นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ประชาสัมพันธ์โครงการ ALFABET 2016-2017 1118 0
ต้อนรับการมาเยือนของอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 1075 0
ต้อนรับอาจารย์จาก Quest International University Perak (QIUP) Faculty of Integrative Sciences and Technology ประเทศมาเลเซีย 771 0
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่5) 783 0
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่4) 814 0
โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่3) 1180 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2) 966 0
โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 1) 820 0
ผลการจัดสรรทุน Erasmus Mundus - Action 2 ปี 2014 ภายใต้ โครงการ ALFABET (Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology) รอบแรก 1269 0
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา 1353 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติไปเยือน Royal University of Agriculture 1230 0
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โครงการ Global Master Program of Agricultural Science 2015-2016 1051 0
ต้อนรับ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 991 0
การจัดประชุม WORKSHOP ON “EMPLOYABILITY OF ERASMUS MUNDUS GRADUATES” 938 0
การเปลี่ยนประเภทของวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1246 0
อายุวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ 1289 0
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1590 2
การประชุมวิชาการ The 8th IMT-GT UNINET Bioscienece Conference 1550 0
ค่านิยมของ บ.ซี.พี. 1446 0
The Forth Joint PSU-UNS International Conference 1679 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษาต่างชาติคนใหม่ 1641 1
การจัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum 1851 0
เมื่อนักศึกษาต่างชาติขอหรือขอต่ออายุวีซ่า (ตอนที่ 1) 2379 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด Aceh 1307 0
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Novi Sad 2061 1
อบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki 1647 0
คำขอบคุณจากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 4520 6
การอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ Scientific Writing 1819 0
ทุนบัณฑิตโครงการ ERASMUS MUNDUS Poroject EURASIA 2 1794 0
การเข้าร่วมโครงการ English Camp 2011 1213 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมต้อนรับ Prof. Miodrag Zlokolica 1279 1
นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1231 1
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมิยาซากิ 1352 0
กิจกรรมการขยายผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ SCAU 1444 2
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอการไปศึกษาดูงานของนักศึกษา ณ SCAU 1166 0
ชาวต่างประเทศเยี่ยมชมคณะฯ 1433 2
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The Second Joint PSU-UNS International Conference ณ ประเทศเซอร์เบีย 1135 0
The Second Joint PSU – UNS International Conference 1591 7