นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1471
ความเห็น: 0

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๑๔ [C]

หลังจากขยายแล้วก็มาดูในรายละเอียดของข้อมูล Titanic กัน

บันทึกที่เกี่ยวข้อง

 

แนวคิดของการทดสอบ Chi-square ที่ใช้แนวคิดของ discrete uniform distribution นั้นคือ เมื่อแบ่งของจำนวน n ชิ้นที่สุ่มมาจากข้อมูลที่มีการกระจายแบบ Normal Distribution ใส่ลงในตารางที่มีขนาด m สดมภ์ ตามทฤษฎีแล้วจำนวนของในแต่ละช่องของตารางควรจะมีจำนวนเท่ากัน หรือมีจำนวนเท่ากับ n/m

 

จากตัวอย่างที่ยกมาในบันทึกที่แล้วเรื่องการโยนเหรียญ ๑ เหรียญ โอกาสที่จะออกหัวและออกก้อยเป็น ๕๐:๕๐ ดังนั้นเมื่อโยนเหรียญ ๑ เหรียญจำนวน ๑๐๐ ครั้ง เหตุการณ์ตามทฤษฎีที่มีโอกาสเกิดขึ้นคือ เหรียญจะออกหัว ๕๐ ครั้งและออกก้อย ๕๐ ครั้ง

 

แต่เมื่อเราทำการโยนเหรียญ ๑ เหรียญจำนวน ๑๐๐ ครั้ง เราจะพบว่าการออกหัวและก้อยของเหรียญอาจจะได้ไม่เท่ากับ ๕๐ ๕๐ แต่เป็นอย่างอื่น เช่น a:b

 

ดังนั้นเราจึงทำการทดสอบว่า a:b เท่ากับ ๕๐:๕๐ หรือไม่

 

จากข้อมูลเพศและการรอดชีวิตของผู้โดยสารเรือ Titanic ซึ่งพบว่ามีจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น

 

> table(titanix$sex,titanix$survived)
       
           No  Yes
  female  126  344
  male   1364  367

 

และเมื่อเราคำนวณค่าคาดหวังหรือจำนวนเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทฤษฎีแล้วเราพบว่าเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นตามทฤษฎีนั้นมีค่าเป็น

 

             No    Yes
  female  318.17 151.83
  male   1171.83 559.17

 

การทดสอบสมมติฐานที่ว่า สัดส่วนของผู้รอดชีวิตและเสียชีวิตในเพศชายและในเพศหญิงนั้นแตกต่างกันหรือไม่ ก็ใช้หลักการ/ แนวคิดของการทดสอบ Chi-square มาใช้ หรือเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากการสังเกต (Observed Data) กับค่าคาดหวังตามทฤษฎี (Expected Data)

จากสูตรคำนวณ Chi-square

Chi-square = ((๑๒๖ - ๓๑๘.๑๗)^๒/๓๑๘.๑๗) + ((๓๔๔ - ๑๕๑.๘๓)^๒/๑๕๑.๘๓) + ((๑๓๖๔ - ๑๑๗๑.๘๓)^๒/๑๑๗๑.๘๓) + ((๓๖๗ - ๕๕๙.๑๗)^๒/๕๕๙.๑๗)

Chi-square = ๑๑๖.๐๗ + ๒๔๓.๒๓ + ๓๑.๕๑ + ๖๖.๐๔

Chi-square = ๔๕๖.๘๕

ค่า Chi-square ที่คำนวณได้จากข้อมูลการรอดชีวิตระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีค่าเป็น ๔๕๖.๘๕

 

เมื่อเราได้ค่า  Chi-square จากการคำนวณแล้วเรายังสรุปสมมติฐานที่เราตั้งไว้ยังไม่ได้ เราต้องนำค่า chi-square ที่คำนวณได้นี้ไปเปรียบเทียบกับค่า Chi-square วิกฤต (Critical Values) ในตาราง Chi-square distribution ตามระดับนัยยะสำคัญที่เราตั้งไว้

 

แต่สิ่งที่เราต้องการนอกเหนือจากค่า Chi-square ที่คำนวณได้แล้ว เรายังต้องการค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) ของข้อมูลนี้ด้วย

 

ค่าองศาอิสระของการทดสอบ Chi-square คำนวนได้จาก (row -1) x (column -1)

 

จากตารางข้อมูล

           No  Yes
  female  126  344
  male   1364  367

 

จำนวนแถว (row) เท่ากับ ๒ จำนวนสดมภ์ (column) เท่ากับ ๒ ดังนั้นค่าองศาอิสระของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ (๒ - ๑) x (๒ - ๑) = ๑

 

นำค่า chi-square ที่คำนวณได้และค่าองศาอิสระไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในตารางที่ระดับนัยยะสำคัญที่ตั้งไว้และองศาอิสระเท่ากับองศาอิสระของข้อมูลที่คำนวณได้เปรียบเทียบกัน

 

ตาราง Chi-square distribution หาได้จากหนังสือสถิติต่าง ๆ หรือค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต เช่นลิงค์นี้ (sites.stat.psu.edu) หรือลิงค์นี้ (uregina.ca)

probability level (alpha)

Df

0.5

0.10

0.05

0.02

0.01

0.001

1

0.455

2.706

3.841

5.412

6.635

10.827

2

1.386

4.605

5.991

7.824

9.210

13.815

3

2.366

6.251

7.815

9.837

11.345

16.268

4

3.357

7.779

9.488

11.668

13.277

18.465

5

4.351

9.236

11.070

13.388

15.086

20.517

ตัวอย่างตาราง chi-square distribution จาก http://math.hws.edu/javamath/ryan/ChiSquare.html

 

จากตาราง แถวที่ Df (Degree of fredom) เท่ากับ ๑ และสดมภ์ที่ระดับนัยยะสำคัญเท่ากับ ๐.๐๕ ค่าวิกฤตมีค่าเท่ากับ ๓.๘๔๑ นั่นคือค่า Chi-square คำนวณ (๔๕๖.๘๕) > Chi-square critical (๓.๘๔๑)

 

แล้วหมายความว่าอย่างไรล่ะ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง:
ศิลปิน:

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): bad practice  r  Titamic dataset  ข้าวยำ  เฉาก๊วย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2557 23:33 แก้ไข: 28 เมษายน 2563 17:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน, Ico24 ปราณี , และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น