นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1162
ความเห็น: 0

โครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 1)

การจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในโครงการ Summer School

         

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการจัสรรทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ในโครงการ Summer School จำนวน 300,000 บาท ภายใต้ทุน “งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงาน: รองรับการเข้าสู่ประชาคมเอเซียน และมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว โดยลักษณะของการดำเนินโครงการ เป็นได้ทั้งการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยจัดในประเทศไทย หรือดำเนินกรรม ณ ต่างประเทศ

          คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวม 100,000 บาท ประกอบด้วย       

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ Tropical Agriculture

เป็นการจัดการศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันที่มีความร่วมมือกับคณะฯ และนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาที่กำลังศึกษาที่คณะฯ ซึ่งกำหนดจัดระหว่าง 22-27 มิถุนยายน 2558 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

โครงการที่ 2 : ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ Brawijaya University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  โดยจัดสรรทุนเพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าอาหารให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ Brawijaya University เป็นระยะเวลา
1 เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะฯ ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ในแต่ละสาขาทางด้านการเกษตร และเปิดโลกทัศน์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยกำหนดจัดในช่วงเดือนกรกรฎาคม 2558

โครงการที่ 3 : โครงการส่งนักศึกษาไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

  เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ  ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2558  

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มิถุนายน 2558 15:00 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2558 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ