นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 978
ความเห็น: 2

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club [C]

เรื่องเล่าจาก research club

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาเอให้ได้กับ KPI ด้านการวิจัยของภาควิชา จึงเป็นที่มาของการก่อกำหนิดเกิดขึ้นของ "Research Club" ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในภาควิชาฯ ระหว่างนักวิจัยรุ่นต่าง ๆ ซึ่งมีกำหนด ๒ ชั่วโมงต้อครั้งเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Research Club ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งหมดทุกกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งไข่ จนไปถึงออกจำหน่าย ตีพิมพ์

 

จะมีการมอบหมายให้นักวิจัย/ บุคลากรแต่ละคนเลือกหัวข้อที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง โดยหมุนเวียนกันไป

 

Research Club เริ่มมาได้พักใหญ่แล้วครับ โปรแกรมก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกันเล็กน้อย ปรับเปลี่ยนตามความสนใจและความสะดวกของผู้รับผิดชอบ

 

ช่วงนี้เป็นช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง R สำหรับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๓ ที่จะถึงประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

 

ในตอนที่นักศึกษาฯ ออกฝึกภาคสนามโดยการลงพื้นที่ชุมชน ก็จะมีการค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการนี้ต้องมีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

ที่ผ่าน ๆ มาก็ตามถนัดของแต่ละกลุ่ม ปีนี้ก็เลยคิดกันว่า งั้นก็เตรียมเรื่องนี้เอาไว้ก่อนสำหรับกลุ่มไหนที่จะหาตัวเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น R

 

ก็เลยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พอคุ้น ๆ กันสำหรับอาจารย์ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย

 

ผ่านมา ๓ จันทร์แล้วครับสำหรับ R เหลืออีก ๑ จันทร์ซึ่งก็คือจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้

 

หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะมีเรื่องราวของ R ต่อไปอีกหรือไม่

 

งานนี้ก็ต้องมีการเตรียมการกันนิดหน่อยครับ เพราะเรื่องราวของ R นั้นก็ต้องเริ่มจากตั้งไข่ จนถึงกระบวนการปรุง แต่งรสแต่งสี

 

ประเด็นหลัก ๆ ก็คงเป็นเรื่องของ

 • การทำความรู้จักกับ R แบบทันใจ
 • การนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมต่าง ๆ
 • R กับสถิติพรรณนา
 • การสร้างกราฟอย่างง่าย
 • การสร้างปิรามิดประชากร
 • การจัดการข้อมูลรายได้
 • การจัดการข้อมูลด้วย R

 

จันทร์ที่ผ่านมาเป็นการสร้างปิรามิดประชากร

 

ปิรามิดประชากรเป็นการนำเสนอลักษณะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะทางประชากรที่นำเสนอจะเป็นข้อมูลเพศ อายุ และจำนวนของประชากร

หลักการก็คือการแบ่งข้อมูลอายุออกเป็นช่วง ๆ เช่นช่วงละ ๕ ปีหรือ ๑๐ ปี โดยแยกข้อมูลออกเป็นเพศชาย เพศหญิง

ข้อมูลประชากรพอจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ ก็คือ วัยเด็ก วัยแรงงาน และผู้สูงอายุ

 

ดัชนีทางประชากรที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือ อัตราส่วนการพึ่งพา หรือ อัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างวัยแรงงาน (๑๕ - ๖๐ ปี) กับวัยเด็ก (0 - ๑๔ ปี) และผู้สูงอายุ (๖๐+ ปี)

โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานที่ว่า วัยเด็กและผู้สูงอายุต้องพึ่งพา (ทางเศรษฐกิจ) ประชากรวัยแรงงาน หรือหรือเฉลี่ยแล้วประชากรวัยแรงงาน ๑ คน ต้องเลี้ยงดูประชากรวัยพึ่งพิงกี่คน

 

ตัวเลขนี้ต้องน้อย ๆ เขาถึงว่าดีครับ

ประชากรวัยเด็ก (๐ -๑๔ ปี) ควรจะต้องมีน้อย ๆ เพราะถ้ามีมากแสดงว่าอัตราการเพิ่มของประชากรสูง หรืออัตราการเกิดสูง แบบนี้ไม่ดีแน่ในอาคต ซึ่งคงต้องไปดูเรื่องของการวางแผนครอบครัว

 

ผู้สูงอายุ เป็นธรรมดาว่าปลายยอกปิรามิดจะต้องเรียวเล็ก (แคบ) ลง อย่างไรเสียผู้สูงอายุที่มีอายุมาก ๆ จะมีจำนวนน้อยลงเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าจำนวนผู้สูงอายุมีมาก แสดงว่าอัตราการตายในผู้สูงอายุน้อย หรือสุขภาพของผู้สูงอายุดี วิทยาการทางการแพทย์อาจจะมีส่วนช่วยให้คนอายุยืนขึ้น (แต่ต้องดูเหตุการในอดีตประกอบด้วย เช่นสงคราม โรคระบาด ...)

 

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ฐานของปิรามิดจะแคบ ส่วนยอดจะถ่างกว้างกว่าฐาน (อายุยืนมากขึ้น) ท้องป่อง (วัยแรงงานเยอะ) แต่บางประเทศอาจจะกำลังประสบปัญหาปิรามิดหัวกลับ หรือปิรามิดเพรียวลม ต้องเร่งให้มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้น

 

มีลูก ๑ แถม ๑

 

อิอิอิ

 

ประชากรคาดประมาณ (ปิรามิดประชากร) ของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรืออีกประมาณ ๖ ปีข้างหน้า (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

หน้าตาคล้าย ๆ เรือ (หมากรุก) ที่กำลังยืดตัว

 

อิอิอิ

 

โปรแกรมสำหรับสร้างปิรามิดประชากรมีหลายโปรแกรมอย่างง่ายที่สุดก็ Excel ครับ แต่ไหน ๆ ก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย R แล้วก็ใช้ R สำหรับสร้างปิรามิดประชากรไปด้วยเลย

 

ใน R นั้นถ้าใครช่ำชองก็สามารถใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ช่วยสร้างปิรามิดประชากรได้อย่างไม่ยากนัก แต่สำหรับมือใหม่หัดขับถึงระดับกลาง ๆ ก็มีตัวช่วย เช่นฟังก์ชัน pyramid() ใน package epicalc ที่ อาจารย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์เป็นผู้พัฒนาชุดคำสั่งนี้

หรือจะใช้

 • ฟังก์ชัน pyramid() ของ package pyramid
 • ฟังก์ชัน ggplot() ของ package ggplot2 (ร่วมกับ package plyr)
 • ฟังก์ชัน pyramid.plot ของ package plotrix
 • ฟังก์ชัน pop.pyramid() ของ package bayesPop

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: ความผันแปร
ศิลปิน: ฟรีเบิร์ดส

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2557 16:53 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พลาดโอกาสเป็นคนหมู่มากไปนิดเดียว

อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ประมาณช่วง ๗๐ -๗๔ ปี หลังจากนี้ถือว่าอายุยืนครับ ดังนั้นจำนวนหลังอายุคาดเฉลี่ยจะน้อยลงตามลำดับ

วัย ๔๐ -๖๐ ปี ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่ อีกสัก ๒๐ ปีให้หลังแคมเรือตรงนี้จะหดลงอีก

อิอิอิ

เราเอง

 

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น