นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 839
ความเห็น: 4

อัตลักษณ์, change, อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา : ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป [C]

สรรพสิ่งไม่เที่ยง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เกิดขึ้นและเสื่อมสลายไป อาการบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลง นอกเหนือการควบคุม ว่าง

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

 

อนิจจัง สรรพสิ่งไม่เที่ยง

 

ทุกขขัง ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้

 

อนัตตา ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตน ไม่มีอะไรที่เป็นของเรา

 

ก้าวย่างทางเดิน: เป็นอาการของความทุกข์ ทุกข์เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะไปจากสภาวะเดิม เมื่อทนกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงเกิดอาการที่เรียกว่าทุกข์ขึ้น

ลืมเลือนคืนวัน: ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ย่อมเสื่อมสภาพไปตามเหตุ-ปัจจัย เมื่อมีเหตุ มีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสิ่งนั้น สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แต่เมื่อเหตุ-ปัจจัยเหล่านั้นหมดไป สิ่งนั้นย่อมไม่มีตัวตน หรือเกิดการเสื่อมลายไป ไม่จำกัดด้วยกาลเวลา

 

ดั้นด้นไป: มรรคาแห่งการดับทุกข์

 

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งที่เป็นอนัตตา ไปยึดถือว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้ง ๆ ที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุ ปัจจัย

 

อัตลักษณ์: สิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตน อัตตะ (Identity) ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นอัตตะที่ทำให้เป็นที่รู้จัก จดจำ

 

อัตลักษณืเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

 

อิทัปปัจจยตา: เมื่อสิ่งนี้มีย่อมมีสิ่งนี้ เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

 

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป ผ่านกาลเวลาในวงแชร์ชีชมพูมาเกือบ ๆ ๗ ฝนฤดู ตามหลักแห่งสรรพสิ่งไม่เที่ยงย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย ตามการปรุงแต่งของเหตุ ปัจจัย

 

ก้าวย่างทางเดิน เปลี่ยนแปลงเมื่อครั้งออกก้าวย่าง

 

ก้าวย่างทางเดิอน ตามจังหวะการก้าวย่าง ทีละย่าง ทีละก้าว ทีละทาง

 

เมื่อสรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้ ความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ เมื่อจังหวะการก้าวย่างไม่เป็นไปย่างที่ที่เรายึดถือว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้

 

หนทางแห่งการดับทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ คือการคลายความยึดมั่นใรสิ่งปรุงแต่งหรือก้าวไปสู่สภาวะความทนทานสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

 

การเรียนรู้ไม่ประกอบด้วยกาล อกาลิโก การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต เพียงแต่จิตเปิดรับการเรียนรู้ ไม่ยึดมั่นถือมั่น

 

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน

 

แม้จะเกิดสภาวะที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะเดิม หรือเกิดสภาพที่ไม่ทุกข์ในทุกข์ใหม่ แต่สภาวะนั้นยังเป็นสภาวะแห่งทุกข์ที่เราเพียงแต่ยึดเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ผ่อนคลายสิ่งยึดเหนี่ยวเก่าก่อน หาใช่การพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริง

 

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป

 

มุ่งแสวงหาความดับทุกข์ การดับทุกข์ที่ไม่ใช่การทนทานกับสภาพของทุกข์ใหม่ แต่เป็นความเพียรที่ต้องเร่งเรียน เร่งรู้ เร่งค้นหาความเป็นจริงที่แท้ในถนนสายที่ย่างเดิน

 

เรียนรู้โลกใหม่ เรียนรู้ทางสายใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 

เราเอง

 

เพลง: เรียนรู้ (จันทร์ฉาย)
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กรกฎาคม 2557 16:25 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สาธุครับ ท่านเจ้าอาวาส

 

ที่รู้ๆ ชอบเพลงจันทร์ฉายนี้มาก ฟังก็ชอบ ร้องก็ชอบ ยิ่งเล่นกีต้าร์ไปด้วย ยิ่งได้อารมณ์

 

อิอิ ครับ

 

"ใจสั่งมา"

ชอบครับ เมื่อไหร่จะได้ยิน ได้ฟังน้อง ๒ ใยเล่นกีตาร์นะนี่

สงสัยว่าต้องไปถึงตานีซะแล้ว

อิอิอิ

เราเอง

สาธุ...

ผมเองยังเวียนวน ในตัวกู ของกูอีกนาน ครับ ...

ยังยากที่จะเข้าถึงแก่น

สาธุ ท่าน สมภาร

เราอุเบกขา เป็นบางครั้ง

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น