นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
smile with English16 1566 1
Smile with English15 2072 5
smile with English14 1387 0
Smile with English13 1324 1
Smile with English12 1139 0
Smile with English11 1273 1
Smile with English10 1301 1
Smile with English9 1352 0
smile with English8 1248 2
smile with English7 1428 4
smile with English6 1166 1
Smile with English5 1062 0
Smile with English4 1303 4
Smile with English3 1332 1
Smile with English2 1288 6
Smile with English 1869 3