นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 653
ความเห็น: 0

โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 6)

       การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  วันสุดท้ายของการอบรม เป็นการให้ความรู้ทางด้านการจัดการศัตรูพืช ในช่วงเช้า จะเป็นการบรรยาย โดย ดร.เทวี มณีรัตน์ และ ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ในหัวข้อ กีฏวิทยา โรคพืช  และให้นักศึกษาได้ศึกษาของจริง โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาลักษณะของแบคทีเรียและปรสิตภายนอกที่เป็นแมลงศัตรูพืช ในช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ด ซึ่งเป็นผลผลิตของคณะฯ

หลังจากนั้นเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และกล่าวปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติค่ะ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559   เป็นการทัศนศึกษา ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสัตว์ป่า สัตว์น้ำ พรรณพืชต่างในเขตพื้นที่อุทยานฯ และนำนักศึกษาเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2559 20:08 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2559 20:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 เปตอง, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.29.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ