นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1314
ความเห็น: 0

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๑๖ [C]

ก้าวย่างทางเดินต่อของข้อมูล Titanic

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

 

ผมทิ้งบันทึกในชุดนี้ให้ทิ้งร้างไปนานพอสมควร จนทำท่าว่าจะต่อไม่ติดแล้ว

 

เมื่อวาน (๕) มีชั่วโมงเรียนชีวสถิติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ได้นำเอาข้อมูล Titanic เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลและสมมติฐานของการวิจัย ทำให้นึกถึงบันทึกในชุดนี้ขึ้นมา

 

และจากการนำเอาข้อมูล Titanic มาเป็นตัวอย่างข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลก็พบว่ามีผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวงแชร์

 

หลังจากที่ไปรื้อ ๆ ดู ก็พบว่าบันทึกล่าสุด "ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๑๕" นั้น ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ตรงที่การแปลความหมายของของค่า P-Value ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

 

โดยที่บันทึกที่แล้วเราใช้การเปิดตาราง chi-square distribution เพื่อนำค่า chi-square วิกฤติในตารางที่องศาอิสระและระดับนัยะสำคัญที่ระบุมาเปรียบเทียบกับค่า Chi-square ที่คำนวณได้จากสูตรการคำนวณค่า Chi-Sqaure

 

ซึ่งค่า Chi-Sqaure วิกฤติที่องศาอิสระเท่ากับ ๑ และระดับนัยสำคัญที่ ๐.๐๕ คือ ๓.๘๔๑

 

และเมื่อเราดูค่า Chi-Square จากตาราง Chi-Square Distribution เราจะเห็นว่าค่า Chi-Square ในแถวเดียวกัน (องศาอิสระเท่ากัน) จะเพิ่มขึ้นไปทางขวามือของตารางเรื่อย ๆ และค่าในสดมภ์เดียวกัน (ที่ P-Value/ ระดับนัยยะสำคัญที่เท่ากัน) ค่า Chi-Square จะเพิ่มขึ้นเมื่อองศาอิสระเพิ่มขึ้น

 

สมมติว่าค่า Chi-Sqaure ที่เราคำนวณได้มีค่ามากกว่าค่า Chi-Square ในตารางที่องศาสอิสระและระดับนัยยะสำคัญที่เราระบุ (เช่น องศาอิสระเท่ากับ ๑ และกำหนดระดับนัยยะสำคัญหรือค่า Type I Error เท่ากับ ๐.๐๕) ก็แสดงว่าค่า P-Value หรือค่า Type I Error จะมีค่าน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญที่เรากำหนดไว้

 

เมื่อค่า P-Value หรือโอกาสของการเกิด Type I Error มีค่าน้อยกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ (คือ ๐.๐๕) นั่นคือหากเราปฏิเสธ (reject) สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis, H๐) โอกาสที่จะสรุปผิดหากสมมติฐานหลักเป็นจริงมีค่าเท่ากับค่า P-Value (ที่ได้จากการเปิดตาราง/ ผลจากการใช้วิธีการทางสถิติ)

 

เมื่อโอกาสของการเกิด Type I Error มีค่าน้อยกว่าที่เรากำหนด (ว่าต้องไม่เกิน) เราสามารถที่จะยอมรับ (accept) สมมติฐานรอง (สมมติฐานทางเลือก, Alternative Hypothesis) ที่ตั้งไว้ได้ เพราะโอกาสของการสรุปผิดหากสมมติฐานหลักเป็นจริงมีค่าน้อยกว่าที่เรากำหนดไว้

 

แต่ไม่ว่าค่าของ P-Value จะมีค่าต่ำหรือน้อยเท่าไหร่ เราก็ไม่สามารถตัดเหตุการณ์ที่เกิดจากความบังเอิญ (chance) ออกไปได้

 

แต่จากผลการคำนวณค่า Chi-Square จากสูตรเราพบว่าค่า Chi-Square ที่คำนวณได้มีค่า เป็น ๔๕๖.๘๕ ซึ่งมีค่าสูงมาก (มีค่ามากกว่า ๓.๘๔๑ มาก ๆ) ดังนั้นค่า P-Value จึงมีค่าเข้าสู่ศูนย์

 

หรือเราสามารถคำนวณค่า P-Value ที่ค่า Chi-Square เท่ากับ ๔๕๖.๘๕ และองศาอิสระเท่ากับ ๑ ได้จากฟังก์ชัน pchisq()

 

> pchisq(456.85, 1, lower.tail=FALSE)
[1] 2.330187e-101
> pchisq(456.85, 1)
[1] 1
> 1- pchisq(456.85, 1)
[1] 0
> pchisq(456.85, 1, lower.tail=TRUE)
[1] 1

 

เราจะใช้ค่าไหนจากผลลัพธ์จากบรรทัดคำสั่ง ๔ บรรทัดคำสั่ง

 

เราใช้ค่าที่ได้บรรทัดคำสั่ง pchisq(456.85, 1, lower.tail=FALSE) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.330187e-101 หรือเท่ากับ ๒.๓๓๐๑๘๗ คูณ ๑๐ กำลังหนึ่งร้อยหนึ่ง

หรือค่า P-Value ที่ได้มีค่าเข้าใกล้ศูนย์นั่นเอง

 

หรือเราจะใช้ค่าที่ได้จากบรรทัดคำสั่ง 1- pchisq(456.85, 1) ก็ได้ ซึ่งค่า P-Value ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับศูนย์ (๐) แต่ถ้าหากเราใช้ P-Value = 0 แล้วก็เท่ากับว่าโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีค่าเป็นศูนย์ หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ หรือเราไม่อาจที่จะตัดโอกาสเการเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ จากความบังเอิญ (chance) ออกไปได้

 

บังเอิญ .. ยังเกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่าโอกาสการเกิดจะน้อยเพียงใด

 

ดังนั้นเมื่อเราพบว่าโปรแกรมทางสถิติคำนวณค่า P-Value ให้เราเป็นศูนย์ (๐) เราจะไม่ระบุว่าค่าค่า P-Value=0 แต่เราจะเขียนว่าค่า P-Value มีค่าน้อยกว่า ๐.๐๐๑ หรือ น้อยกว่า ๐.๐๕ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี (P-Value < 0.001 หรือ P-Value < 0.005)

 

อิอิอิ

 

บังเอิญติดดินได้ยินบ้างไหม บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน

บังเอิญ บังเอิญ

บังเอิญ บังเอิญ

บังเอิญ บังเอิญ

บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน

 

เราเอง

 

เพลง: บังเอิญติดดิน
ศิลปิน: อัสนี - วสันต์ โชติกุล

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): bad practice  r  Titamic dataset  ข้าวยำ  เฉาก๊วย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 สิงหาคม 2557 16:21 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น