นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
smile with English16 1595 1
Smile with English15 2103 5
smile with English14 1412 0
Smile with English13 1350 1
Smile with English12 1159 0
Smile with English11 1294 1
Smile with English10 1322 1
Smile with English9 1374 0
smile with English8 1270 2
smile with English7 1454 4
smile with English6 1187 1
Smile with English5 1082 0
Smile with English4 1325 4
Smile with English3 1349 1
Smile with English2 1305 6
Smile with English 1887 3