นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 874
ความเห็น: 0

โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 4)

     การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559

วันที่13 กรกฎาคม 2559 เป็นการให้ความรู้ทางด้านพืชศาสตร์ ผู้บรรยาย คือ ดร.กรกช นาคคนอง ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ได้ให้นักศึกษาเรียนรู้การวิธีการจัดการทรัพยากรในไร่นาและในป่าธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยการให้นักศึกษาออกแบบพื้นที่ของตนเองที่มีทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แล้วมานำเสนอให้อาจารย์และเพื่อนๆ ฟัง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ดีทีเดียวค่ะ  ช่วงบ่ายก็ได้นำนักศึกษาไปเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน สวน PJ Garden ของคุณประเสริฐ ศรีระสันต์ ในแปลงเกษตรกรจริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 July 2016 22:54 Modified: 25 July 2016 22:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ