นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 16 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
smile with English16 1409 1
Smile with English15 1921 5
smile with English14 1263 0
Smile with English13 1204 1
Smile with English12 1028 0
Smile with English11 1160 1
Smile with English10 1181 1
Smile with English9 1253 0
smile with English8 1138 2
smile with English7 1323 4
smile with English6 1074 1
Smile with English5 988 0
Smile with English4 1229 4
Smile with English3 1238 1
Smile with English2 1213 6
Smile with English 1767 3