นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1301
ความเห็น: 1

การบ้านส่งครู: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

ไปโรงเรียนครูให้การบ้าน มาทำงานการบ้านยังต้องทำส่งครู

ผัดผ่อนมาหลายวันแล้วกับการทำการบ้านส่งคุณครู เขาว่ากันว่าถ้าก้นไม่ร้อนมันคิดอะไรไม่ออก รากมันงอกติดกับพื้น

วันก่อนเจอกับคุณครูที่หน้าลิฟต์ เจอหน้าครูก็ทวงการบ้าน ให้ส่งทางแชร์ก็ได้

เอาล่ะนะถึงเวลาต้องทำการบ้านส่งคุณครูแล้ว แต่ว่าคำตอบนั้นอาจจะไม่เรียงลำดับตามข้อคำถามนะครับคุณครู อาจจะวิ่งไปวิ่งมาหรือบางข้อคำถามอาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกใจ แต่อย่าให้ศูนย์นะครับ

---------------------------------------------------------------------------------------------

หลาย ๆ คนคงมีอาการเป็นปกติเหมือน ๆ กันคือ มองทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ๆ ตัว ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ข้าง เก็บเอาเรื่องราวต่าง ๆ มาคิด มาใส่ในใจ มาแบกมาหามไว้บนบ่า คิดว่าเรื่องเพื่อนก็เหมือนเรื่องของเรา โดยหารู้ไม่ว่า นี่คือเหตุแห่งทุกข์ประการหนึ่ง

เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากใจ ใจกำหนดทุกข์

แล้วหากใจเราทุกข์ จะเกิดอะไรขึ้น

สมมติว่ามาณวิกา (ขอยืมตัวนางเอกมาจากคุณนพพร สุวรรณพานิช) ในองค์กร มาณวิกาทำหน้าที่ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มาณวิกาแบกความทุกข์ใจมาเต็มบ่าทั้งสองข้างมาทำงาน ทุกสิ่งอย่างดูขัดหูขัดตาไปเสียหมด จิตใจหงุดหงินงุ่นง่าน จำเป็นที่จะต้องหาที่ระบายความอึดอัดอั้นที่แบกไว้ออกไป

อุรุดา เป็นคนพูดจาโผงผาง คิดอะไรพูดสิ่งนั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้จากข้างในตนเพื่อการพัฒนามิติสัมพันธ์กับผู้อื่น" รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรัชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยวิทยากร ๒ ท่านคือ นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์ และนายแพทย์สกล สิงหะ

 

กำหนดการอบรม (รุ่นที่ ๑ และ ๒): คลิกเพื่อ่านรายละเอียดที่นี่

พอจะสรุปประเด็นหรือหัวข้อในการอบรมในครั้งนี้ได้คือ

- การเขียนเพื่อเยียวยา

- บอดี้สแกน

- การฟัง

- ความสุขที่นึกได้

- การรับรู้กับร่างกาย

- การเห็น

- อารมณ์และความรู้สึก

- สุขภาวะกำเนิด

- ชีวิตที่มีความหมาย

- การรับรู้กับร่างกาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ผมบึ่งมอไซด์จากบ้านไปสงขลาในทุก ๆ เช้า และบึ่งกลับบ้านในยามดึก เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน แต่สิ่งตอบแทนสำหรับการนี้มีอะไรที่ได้กลับมาเกินกว่าที่เราทำลงไป

ชายทะเล หาดสมิหลาสงขลา ฝั่งด้านหน้าโรงแรมรัชมังคลาฯ ในยามนี้แปรเปลี่ยนไปจากอดีตค่อนข้างมาก จากพื้นที่หาดทรายเดิมที่ทอดตัวออกไปจรดผืนน้ำ กลับเปลี่ยนเป็นผืนน้ำรุกล้ำเข้ามาหาหาดทรายแทน คลื่นกัดเซาะแนวตลิ่งพังทลายเป็นแนวตลอดชายฝั่ง กระสอบทรายที่วางเป็นแนวกันคลื่นโผล่ตัวมาทักทายตลอดแนวหาด

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงปรับเข้าสู่สมดุลหม่เมื่อมีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในธรรมชาติ หรือมีการรบกวนสมดุลเดิม ธรรมชาติก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายไปสู่สมดุลใหม่

---------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำทะเลสีขุ่น เนื่องด้วยคลื่นลมแรงในยามนี้ กระแสน้ำพัดโคลน ทรายจากพื้นท้องทะเลผสมคลุกเคล้าเข้าเป็นเนื้อเดียวกับน้ำทะเลที่โยกโยนตัวขึ้นลงเป็นจังหวะ รุก รับ กับการเคลื่อนเข้าหา เคลื่อนออกจากฝั่ง

ชีวิตมีขึ้นมีลง มีคงที่ มีเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ในชีวิตที่เร่งรีบดั่งเช่นทุกวันนี้ของใครหลายคน เวลาในแต่ละวันหมดไปกับสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง หลายคนละเลยการเพ่งมองเข้าไปภายในตนเอง ขาดการทำความรู้จักกับตนเอง ไม่รู้จักตัวเอง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Emo-meter คือเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การระดับตัวบุคคล เพื่อสะท้อนความอยู่ดีมีสุข (well-Being) ของบุคลากรในองค์การ อันส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์การ (Belonging) จนอยากทุ่มเทกายใจที่จะทำงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the Best)

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผลต่อความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรในองค์กรและเป็นปัจจัยที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรด้วยกันเองคือ

- สัมพันธภาพกับเพื่อร่วมงาน (Relationship with colleague)

- สภาพการทำงาน (Work Environment)

- ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-life Balance)

- การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication)

- การได้รับการยอมรับนับถือ (Respect from others)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"การเขียนเพื่อเยียวยา" เป็นการเริ่มต้นของการมองเข้าไปในตัวเอง รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองคิด รู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบข้าง คิดอย่างไร เห็นอย่างไร เขียนลงไปในสมุดเล่มน้อย ปล่อยให้ตัวอักษรเป็นตัวแทนของอารมณ์ ความรู้สึก ที่อยู่ภายในตน ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ พร่างพรูออกมาเป็นตัวอักษรที่มีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธ์ที่จะได้เห็นการเรียงตัวของตัวอักษรเหล่านั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ณ ซึ่งเวลาปัจจุบันของชีวิตแต่ละคน เราได้ ทำความรู้จักกับสิ่งที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเรานี้มากน้อยเพียงใด เราเคยรู้จักลมหายใจ เข้าออกของเราแล้วหรือยัง เรารู้จักแขน ขา การเคลื่อนไหวของแขนขาเพียงพอแล้วหรือยัง

 

ไหล่ทั้งสองข้างของเราแบกรับน้ำหนักอะไรไว้บ้าง เราทำความรู้จักกับสิ่งที่แบกเอาไว้บนบ่าทั้งสองหรือยัง เราให้เวลากับการปลดเปลื้องน้ำหนักที่แบกไว้บนไหล่ทั้งสองข้างบ้างหรือยัง

ท่าทางที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายของทั้งร่างกายของเราเป็นอย่างไร แบบไหนที่เรารู้สึกเบาสบาย ผ่อนคลายที่สุด

....

เป็นช่วงเวลาที่เรามองให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นร่างกายของเรา ให้ความรู้สึกผ่อนคลายกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น

"บอดี้สแกน"

----------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อเรารู้จักกับสิ่งที่ประกอบเป็นร่างกายของเราแล้ว การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายล่ะ เรารับรู้การเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราอย่างไรบ้าง มีส่วนไหนของร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่เราไม่เคยรับรู้ ไม่เคยใส่ใจกับการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนนั้นของร่างการ หรือเราจำกัดการเคลื่อนไหว จำกัดการรับรู้เอาไว้เพียงแค่สิ่งที่ "คุ้นชิน" หรือเป็น "ปกติ" เป็น "ประจำ" เป็น "ความเคยชิน"

 

การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นกลไกหนึ่งที่ส่งผ่านความรู้สึก อารมณ์ ออกมาภายนอก การแสดงออกทางร่างกาย หรือการแสดงออกทางกายจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่สอดประสานเข้ากับอารมณ์ความ รู้สึก

 

การแสดงออกทางร่างกายเป็นส่วนที่ส่งผลต่อบุคคลอื่นมากที่สุด (รวมถึงการแสดงออกทางวาจาด้วย) การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองในขณะนั้น ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ แล้ว การจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นน้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นการจัดการที่ต้นทาง

ลดการกระทบกระทั่งอันก่อให้เกิดผลอื่น ๆ ตามมา

-----------------------------------------------------------------------------------------------

การสื่อสารมีทั้งผู็ส่งสารและผู้รับสาร เมื่อมีผู้ส่งสารก็ต้องมีผู้รับสาร สารที่ถูส่งออกไปนั้นเมื่อถึงผู้รับสารจะยังคงเป็นสารหรือเป็นสารที่แปลเปลี่ยนนั้นส่วนหนึ่งอยู๋ที่ผู้รับสาร ผู้รับสารรับสารที่ถูกสื่อออกมานั่นอย่างรับฟังหรือ อย่างเข้าใจ อย่างมีอคติ

 

การฟังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการสื่อสาร ไม่ว่าจะในองค์กรหรือในชีวิตประจำวันของเรา

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ชีวิตแท้งามงดและสดชื่น เมื่อเราทำทุกอย่างให้ช้าลง (บ้าง) รับฟังตัวของเราเอง ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก การเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ละส่วน รับรู้ถึงลมหายใจเข้า-ออก รับรู้ถึงสรรพสิ่งที่ก่อรูปร่างเป็นตัวเรา รับรู้ถึงสรรพสิ่งรอบ ๆ ข้าง

การเข้าใจตัวเองคือการเข้าใจโลก

เราเป็นส่วนหนึ่งของโลก

เรามิใช่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล

ชีวิตย่อมผลิใบ ก่อลำต้น ขึ้นอย่างงดงาม อย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติรอบข้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------

เราให้ในสิ่งที่เรามี

เราให้ความสุขแก่คนอื่นได้เราก็ต้องมีสุขอยู๋ในใจของเรา สุขใจทั้งสุขกายเราถึงจะหยิบยื่นความสุขนั้นให้กับผู้อื่น

 

หากความโกรธ หงุดหงิด ซึมเศร้าหรือมีพลังด้านลบอยู่ในตัวเรา พลังเหล่านี้จะถูกส่งผ่าน ถูกยื่นต่อออกไปนอกตัวเรากระทบกับสิ่งรอบข้าง คนรอบข้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------

พลังแห่งการสร้างสรรค์ ปัญญาย่อมเกิดขึ้นในยามที่ชีวิตประกอบไปด้วยสุขสมาธิ การรับรู้ รับฟังอย่างเข้าใจ

----------------------------------------------------------------------------------------------

ดั่งพระราชดำรัส "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

เมื่อเรารับรู้ รับฟัง มองเห็น อย่างมีสติ จะนำพาเราไปสู่การเข้าใจ นำไปสู่การใช้ปัญญาเพื่อให้เข้าถึง ให้เข้าไปอยู่ในใจ หนทางแห่งการพัฒนาสร้างสรรค์จะบังเกิดขึ้น

 

การให้บริการที่ดีก็ต้องเข้าใจผู้รับบริการ ต้องนั่งอยู่ในใจของผู้รับบริการ การเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้รับบริการได้ก็ต้องเข้าใจ รับรู้ตัวเองเป็นลำดับแรก

----------------------------------------------------------------------------------------------

บทสรุปที่ไม่ใช่ท้ายสุด: กรณีการอบรมฯ

-----------------------------------------

พลังด้านบวกเป็แง่งามของชีวิตในการสร้างสรรค์ การฝึกอบรมที่เน้นการใช้พลังด้านบวกในการพัฒนาตนเอง

 

กลวิธีที่ใช้การเขียน การวาด ลงในสมุดบันทึกประจำตัวของแต่ละคน ซึ่งสมุดประจำตัวของแต่ละคนนี้เป็น "ส่วนตัว" ที่เป็น "ส่วนตัว" การพูดคุย แลกเปลี่ยน เป็นเรื่องที่ให้ออกมาจากความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับ

 

สุนทรียะจะไม่บังเกิดหากเราบังคับให้เกิดสุนทรียะ รังแต่จะเกิดการซ้ำเติมบาดแผล สะกิดรอยแผลเป็นให้บาดเจ็บมากขึ้นเท่านั้น

 

สุนทรียะย่อมบังเกิดเมื่อเราสร้างปัจจัยให้เกิดสุนทรียะ

 

การมองตัวเองจากข้างในผ่านการพิจารณา การรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย อารมณ์ ทั้งจากภายในเองและจากภายนอกที่เกิดจากสัมผัสผ่าน การรับฟัง การ ได้ยิน การมองเห็น การรับรู้ผ่านความรู้สึก

 

วิทยากรประยุกต์ใช้หลากวิธีการด้านบวก (เน้นย้ำ ด้านบวก) เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการฝึกสมาธิ ผ่านการรับรู้ลมหายใจ รับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ผ่านกระบวนการร่ายรำ (ไทเก็ก) ที่มิใช่ไทเก็ก (ผมทึกทักเอาเยี่ยงนั้น) การปลดปล่อยความเป็นอิสระของร่างกาย จิตใจ

 

การสร้างความเชื่อใจ ไว้ใจ

 

เมื่อทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลงเราจะมองเห็นโลกอีกโลกที่อยู่ไม่ไกลและเป็นโลกที่ทุกคนมีเป็นโลกที่เบิกบาน เป็นโลกที่งามงด

 

พลังด้านบวก พลังแห่งการสร้างสรรค์มีเต็มเปี่ยมในโลกใบที่งามงดและสดชื่น

---------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อคนพัฒนางานจึงพัฒนา

เมื่อคนมีสุขการทำงานย่อมทำด้วยความสุข

--------------------------------------------------------------------------------------------

แม้สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อใจเรา แต่จะพบความสงบใจได้ก็ไม่จำเป็นต้องหนีไปอยู่ป่าหรือเข้าวัด แทนที่จะสอดส่ายแสวงหาสถานที่เงียบสงบ ลองกลับมาดูใจเรา สังเกตอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน นี้คือจุดเริ่มต้นของการสัมผัสความสงบกลางใจเรา เมื่อใดก็ตามที่รู้จักใจของเราดีพอ จะพบว่าความว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือร้อนรนในใจนั้น ไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อม หากอยู่ที่ความยึดอยากอันเกิดจากอำนาจของความหลง แค่ลืมตัว ใจก็เป็นทุกข์ได้ทันที ถ้าอยากให้ใจสงบ เพียงแค่มีความรู้สึกตัว รู้จักปล่อยวาง หรือมองเป็นเห็นถูก ความว้าวุ่นหนักใจก็เลือนหายไปได้ไม่ยาก

ลมพัดใบไม้ไหว ก็ใช่ว่าจะทำให้ใจกระเพื่อมได้ ถึงแม้รอบตัวจะอึกทึกวุ่นวาย แต่ใจก็สามารถสงบได้ ไม่จำเป็นต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปดั่งใจ หรือเรียกร้องผู้คนรอบตัวให้ทำถูกใจ แค่รักษาใจให้ดี เข้าใจความจริงของใจ เราก็สามารถเป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง ทั้งความสุขและความสงบ แท้จริงแล้วพบได้ที่ใจเรานั่นเอง

พระไพศาล วิสาโล

---------------------------------------------------------------------------------------------

++++===+++++===+++++===+++++===+++=+++=++=++=+=+==+

----------------------------------------------------------------------------------------------

“ผู้เป็นใหญ่ ยังไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้ว ไม่พิจารณาด้วยตนเองแล้ว ไม่พึงลงโทษหรืออาชญา”

----------------------------------------------------------------------------------------------

องค์กรได้อะไร?

โปรดอ่านอีกครั้ง

อีกครั้ง

อีกครั้ง

........

-------------------------------------------------------------------------------------------

วิทยากร ทีมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้จากข้างในตนฯ" รุ่นที่ ๒

 

 

รูปโดยท้าวแชร์ แต่ไม่ชัด scan มาแก้ขัด ถ้า (อยากได้) รูปชัด ๆ ต้องทวงท้าวฯ เอา

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: Awakening
ศิลปิน: Secret Garden

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มีนาคม 2559 13:40 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 18:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบบันทึกนี้ สรุปได้งดงาม ภาษาสวย ไม่ได้อ่านแบบนี้มานานแล้ว

อิอิ

จาก คนที่นอนข้างๆ ร้องไห้เกือบตาย

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น