นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2694
ความเห็น: 0

การจัดการรูปสำหรับส่งตีพิมพ์ในวารสาร: 1 -: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

กำหนดของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ตอนที่ส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์ จะมีข้อกำหนดสำหรับภาพประกอบต่าง ๆ เอาไว้แตกต่างกัน

ข้อกำหนดของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ตอนที่ส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์ จะมีข้อกำหนดสำหรับภาพประกอบต่าง ๆ เอาไว้แตกต่างกัน

 

เช่นกำหนดรูปแบบ (format) ของภาพเป็น eps (Encapsulated PostScript) หรือ pdf (Portable Document Format) หรือ tiff (Tag Image File Format) หรือบางสำนักพิมพ์ก็จะให้ใช้ jpeg หรือรูปแบบอื่นได้

 

ทั้งนี้จะต้องเป็นภาพที่มีความคมชัด สามารถที่จะ re-print ได้

 

ทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์อาจจะกำหนดค่า dpi (Dots Per Inch) หรือ ppi (Pixels Per Inch) ขั้นต่ำเอาไว้ เช่น ไม่น้อยกว่า 600 dpi และอาจจะกำหนดค่า dpi ของภาพขาวดำ กับภาพสีต่างกัน หรือกำหนดค่า dpi ของภาพลายเส้นกับภาพถ่ายต่างกัน สำหรับภาพลายเส้นก็จะให้ใช้ eps/ pdf ส่วนภาพถ่ายก็จะให้ใช้ tiff

 

eps เป็นภาพชนิด vector ส่วน tiff นั้นเป็นภาพชนิด raster ดูคำอธิบายแบบง่าย ๆ สำหรับ vector และ raster ได้จากลิงค์นี้

 

หรือภาพที่เป็น vector จะเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นพิกัดของสีเอาไว้ ส่วน raster จะเก็บข้อมูลสีแต่ละจุด (dot/ pixel) ดังนั้นหากเป็นภาพที่มีความซับซ้อนของสีมากก็ควรจะเก็บข้อมูลภาพในรูปของ raster file แต่หากรูปมีสีที่ไม่ซับซ้อนก็เก็บในรูปของ vector file

 

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมสำหรับจัดการภาพทั้งหลายหรือโปรแกรมที่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับภาพจะใช้จำนวน dpi หรือ ppi ต่ำสุดเอาไว้ เช่น 72, 96 หรือ 150 ในโปรแกรมรุ่นใหม่ ๆ

 

แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงการกำหนดค่า dpi/ ppi ให้กับรูปที่สร้างด้วยโปรแกรม R กันนะครับ

 

สมมติว่าเราสร้าง boxplot จาก R แล้วใช้การบันทึกภาพเป็น eps หรือ tiff จะได้ภาพรูปแบบ tiff ที่มี dpi เท่ากับ 96 dpi เท่านั้น

 

> boxplot(aa$age ~ aa$nyear, col = rainbow(8), whiskcol = rev(rainbow(8)), whisklwd=2, staplecol = rev(rainbow(8)), staplelwd=2, outcol = rainbow(8), boxcol = rev(rainbow(8)), boxlwd=2)

รูปที่ได้จากการใช้คำสั่ง boxplot ข้างต้น

 

การบันทึกรูปจากหน้าต่าง R Graphic Device

 

tiff มีขนาดไฟล์ 1,250KB

 

หรือเมื่อดูขนาดของภาพ (กว้าง x สูง) จะพบว่าภาพมีขนาด 653 x 653 pixels หรือ 653/96=6.8 นิ้ว (6.8 x 6.8 นิ้ว)

 

รายละเอียดของ tiff file ที่ไม่มีการบีดอัดข้อมูล ที่ได้จากการบันทึกจากหน้าต่าง R Graphic Device (ใช้การคลิกขวาที่รูปแล้วเลือก properties)

 

ขนาดภาพที่เป็น eps จะมีขนาดเท่ากับ 723KB

 

ถ้าเราต้องการให้ภาพของเรามี dpi เท่ากับ 600 dpi เราจะทำอย่างไร

 

เราใช้การ save แบบปกติคงไม่ได้แล้วครับ เราต้องอาศัยการเขียนไฟล์โดยตรงจากบรรทัดคำสั่งของ R แล้วใช้การกำหนดค่าความละเอียดของภาพแทน

 

เราจะใช้ฟังก์ชัน tiff() สำหรับการสร้างไฟล์ .tiff โดยที่กำหนดขนาดกว้าง xยาว ของภาพเท่า4x4 นิ้ว และ dpi=600 และไม่มีการบีดอัดข้อมูล

> tiff(filename = "c:\\rworkplace2\\tiff600dpi-1.tif", width = 4, height = 4, units = "in", res=600,type = "windows")
> boxplot(aa$age ~ aa$nyear, col = rainbow(8), whiskcol = rev(rainbow(8)), whisklwd=2, staplecol = rev(rainbow(8)), staplelwd=2, outcol = rainbow(8), boxcol = rev(rainbow(8)), boxlwd=2)
> dev.off()

 

ไฟล์ที่ได้จะมีขนาด 16,876KB หรือประมาณ 17เมกะไบต์

รายละเอียดของ tiff file ที่ไม่มีการบีดอัดข้อมูล ที่กำหนดขนาดกว้าง x สูงเป็น 4 x 4 นิ้วและกำหนดค่า dpi=600 (ใช้การคลิกขวาที่รูปแล้วเลือก properties)

 

2400/600=4 นิ้ว

 

ถ้าใช้การบีดอัดข้อมูลด้วย lzw

> tiff(filename = "c:\\rworkplace2\\tiff600dpi-2.tif", width = 4, height = 4, units = "in", res=600,type = "windows", compression = "lzw")
> boxplot(aa$age ~ aa$nyear, col=rainbow(8), whiskcol = rev(rainbow(8)), whisklwd=2, staplecol = rev(rainbow(8)), staplelwd=2, outcol = rainbow(8), boxcol = rev(rainbow(8)), boxlwd=2)
> dev.off()

 

ไฟล์ที่ได้จะมีขนาด 120KB

 

รายละเอียดของ tiff file ที่ใช้การบีดอัดข้อมูลด้วย lzw method โดยกำหนดขนาด กว้าง x สูง เป็น 4 x 4 นิ้วและกำหนดค่า dpi=600 (ใช้การคลิกขวาที่รูปแล้วเลือก properties)

 

ถ้าต้องการบันทึกภาพเป็น vector file หรือ eps นั้นเราใช้การกำหนดขนาด กว้างxยาว ของภาพที่ต้องการโดยไม่ต้องระบุจำนวน dpi เนื่องจาก eps เป็น vector file การย่อ/ ขยายจะไม่มีผลต่อคุณภาพของภาพ

 

รูปจาก eps ไฟล์ zoom 1,000 % ด้วยโปรแกรม Inkscape
> setEPS()
> postscript("c:\\rworkplace2\\eps600dpi-01.eps", width = 4, height = 4, paper = "special")
> boxplot(aa$age ~ aa$nyear,col=rainbow(8), whiskcol =rev(rainbow(8)), whisklwd=2, staplecol = rev(rainbow(8)), staplelwd=2, outcol = rainbow(8), boxcol = rev(rainbow(8)), boxlwd=2)
> dev.off()

 

หรือหากต้องการใช้ font ตามที่ต้องการก็ให้ระบุ family เพิ่มเติม เช่นตัวอย่างด้านล่างจะระบุให้ใช้ font ในกลุ่มของ Times หรือ Times New Roman

> setEPS()
> postscript("c:\\rworkplace2\\eps600dpi-11.eps", width = 4, height = 4, paper = "special", family = "Times")
> boxplot(aa$age ~ aa$nyear, col=rainbow(8), whiskcol=rev(rainbow(8)), whisklwd=2, staplecol=rev(rainbow(8)), staplelwd=2, outcol=rainbow(8), boxcol=rev(rainbow(8)), boxlwd=2)
> dev.off()

 

ซึ่งแฟ้มข้อมูล eps นั้นจะจัดเก็บในรูปแบบของ text file ที่รวบรวมชุดคำสั่งสำหรับการวาดรูปเอาไว้ ดังนั้นโปรแกรมที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูล eps ก็จะใช้การประมวลผลคำสั่งที่มีในแฟ้มข้อมูล eps แล้วจัดการวาดรูปออกมาตามชุดคำสั่ง

ตัวอย่างส่วนหัวข้องแฟ้มข้อมูล eps

 

%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%DocumentNeededResources: font Times-Roman
%%+ font Times-Bold
%%+ font Times-Italic
%%+ font Times-BoldItalic
%%+ font Symbol
%%Title: R Graphics Output
%%Creator: R Software
%%Pages: (atend)
%%BoundingBox: 0 0 288 288
%%EndComments
……….

 

อิอิอิ

เราเอง

เพลง: Always
ศิลปิน: Bon Jovi

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2559 19:35 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 18:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น