นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 905
ความเห็น: 1

ระเริงคิด: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

ระเริงคิด จิตรวมศูนย์

มาช่วยกันคิดนะครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้มีจุดใดบ้างที่ต้องคิด ที่ต้องทำ

 

ผมพูดไปเรื่อย ๆ นะครับ ตามแต่จิตจะคิดจะพาไป ลงคูลงเหว หลงทางไปบ้างก็ช่วยกันกู่กลับมานะครับ

 

อิอิอิ

 

เรื่องนี้เป็นเรื่องของ R2R ครับ

 

สมมติว่าในการปฏิบัติงานประจำของเรานั้น เรามีวิธีการมาตรฐานหรือจะเรียกว่า Gold Standard สำหรับการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่เรามีความเห็นว่า วิธีการที่ใช้เป็น Gold Standard อยู่นี้ มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งเรื่องของเวลา เงิน และคน เราจะมีวิธีการอื่นที่จะมาแทนวิธีการที่เราใช้อยู่เดิมหรือไม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งด้าน เวลา เงิน และคน หรือแม้แต่การลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

 

ยกตัวอย่างเช่นการหาวิธีการย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีใหม่แทนวิธีการเดิมที่การเตรียมค่อนข้างนานแถมสารเคมีที่ใช้ย้อมยังมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์อีกด้วย

 

เราสามารถใช้วิธีการย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีการอื่นที่ที่ให้ผลเหมือนวิธีเดิมได้หรือไม่

 

ผลเหมือนเดิมเราก็คงต้องดูเรื่องความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) ด้วย โดยต้องเทียบกับค่าความไว และค่าความจำเพาะของวิธีการเดิม

 

ถ้าให้ความไวและความจำเพาะที่ไม่ด้อยกว่าเดิม หรือดีกว่าเดิมก็น่าจะเป็นวิธีที่ควรนำมาใช้แทนวิธีการเดิม

 

หรือต้องดูถึง % การติดย้อมของชิ้นเนื้อด้วยว่า % การติดย้อมเมื่อเทียบกับวิธีการเดิมแล้ว มากหรือน้อยกว่ากันอย่างไรบ้าง

 

ของใหม่ก็ต้องดีไม่น้อยกว่าของเดิม

 

ดีไม่น้อยกว่าของเดิมอาจจะไม่เท่าเดิมเป๊ะ ๆ แต่ต้องต่างอย่างไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติและต่างอย่างไม่มีนัยยะสำคัญทางห้องปฏิบัติการ

 

แต่ถ้างานของเราเป็นการวัดค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นวัดปริมาณของสาร (ที่ต้องการ) ในตัวอย่าง ค่าที่วัด วัดได้เป็นปริมาณของสาร เช่นความเข้มข้น หรือ %

 

เช่นในทางปฏิบัติเราใช้เครื่องมือ A สำหรับหา % ของสาร  E ในตัวอย่าง แต่การใช้เครื่องมือ A หา % ของสารที่ต้องการนั้นต้องใช้ต้นทุนต่อตัวอย่างที่ค่อนข้างสูงมาก ในขณะเดียวกันเราก็มีเครื่องมือที่สามารถทำอย่างเดียวกับเครื่องมือ A ได้ สมมติว่าเป็นเครื่องมือ B แต่เครื่องมือ B ไม่ได้เป็น Gold Standard หรือไม่ได้อยู่ในวิธีการมาตรฐานของการตรวจวัดหา % ของสาร

 

เราจะสามารถใช้เครื่องมือ B มาใช้แทนการวิเคราะห์หา % ของสารแทนการใช้เครื่องมือ A ที่เป็น Gold Standard ได้หรือไม่

 

สิ่งที่จะบอกหรือให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวัดค่า % ของสารที่ต้องการจากเครื่องมือทั้งสอง

 

ผลที่ได้จากการวัดจากเครื่องมือทั้ง ๒ จะต้องไม่แตกต่างกัน หรือพูดภาษาที่เข้าใจยากก็คือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญทั้งทางสถิติและทางห้องปฏิบัติการ

 

ประเด็นความแตกต่างนี้เดี๋ยวจะพูดอีกครั้งในภายหลังนะครับ

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยก็คือค่าความไวและค่าความจำเพราะของเครื่องมือแต่ละชิ้น

 

เครื่องมือแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันอาจจะมีความไวและความจำเพาะที่แตกต่างกันอยู่ก็ได้ เช่น เครื่องมือ A อาจจะมีความไวและความจำเพาะดีเมื่อมี % ของสารที่ต้องการในตัวอย่างสูง แต่เครื่องมือ B อาจจะมีความจำเพาะและความไวที่ดีเมื่อมี % ของสารที่ต้องการวัดในตัวอย่างต่ำ

 

หรือเครื่องมือทั้ง ๒ หรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีความไวและความจำเพาะด๊ต่อสารที่ต้องการวัดในตัวอย่างทุกช่วง %

 

ถ้าเครื่องมือใดมีความไวและความจำเพาะไม่ดีในทุก % ของสารที่ต้องการวัดในตัวอย่าง ก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกันเฉพาะช่วง % ของสารที่มีความไวและความจำเพาะที่เหมือนกัน

 

เครื่องมือ B อาจจะใช้เทียบกับเครื่องมือ A ไม่ได้ในทุกช่วง % ของสารในตัวอย่างก็ได้

 

แล้วเราจะเริ่มต้นทำการทดสอบสมมติฐานที่ว่านี้อย่างไรดีและเราจะทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีอะไร

 

มาช่วยกันคิดนะครับ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: แกล้งหยอก
ศิลปิน: ศรเพชร ศรสุพรรณ

เวอร์ชันเก่า ฟังเสียงกลองทอม ทอม กันแบบชัด ๆ นะครับ

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 September 2014 11:50 Modified: 28 April 2020 17:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 MK, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

กำลังคิดและรอคนช่วยคิดอยู่นะครับ ครูโป้ง

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น