นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1384
ความเห็น: 3

ระเริงคิด ๔: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

ระเริงคิด จิตรวมศูนย์, การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่อเนื่อง ๒ ชุดข้อมูล

ที่ผมให้ดูการกระจายของข้อมูล (distribution) ก็เพราะว่า การกระจายของข้อมูลมีผลต่อการเลือกใช้วิธีการทางสถิติในขั้นต่อไปครับ

 

แต่ในบันทึกนี้หรือต่อ ๆ ไป ผมจะพูดถึงเรื่องข้อกำหนดหรือ assumptions ของวิธีการทางสถิติให้น้อยที่สุด โดยให้สมมติว่าข้อมูลของเรานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีการทางสถิตที่กล่าวถึง

 

แต่หากเราจะใช้วิธีการทางสถิตเมื่อไหร่ก็ต้องให้คิดถึง assumptions ของแต่ละวิธีการทางสถิติประกอบด้วย

 

คราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบว่า ค่า % ของสาร abc ที่เป็น % จริง กับค่าที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A หรือ B นั้นไปด้วยกันหรือไม่

 

ไม่ใช่ว่าจะขึ้นรถไปทางเดียวกัน หรือขึ้นรถคันเดียวกัน หรือไปด้วยกัน สองต่อสองนะครับ

วิธีการทางสถิติวิธีการหนึ่งที่จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูล ๒ ชุดนี้ไปด้วยกันหรือเปล่า หรือภาษาทางสถิติก็คือ ข้อมูลทั้งสองสัมพันธ์กันหรือไม่ (correlation/ association/ relation ship) หรือข้อมูลทั้ง ๒ สัมพันธ์กันอย่างมีหรือไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติ

 

สำหรับข้อมูลที่มี scale หรือระดับการวัด (Measurement Scale) ที่เป็น interval หรือ ratio หรือให้ง่ายเข้าก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลต่อเนื่อง หรืออันตรภาคชั้น เราก็จะนึกถึงค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)

 

ใน R นั้นเราใช้ฟังก์ชัน cor.test() ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์

 

ฟังก์ชัน cor.test นั้นสามารถใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลได้หลายลักษณะหรือหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของข้อมูลที่นำมาตรวจสอบ

 

ดังนั้นเราต้องระบุวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลให้กับฟังก์ชัน cor.test() ด้วย เช่น Pearson, Spearman, Kendal เป็นต้น

 

หากไม่ระบุวิธีการทางสถิติ (method) แล้ว cor.test() ก็จะใช้วิธีกาทดสอบทางสถิติที่เป็นค่า default นั่นก็คือใช้วิธีการของ Pearson

 

ในที่นี้ผมจะทำการตรวจสอบความสัมพันธ์หรือตรวจสอบว่าค่าของ % สาร abc ในแต่ละคู่นั้นไปด้วยกันหรือไม่

 

คู่ของการทดสอบมี ๓ คู่ด้วยกันคือ

  • % ของสาร abc จริง (data1$conc_sam) กับ % ของสาร abc ที่ตรวจวัดด้วยเครื่องมือ A (data1$toola)
  • % ของสาร abc จริง (data1$conc_sam) กับ % ของสาร abc ที่ตรวจวัได้ด้วยเครื่องมือ B (data1$toolb)
  • % ของสาร abc ที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A (data1$toola) และเครื่องมือ B (data1$toolb)

 

> cor.test(data1$conc_sam, data1$toola)

        Pearson's product-moment correlation

data:  data1$conc_sam and data1$toola
t = 382.8604, df = 48, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.9997101 0.9999076
sample estimates:
      cor
0.9998363

> cor.test(data1$conc_sam, data1$toolb)

        Pearson's product-moment correlation

data:  data1$conc_sam and data1$toolb
t = 105.5742, df = 48, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.9962011 0.9987878
sample estimates:
      cor
0.9978537

> cor.test(data1$toola, data1$toolb)

        Pearson's product-moment correlation

data:  data1$toola and data1$toolb
t = 100.1044, df = 48, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.9957765 0.9986521
sample estimates:
      cor
0.9976136

 

จากการทดสอบด้วยวิธีการของ Pearson เราพบว่า ทุกคู่ของการทดสอบ มีนัยยะสำคัญทางสถิติ (ดูจากค่า p-value ของ test) และค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของ Pearson (r, cor) มีค่าเข้าใกล้ ๑ ทุกคู่ของการทดสอบ หรือมีค่าเท่ากับ 0.9998363, 0.9978537 และ 0.9976136 ตามลำดับ

 

หมายเหตุ:

p-value < 2.2e-16 คือ ค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 2.2 คูณสิบยกกำลังลบสิบหก

 

ครั้งหน้าเรามาตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ กันต่อนะครับ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: เธอจะอยู่คอยใคร
ศิลปิน: สายัณห์ สัญญา

 

 

อิอิอิ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กันยายน 2557 18:23 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น้าฯ พักบ้างต่ะ กลับมาจากงานของท้าวฯ ก็ลุยสถิติต่อเลย

 

แล้วก็พัก มาเล่าเรื่องไร้สาระบ้างนะ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
29 September 2014 21:20
#100115

บันทึกนี้จะเขียนเมื่อวาน แต่เมื่อวานมีภาระกิจยุ่งเหยิง วันนี้เลยต้องมาขยับอีกสักบันทึกในชุดนี้ครับ

เป็นเรื่องที่ต้องการสื่อสารน่ะครับ

อิอิอิ

เอาไว้คิดเรื่องเบา ๆ ได้แล้วค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ

อิอิอิ

เราเอง

แต่ของเราว่า เอาอีกน่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น