นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
smile with English16 1419 1
Smile with English15 1937 5
smile with English14 1268 0
Smile with English13 1216 1
Smile with English12 1036 0
Smile with English11 1170 1
Smile with English10 1183 1
Smile with English9 1259 0
smile with English8 1142 2
smile with English7 1327 4
smile with English6 1078 1
Smile with English5 991 0
Smile with English4 1233 4
Smile with English3 1242 1
Smile with English2 1216 6
Smile with English 1773 3