นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
smile with English16 1458 1
Smile with English15 1971 5
smile with English14 1298 0
Smile with English13 1245 1
Smile with English12 1064 0
Smile with English11 1197 1
Smile with English10 1214 1
Smile with English9 1282 0
smile with English8 1171 2
smile with English7 1352 4
smile with English6 1100 1
Smile with English5 1006 0
Smile with English4 1252 4
Smile with English3 1261 1
Smile with English2 1237 6
Smile with English 1796 3