นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 11254
ความเห็น: 19

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้าจอด้วย CamStudio

โปรแกรม CamStudio เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้าจอ รวมถึงการบันทึกเสียงเก็บไว้เป็นไฟล์วีดีโอ ซึ่งเราสามารถใช้เป็นสื่อการสอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม CamStudio เป็นโปรแกรมประเภท Open Source ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี

ขออนุญาตินำเสนอบทความดีๆ มาถ่ายทอดต่อครับ บทความเกี่ยวกับการทำความรู้จักและติดตั้งใช้งานโปรแกรม CamStudio เป็นโปรแกรมประเภท Open Source ที่สามารถนำมาต่อยอดการบันทึกการเรียนการสอนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดี เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ทำสื่อการสอนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ครับ 

******************************************************************

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้าจอด้วย CamStudio

โปรแกรม CamStudio เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวหน้าจอ รวมถึงการบันทึกเสียงเก็บไว้เป็นไฟล์วีดีโอ ซึ่งเราสามารถใช้เป็นสื่อการสอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม CamStudio เป็นโปรแกรมประเภท Open Source ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี ไม่เหมือนโปรแกรม Camtasia Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์มาใช้ หรือบางคนอาจจะใช้โปรแกรมผิดกฏหมายที่ Copy มา หากนำมาใช้เป็นสื่อการสอนมีโอกาสสูงที่จะโดนการตรวจสอบลิขสิทธิ์และถูกจับ ได้ เพราะไฟล์ที่บันทึกจากทุกโปรแกรมถ้าตรวจสอบจริง ๆ จะมีการบันทึกข้อมูลของโปรแกรมที่สร้างไว้ด้วย และสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือไม่

แม้ว่าโปรแกรม CamStudio จะเป็นโปรแกรม Open Source แต่ก็มีความสามารถมากทีเดียว ในบทความนี้จะอธิบายการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม CamStudio กันครับ

เริ่มจากการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://camstudio.org/dev/CamStudio.2.5.b1.bin.zip มาเก็บไว้ที่เครื่องแล้วทำการแตกไฟล์ จะได้ไฟล์ดังรูป

camstudio-01

สร้าง Shortcut ของโปรแกรมไปไว้ที่หน้า Desktop โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ Recoder.exe แล้วเลือกที่ Sent to Desktop (Create Shortcut) เพื่อให้การเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นดังรูปด้านล่าง

make-shortcut

จากนั้นลองเปิดใช้งานโปรแกรม หากเปิดใช้งานโปรแกรมไม่ได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ http://camstudio.org/dev/mfc71.dll มาไว้ในโฟลเดอร์ของโปรแกรม หากยังไม่ได้ให้คัดลอกไฟล์นี้ไปยัง C:\Windows\System32 แล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่

 

การติดตั้ง Codec เพื่อใช้กับ Camstudio

ในการบันทึกไฟล์วีดีโอจะมีรูปแบบการเข้ารหัสบีบอัดไฟล์หลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ในการบีบอัดจะมีการตัดทอนรายละเอียดไปบ้างตามอัตราส่วนการบีบอัด ดังนั้นเราต้องเลือกรูปแบบ และอัตราส่วนการบีบอัดที่เหมาะสมกับงาน ในบทความนี้ได้เลือกใช้การบีบอัดสัญญาณภาพแบบ x.264 และการบีบอัดเสียงแบบ MP3 โดยเราต้องติดตั้ง Codec x.264 vfw และ LAME MP3 ก่อนดังนี้

การติดตั้ง x.264 vfm

ดาวน์โหลดไฟล์ Codec x.264 vfm ที่ http://sourceforge.net/projects/x264vfw หรือ x264vfw_20_1195bm_19501.zip มาเก็บไว้ในเครื่อง แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง จะแสดงหน้าจอดังรูปด้านล่าง ให้กด Next ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ

x264vfw-setup-01

x264vfw-setup-02

x264vfw-setup-03

x264vfw-setup-04

การติดตั้ง Codec LAME MP3

ดาวน์โหลด Codec LAME MP3 ACM ที่ http://www.free-codecs.com/download/LAME_ACM_Codec.htm หรือ lameACM-3.98.2.zip มาเก็บไว้ในเครื่อง แล้วทำการแตกไฟล์ จะได้ไฟล์ดังรูปด้านล่าง

lame-mp3-acm-file

 

การติดตั้งให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ไฟล์ LameACM.inf แล้วเลือกที่เมนู Install ดังรูปด้านล่าง

install-lame-mp3-acm-01

 

โปรแกรมจะถามดังหน้าจอด้านล่างให้คลิกที่ Continue Anyway

install-lame-mp3-acm-02

 

การปรับแต่งโปรแกรม Camstudio

การปรับแต่งขนาดหน้าจอการบันทึกให้เลือกที่เมนู Region > Fixed Region แล้วกำหนดค่าดังรูป

fixed-region-menu

เมนู Region จะมี 3 ตัวเลือกใช้สำหรับกำหนดพื้นที่หน้าจอที่เราจะบันทึกตามลักษณะการใช้งานดังนี้

Region ใช้ในกรณีที่เราต้องการกำหนดขนาดพื้นที่บันทึกเองอย่างอิสระ

Fixed Region ... ใช้กำหนดขนาดพื้นที่บันทึกแบบคงที่

Window ใช้สำหรับกำหนดพื้นที่กรอบหน้าต่างที่ต้องการบันทึก

Full Screen ใช้สำหรับการบันทึกทั้งหน้าจอ

ในบทความนี้เลือกเป็น Fixed Region ... เพื่อกำหนดพื้นที่บันทึกที่แน่นอน

fixed-region-config

กำหนดขนาดพื้นที่บันทึกที่ต้องการ ในบทความนี้กำหนดเป็น 512 X 384

Drag Corners to Pan หมายถึงเราสามารถลากเมาส์ที่ขอบของกรอบบันทึกเพื่อย้ายได้ จะกำหนดหรือไม่ก็ได้

 

การปรับแต่งค่า Video Options

เป็นการกำหนดค่าเพื่อเลือกรูปแบบการเข้ารหัสวีดีโอ โดยในที่นี้จะเลือกรูปแบบเป็น Divx เพื่อให้ขนาดไฟล์ที่บันทึกมีขนาดเล็ก การปรับแต่งให้เลือกที่เมนู Options > Video Options แล้วเลือกเป็น x264vfw - H.264/MPEG-4 AVC Codec ดังรูป

video-option-config-01

กำหนดค่า quality เป็น 70

กำหนดค่า Set Key Frames Every เป็น 20

กำหนดค่า Capture Frames Every เป็น 50

กำหนดค่า Playback Rate เป็น 20

จากนั้นเลือกที่ปุ่ม Configure แล้วกำหนดค่าดังรูปด้านล่าง

video-options-config-02

กำหนดเป็นแบบ Single pass - quantizer-based(CQP)

กำหนดค่าเป็น 35 หากมากกว่านี้ภาพจะไม่ชัด หากต้องการภาพชัดกว่านี้ก็ให้ลดค่านี้ลงตามต้องการ

กำหนด Log level เป็น None

ค่าอื่น ๆ ใช้ค่าเดิมของโปรแกรม

เสร็จแล้วเลือก OK เพื่อออกจากหน้าต่างกำหนดค่า

 

การกำหนดค่าเพื่อเลื่อนกรอบหน้าต่างบันทึกตามการเลื่อน Mouse โดยอัตโนมัติ

เป็นการกำหนดให้กรอบพื้นที่หน้าจอที่บันทึกวีดีโอให้เลื่อนไปตามเมาส์โดย อัตโนมัติ เพื่อให้โปรแกรมบันทึกหน้าจอในส่วนที่เราได้เลื่อนเมาส์ไป โดยเลือกที่เมนู Options > Enable Autopan สังเกตว่าจะมีเครื่องหมายขีดถูกอยู่ และหากต้องการกำหนดความเร็วในการเลื่อนกรอบหน้าต่างบันทึกให้กำหนดที่เมนู Options > Autopan Speed ... ค่าปรกติจะอยู่ที่ 20

 

การกำหนดค่าการบันทึกเสียงจากไมโครโฟน

การตั้งค่าให้โปรแกรมทำการบันทึกเสียงจากไมโครโฟน ให้เลือกที่เมนู Options > Record audio from microphone สังเกตว่าจะมีเครื่องหมายขีดถูกอยู่ ดังรูปด้านล่าง

record-audio-autopan

 

การกำหนดค่า Audio Options

การกำหนดค่า Audio Options for Microphone เพื่อกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสเสียง โดยเลือกที่เมนู Options > Audio Options > Audio options for microphone จะแสดงหน้าจอดังรูปด้านล่าง

audio-option-microphone-01

ตรงนี้จะเป็นการกำหนดคุณภาพของเสียงสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ ในบทความนี้กำหนดเป็น 22.05 kHz, mono, 16-bit เสร็จแล้วเลือกที่ Choose Compressed Format เพื่อกำหนดค่า Codec ที่ใช้ในการบีบอัด จะแสดงหน้าจอ และกำหนดค่าดังรูปด้านล่าง

audio-option-microphone-02

กำหนดค่า Format เป็น Lame MP3

กำหนด Attributes เป็น 32 kBit/s, 22,050 Hz, Mono 3kb/sec

เสร็จแล้วกด OK เพื่อบันทึกและออกจากการกำหนดค่า

 

การกำหนดค่า Program Options

ทำการกำหนดค่าตามรูปด้านล่าง

program-options-01

Minimize program on start recording คือให้ย่อหน้าต่างโปรแกมทันทีเมื่อเริ่มการบันทึก เพื่อไม่ให้หน้าต่างของโปรแกรมมาเกะกะการบันทึก

Hide flashing rectangle during recording คือกำหนดให้โปรแกรมซ่อนเส้นขอบที่กระพริบแสดงพื้นที่บันทึก ถ้ากำหนดให้ซ่อนเราจะไม่เห็นขอบเขตพื้นที่บันทึก

Save settings on exit คือกำหนดให้โปรแกรมบันทึกการกำหนดค่าต่าง ๆ เมื่อเราปิดโปรแกรม

ต่อไปกำหนดค่า Play AVI file when recording stops > Do not play AVI file เพื่อกำหนดไม่ให้โปรแกรมเล่นไฟล์วีดีโอที่เราบันทึกทันทีหลังจากบันทึกเสร็จ ดังรูปด้านล่าง

program-options-02

ต่อไปกำหนดระดับความสำคัญของโปรแกรมเป็น Highest ดังรูปด้านล่าง

program-options-03

ต่อไปเป็นการกำหนดค่าให้โปรแกรมถามชื่อไฟล์ที่จะบันทึกทุกครั้งที่ทำการบันทึกเสร็จ ปรกติจะเป็นค่านี้อยู่แล้ว ดังรูปด้านล่าง

program-options-04

 

ในส่วนของ Record to Flash Options จะไม่กำหนดค่าอะไรดังรูปด้านล่าง

record-to-flash-option-01

 

การกำหนดคีย์ลัดสำหรับการบันทึก

ในการกำหนดคีย์ลัดสำหรับการบันทึกให้ไปที่เมนู Options > Keyboard Shortcuts จะแสดงหน้าจอดังรูปด้านล่าง

keyboard-shortcuts

ในหน้าต่างนี้เราสามารถกำหนดคีย์ลัดสำหรับ เริ่ม พัก หยุด ยกเลิกการบันทึก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม เราสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ แต่ควรคำนึงถึงว่ามีโปรแกรมอื่นที่ใช้คีย์ลัดเดียวกันนี้หรือเปล่าเพราะอาจ จะไปซ้ำกับโปรแกรมอื่นได้

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมจะใช้ F8 ในการเริ่มและพักการบันทึก F9 สำหรับหยุดการบันทึก

 

ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงจะมีประโยชน์ในการ นำไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ เมื่อใช้งานแล้วมีปัญหาหรืออะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ ครับ โปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีฟังก์ชั่นเทียบได้กับโปรแกรมในเชิงพานิชย์ ต่าง ๆ เช่น Camtasia Studio แต่เราก็สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ได้ดีเพียงพอกับความต้องการแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปซื้อโปรแกรมแพง ๆ มาใช้ หรือไม่ต้องแอบใช้โปรแกรมแบบละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราเห็นกันจนชินอย่างทุก วันนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยาก ทุกคนปล่อยเลยตามเลยกันหมด ในช่วงเวลาอันสั้นเราคงไม่สามารถใช้โปรแกรมที่ถูกต้องได้ทั้งหมด ทุกคนต้องช่วยกันเริ่มแก้ไปทีละนิด เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป สร้างความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ให้ทุกคนได้เข้าใจ สักวันปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคงหมด หรือลดน้อยลงไป

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:29 น.)

ข้อมูลอ้างอิง และขอขอบคุณ
http://www.thaisolution.net/
พี.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ 84/3 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 08-9729-3234 แฟกซ์ 075-611-950

 


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): camstudio  download  setup
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 ธันวาคม 2552 13:43 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2552 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
paul [IP: 117.47.137.151]
19 ธันวาคม 2552 21:58
#52217
ขอบคุณครับ ได้ประโยชน์มากเลยครับ จิ๋วแต่แจ๋ว เหมือน V4 (ยัยต่างดาว) เลย
Ico48
sinton [IP: 125.26.41.38]
13 มิถุนายน 2553 13:36
#57852

ทำไมไม่มีเสียงประกอบขึ้นเลย มีแต่รูปภาพ

หากมีปัญหาเรื่อง เสียง น่าจะเกิดจากการติดตั้ง

การติดตั้ง Codec LAME MP3

ดาวน์โหลด Codec LAME MP3 ACM ที่ http://www.free-codecs.com/download/LAME_ACM_Codec.htm หรือ lameACM-3.98.2.zip

 

หรือการตั้งค่ายังไม่ถูกต้องครับ ลองตรวจสอบตรงส่วนนี้ดูคัรบ อ่อ และที่สำคัญหลังจากติดตั้งค่า LAME MP3 และั

การติดตั้ง x.264 vfm

ดาวน์โหลดไฟล์ Codec x.264 vfm ที่ http://sourceforge.net/projects/x264vfw หรือ x264vfw_20_1195bm_19501.zip

 

อย่าลืม รีสตาร์ท เครื่องหลังการติดตั้งและตั้งค่าทั้งหมดนะครับ 

 

ลองทำดูนะคัรบ แล้วแจ้งมาด้วยนะ ว่าได้หรือไม่อย่างไร

 

Ico48
@FoOk@ยอดนักเลง NO.1 [IP: 119.31.2.59]
19 มิถุนายน 2553 19:38
#58046
ยอดมาก! โดดจัย ยอดนักเลง

ลองนำไปลงติดตั้งใช้งานดูนะคัรบ

 

ช่วงนี้ผลักดันให้รายวิชาบรรยายในคณะฯ ลองใช้งานกันอยู่คัรบ แต่เพียงเป็นก้าวเล้กๆ ก้าวแรกของทีมพัฒนาสื่อที่จะผลักดันเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาคัรบ

ยอดเยี่ยมครับ  ขอให้มีคนมาใช้กันเยอะ ๆ นะครับ

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ

กำลังผลักดันกันอยู่ครับ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ถึงไหนคัรบ เป็นอีกทางเลือกนึงในการทำสื่อการสอนประเภททบทวนอย่างง่าย ครับ

Ico48
O [IP: 61.90.84.150]
08 สิงหาคม 2553 07:10
#59412

รบกวนถามว่า เมื่อใช้ camstudio 2 แล้ว ต้องการอัด clip หน้าจอ แต่เป็นรายการที่ยาวเกือบชั่วโมง จะอัดได้หรือไม่ คือลองทำหลายครั้งแล้ว ตัวรายละเอียดก็ขึ้นว่าอัดอยู่ แต่พอ stop แล้ว มันไม่ถามชื่อไฟล์ที่จะ save  เลยคิดว่ามันไม่ได้อัดให้  จึงอยากรู้ว่า camstudio 2 อัดได้นานกี่นาที ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ตอนนี้ที่ใช้ในการบันทึกการสอนในห้องเรียน ก็จัดเป็น 2 ไฟล์ 2 ช่วง อย่างละ ชั่วโมงครึ่งครับ  

ลองอัดสั้นๆ ดูก่อนนะครับ ว่าได้หรือไม่  

 

Ico48
นัท [IP: 180.180.195.66]
30 มีนาคม 2554 15:05
#64602

 ถ่ายคลิปเเล้ว ออก มา กลับหัวทำไง ครับ

ผมงงไปหมดเเล้ว

ออกมากลับหัว ทำได้ไงเนี๊ยะ ยังไม่เคยเจอเลยครับ ส่งสัยจัง

 แต่การแก้ไขก็น่าจะใช้โปรแกรม Adobe Premirer  ช่วยได้นะครับ 

 

สำหรับพี่ๆ น้องๆ ที่สนใจ หรือ บุคคลที่สนใจ อบรมหลักสูตร การอบรมการใช้ Camstudio พร้อมทั้ง workshop ทิปเทคนิคการแก้่ไขปัญหาและการนำไปใช้งานในแบบต่างๆ 

 

รวบรวมรายชื่อ 5-10 คนเข้ามาเลยครับ อาจมีค่าลงทะเบียนเพื่อจองห้องอบรมและอื่นๆ บางส่วน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สบายๆ

 

ลองดูนะคับ  

cam240354

หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายขั้นพื้นฐาน CamStudio

รับสมัครผู้เข้าอบรม 12 คน

วันที่ 24 มี.ค. 54 เวลา 13:00-16:00 น.

 

วิทยากร : ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยวิทยากร: สุริยา แก้วแสงเรือง

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
- บุคลากรในคณะฯ

หัวข้อการอบรม
- แนะนำโปรแกรมและขั้นตอนการทำงาน
- การ Install โปรแกรม
- การ Setup โปรแกรม ก่อนการใช้งานโปรแกรม
- การใช้งานโปรแกรม
- เทคนิควิธีการบันทึกงาน
- Workshop ปฎิบัติ

Ico48
POP [IP: 1.1.229.83]
17 ตุลาคม 2555 13:21
#81152

คือว่า ผมใช้ Windows 7 Professional 64bit แล้ว จะ ลง Codec LAME MP3 เนี่ย จะลงยังไงครับ คลิก ขวาแล้ว มัน ไม่มี คำว่า Install ทำไงดีครับ เวลาอัด เนี่ย มัน ไม่มีเสียง เลย มี แต่ เสียง ไมค์ ครับ

Ico48
POP [IP: 1.1.229.83]
17 ตุลาคม 2555 14:51
#81156

อะ ได้ แล้ว ครับ !! เหลือ แต่ เวลา อัด วิดีโอ อ่ะ ผม จะ อัด เกมส์ แต่ ทามไม มันไม่มี เสียง ดนตรี ใน เกมศ์ เลย อ่ะ ครับ ทำไงดี

Ico48
คนบ้านนอก [IP: 61.19.66.36]
21 ธันวาคม 2555 22:39
#82649

ทำไมเวลาบันทึกไฟล์ แล้ว ไฟล์ภาพกับ ไฟล์เสียงถึงแยกกันครับ ทำไมภาพและเสียงไม่รวมเป็นไฟล์เดียวครับ ช่วยทีครับ

Ico48
พี่ต้ม [IP: 192.168.61.104]
24 ธันวาคม 2555 09:43
#82720

ต้องตั้งค่าต่างๆ ให้ครบตามที่แนะนำไปก่อนนะครับ ติดตั้งอย่างเดียวจะไม่ครบถ้วน

Ico48
รุจน์ [IP: 58.9.188.184]
24 ตุลาคม 2556 22:19
#93899

อยากจะถามว่า camstudio อัดได้กี่นาทีคับ เพราะผมอัพ 1-5 นาที ไฟลืไม่มีปัญหาอะไร

แต่พออัดเกิน 5 นาที ขึ้นไป จะขึ้นว่า error คับ save ไฟล์ไม่ได้คับ

รบกวนให้คำชี้แนะ หน่อยครับ

ปล. รูปที่เอาลงไว้ ภาพมันหายไปแล้วคับ

ขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.170.78.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ