ สำหรับการเดินสายพบปะภาควิชาเภสัชเวทฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2553 ช่วงเวลา 10.30-11.00 น. นับเป็นการลงพื้นที่ภาควิชาในโครงการกิจกรรม "CAI Road Show @ 2010" เป็นภาควิชาแรกของคณะฯ ครับ ได้รับความสนใจและความร่วมมือในการร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันเป็นอย่างดียิ่งครับ

ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานจริงจากทางอาจารย์ และและตอบข้อซักถามในส่วนสงสัยในกระบวนการผลิตและทิศทางต่อไปในอนาคตที่จะ รองรับในคณะเภสัชศาสตร์ 

โจทย์ที่ทางอาจารยภาควิชาเภสัชเวทฯ ให้มาคือการอบรมการใช้โปรแกรม CamStudio เพื่อทำสื่อการสอนในรูปแบบ VideoCapture และความต้องการให้เปิดอบรมการทำ Quiz ออนไลน์ โดยผ่านระบบ LMS@PSU ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาเข้าสู่แผนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไปครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์และบุคลากรภาควิชาเภสัชเวทฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

บันทึกกิจกรรม (22.01.2553)

วันนี้ได้มีโอกาสไปนำเสนอ CAI Road Show @ 2010 ครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ช่วงเวลา 13.30-15.30 น. โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรก เป็นการนำเสนอ CAI Road Show @ 2010 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที และในส่วนที่ 2 เป้นส่วนของการสาธิตและการทำ workshop การติดตั้งใช้งานโปรแกรม CamStudio พร้อมทั้งการ ตั้งค่าต่างๆ ก่อนการใช้งาน ใช้เวลาในส่วนนี้ไปประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างง่ายดายพร้อมใช้ในการประยุกต์เพื่อการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว

ท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมรับฟังและทำกิจกรรมไปพร้อมกัน โดยได้นำ laptop กันมาเอง เพื่อมาลงโปรแกรมกันอย่างสนุกสนาน ทุกท่านให้ความร่วมมือในการร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นอย่าง ดี ครับ

ทางทีมพัฒนาสื่อการสอนได้ขออนุญาติทาบทามท่านอาจารย์สงวน มาเป็นพี่เลี้ยงในการนำ CAI ไปสู่งานวิจัยต่อไปในอนาคต เพื่อการพัฒนาสื่อการสอนอย่างเป็นระบบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไป

ข้อแนะนำที่ได้รับมาในครั้งนี้ คือเป็นการ workshop ที่ดีและสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งท่านอาจารย์ยังมีความสนใจต่อยอดไปถึงกระบวนการตัดต่อ video โดยอาจจะใช้โปรแกรม MS. MovieMaker(ระดับพื้นฐาน) หรือ โปรแกรม Adobe Premiere Pro (ระดับมืออาชีพ) มาช่วยเพิ่มศักยภาพของการตัดต่อสื่อ video ต่อไป

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษาภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

 

บันทึกกิจกรรม (26.01.2553)

วันนี้ได้มีโอกาสไปนำเสนอ CAI Road Show @ 2010 ครั้งที่ 3 ณ ภาควิชาเภสัชเคมี ช่วงเวลา 13.30-14.00 น. เป็นการนำเสนอ CAI Road Show @ 2010 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

โดยในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังทุกท่านให้ความร่วมมือในการร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เป็นอย่าง ดี และได้เสนอแนะมาในส่วนของการอยากให้มี Template Powerpoint ที่เป็นเอกลักษณ์ของคะณเภสัชศาสตร์ เป็นแบบกลางๆ หลายๆ แบบให้อาจารย์และนักศึกษาโหลดมาใช้งานได้ในการทำงานนำเสนอผลงานต่างๆ และอีกเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บบันทึก Video Capture นั้นเป็นควรได้รับความสมัครใจจากอาจารย์้เจ้าของรายวิชา เป้นหลัก เพื่อความสบายใจของผู้สอนและเพื่อป้องกัน กรณี มีการพาดพิงบุคคลอื่นๆ ในกรณีนำมายกตัวอย่างในกรณีศึกษาในบทเรียนอาจเป็นปัญหาตามมาได้ ให้ระวังข้อนี้ด้วย

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษาภาควิชาเภสัชเคมี ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

บันทึกกิจกรรม (29.01.2553)

วันนี้ได้มีโอกาสไปนำเสนอ CAI Road Show @ 2010 ครั้งที่ 4 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ช่วงเวลา 09.15-09.45 น.

ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ LMS@PSU ในส่วนของการเปิดเรียนในหัวข้อภาควิชาต่อไปจะมีการจัดการอย่างไรในกรณีที่ เปิดรายวิชาเดิม จึงมีการเสนอแนะไปในส่วนสามารถใช้ฟังก์ชั่นการสำเนารายวิชาข้ามไปได้ แต่คงต้องมีการแนะนำการใช้งานกันต่อไป และในส่วนของ Video capture ได้มีท่านอาจารย์ให้่ความสนใจและให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการนำมาประยุกต์ ในการนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยได้ด้วย เป็นที่น่าสนใจมาก

 

และในครั้งนี้ได้มีโอกาสส่งมอบงาน CAI ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 เรื่องด้วยกันได้แก่ เรื่อง 

เรื่อง : Aseptic transferring technique
รหัสวิชา : 580-302 , 581-401
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.เสน่ห์  แก้วนพรัตน์, ผศ.ภญ.สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์, อ.ภก.กิตติโชติ  วรโชติกำจร, ภก.ดร.วิวัฒน์  พิชญากร

เรื่อง : การเตรียมอิมัลชั่น
รหัสวิชา : 581-301 จำนวน 4 หน่วยกิต, 580-302 จำนวน 4 หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน : ผศ.อรุณศรี  สุนทรพิธ, รศ.ภญ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์

ขอชื่นชมทีมอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มากๆ ครับ ที่ให้ความร่วมมือในการผลิตสื่อฯ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์และควบคุมเรื่องเวลาได้ในเกณฑ์ดีมากครับ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

บันทึกกิจกรรม (02.02.2553)

วันนี้ได้มีโอกาสไปนำเสนอ CAI Road Show @ 2010 ครั้งที่ 5 ณ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ช่วงเวลา 14.00-14.30 น. นับเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ CAI Road Show @ 2010 ในรอบนี้ ครบทั้ง 5 ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์แล้ว

ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดอบรมการทำข้อสอบและแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน ระบบ LMS@PSU และสนใจเข้าร่วมพัฒนาสื่อในรอบต่อไปของการเปิดรับพัฒนาสื่อการสอน อีกทั้งสนใจสื่อการสอนประเภทเกมส์และประเภท การแก้ปัญหา (Problem - Solving) ทางทีมพัฒนาสื่อจึงแจ้งให้เข้ากระบวนการเพื่อมาวางแผนการพัฒนาต่อไป

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะพี่ ปกติก็ทำงานด้านนี้เหมือนกันค่ะ จะนำไปเป็นแนวทางค่ะพี่

ขอบคุณครับ ที่เข้ามาชมมาอ่าน และมาคอมเม้นท์ เป็นกำลังใจให้ทีมงานและผู้เขียนบันทึกมากเลยครับ ... 

โครงการปี 2554  แว่วๆ ว่าจะเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการนี้ อาจจะปรับเป็น "ITC Road show @ 2011" ขยายข้อมูลในการสื่อสารจาก ITC ให้ครอบคลุมทุกด้านการการประชาสัมพันธืเชิงรุกต่อไปครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ