นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1272
ความเห็น: 0

โครงการ Summer school คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่3)

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture”

     การจัดอบรมด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวขัอ “Tropical Agriculture” ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งกำหนดจัด 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558

     วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางด้านพัฒนาการเกษตร โดยช่วงเช้าเป็นการรรยายโดย ดร.ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ และดร.วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ในเรื่องของแนวคิดเกษตรยั่งยืนของไทย ความยั่งยืนระบบนิเวศเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพกับความยั่งยืน (วนเกษตร)  ช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อดูวิถีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ณ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

     วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นการให้ความรู้ทางด้านพืชศาสตร์ โดย ดร.กรกช นาคคนอง ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย และคุณค่าของสมุนไพรไทย สำหรับช่วงบ่ายได้นำนักศึกษาไปเยี่ยมชม สวน PJ Garden ของคุณประเสริฐ ศรีระสันต์ ซึ่งเป็นสวนที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปลูกมะนาวพันธุ์ดีในท่อซีเมนต์ แซมด้วยการปลูกไม้ผล เช่น แก้วมังกร มะละกอ เป็นต้น รวมทั้งมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและพืชน้ำ จนได้รับการรับรองทางด้านการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice; GAP) จากกรมวิชาการเกษตร และยังเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านและองค์กรต่างๆ ที่สำคัญอีกด้วย

    

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2558 16:38 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2558 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ