นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประชาสัมพันธ์โครงการ ALFABET 2016-2017 1240 0
ต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 1179 0
ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย 859 0
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่5) 861 0
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่4) 900 0
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่3) 1265 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2) 1045 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 1) 916 0
ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก 1344 0
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา 1435 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติไปเยือน Royal University of Agriculture 1321 0
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โครงการ Global Master Program of Agricultural Science 2015-2016 1133 0
ต้อนรับ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 1063 0
การจัดประชุม WORKSHOP ON “EMPLOYABILITY OF ERASMUS MUNDUS GRADUATES” 1011 0
การเปลี่ยนประเภทของวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1314 0
อายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ 1347 0
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1631 2
การประชุมวิชาการ The 8th IMT-GT UNINET Bioscienece Conference 1607 0
ค่านิยมของ บ.ซี.พี. 1513 0
The Forth Joint PSU-UNS International Conference 1756 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติคนใหม่ 1717 1
การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum 1922 0
เมื่อนักศึกษาต่างชาติขอหรือขอต่ออายุวีซ่า (ตอนที่ 1) 2446 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh 1373 0
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Novi Sad 2122 1
อบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki 1723 0
คำขอบคุณจากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 4707 6
การอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ Scientific Writing 1891 0
ทุนบัณฑิตโครงการ ERASMUS MUNDUS Poroject EURASIA 2 1862 0
การเข้าร่วมโครงการ English Camp 2011 1267 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับ Prof. Miodrag Zlokolica 1303 1
นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1266 1
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิยาซากิ 1383 0
กิจกรรมการขยายผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ SCAU 1483 2
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอการไปศึกษาดูงานของนักศึกษา ณ SCAU 1203 0
ชาวต่างประเทศเยี่ยมชมคณะฯ 1451 2
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The Second Joint PSU-UNS International Conference ณ ประเทศเซอร์เบีย 1161 0
The Second Joint PSU – UNS International Conference 1613 7