นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) Happy นะ รู้ยัง

Happy นะ รู้ยัง หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ มี บุคลากรอยู่ 11 ชีวิต ปฏิบัติงานที่ใคร ๆ จะกลัว ไม่อยากให้เข้าใกล้ โดยลักษณะงาน ต้องไปตรวจสอบงานของผู้อื่น ว่าปฏิบัติถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ วันๆ วุ่นอยู่กับเอกสารและหน้าจอคอมพิวเตอ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By pupu   created: 17 Febuary 2015 17:00 Modified: 17 Febuary 2015 17:00 [ Report Abuse ]