นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 737
ความเห็น: 0

โครงการ Summer School ปี 2 (ตอนที่ 2)

     การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ Tropical Agriculture ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2559

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดโครงการ Summer School พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะเข้าร่วมต้อนรับนักศึกษา และหลังจากนั้นก็เริ่มการอบรมในวันแรก ซึ่งเป็นการให้ความรู้ทางด้านสาขาพัฒนาการเกษตร โดยมี ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ และดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ บรรยายในหัวข้อ ในเรื่องของแนวคิดเกษตรยั่งยืนของไทย ความยั่งยืนระบบนิเวศเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพกับความยั่งยืน (วนเกษตร) ในช่วงบ่ายทาง ดร.กอบชัยฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมกลุ่มนาข้าว เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีคุณวิโรจน์ คงนุ้ย ประธานกลุ่มผลิตข้าว และเกษตรกรให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการพาเยี่ยมชมและให้ความรู้ การทำนาผลิตข้าวปลอดสารพิษ 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 July 2016 20:07 Modified: 25 July 2016 20:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ