นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1462
ความเห็น: 1

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๒๖ [C]

วันที่สับสน คนทำ (ข้อมูล) เวียนหัว

รวมลิงค์บันทึกที่เกี่ยวข้อง

 

เมื่ออะไร ๆ มันดูสับวนวุ่นวาย มองไปข้างหน้าคล้ายจะมีผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ก็น่าจะถึงคราที่ต้องหยุดคิดทบทวน มองซ้ายมองขวา มองหน้ามองหลัง มองข้าง ๆ มองคู ๆ

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดเปลี่ยนมุมมองจากเดิมไปบ้าง

หลักการยังคงเดิมแต่ปรับเปลี่ยนมุมมอง

หลังจากที่พยายามที่จะมองหารูปแบบของข้อมูลความต่างของวันที่ตามสมมติฐานในบันทึกก่อนหน้าโน้นนนนนน ก็พบว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นไปตามสสมติฐานที่ตั้งไว้ และยังมองไม่ออกว่ารูปแบบจะเป็นลักษณะไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากจำนวนความต่างของวันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ก็คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนความต่างของวัน เพิ่มมากขึ้นเมื่อปีเพิ่มขึ้น

ทบทวนกรอบแนวคิดเดิม

กรอบแนวติดเดิมเราคิดจากหลักการที่ว่า ปี ค.ศ. กับปี พ.ศ. นั้นมีระยะห่างกันจำนวน ๕๔๓ ปี และตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้วโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ๑ รอบใช้เวลา ๓๖๕ วันกับอีกเศษของวันจำนวนหนึ่ง หรือเมื่อคิดตามหลักของปฏิทินแบบเกรโกเรียนแล้ว ในทุก ๔ ปีจะมีวันเพิ่มขึ้นมา ๑ วันหรือในทุก ๔ ปีเดือนกุมภาพันธ์จะมีวันที่ ๒๙ หนึ่งปี หรือถ้าหากเฉลี่ยแล้วใน ๑ ปีก็จะมีจำนวนวัน ๓๖๕.๒๕ วัน

ซึ่งหากปี พ.ศ. ห่างจากปี ค.ศ. จำนวน ๕๓๔ ปี จำนวนวันที่เพิ่มขึ้นคือ ๕๔๓/ ๔ = ๑๓๕.๗๕ วัน

แต่มีข้อแม้ว่าปีอธิกสุรทินหรือปีที่มีจำนวนวัน ๓๖๖ วันหรือปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี ๒๙ วันนั้นเป็นปีที่หารด้วย ๔ ลงตัวแต่ต้องไม่หารด้วย ๑๐๐ ลงตัว หรือหากหารด้วย ๔ และ ๑๐๐ ลงตัวแต่หารด้วย ๔๐๐ ลงตัวปีนั้นก็จะเป็นปีอธิกสุรทิน

ดังนั้นจำนวันที่เพิ่มขึ้นในรอบ ๕๔๓ ปีจึงไม่เท่ากับ  ๑๓๕.๗๕ วันพอดี แต่จะน้อยกว่านี้นิดหน่อย

นั่นคือ ในรอบ ๕๔๓ ปี (ที่ปี พ.ศ. ต่างจากปี ค.ศ.) มีจำนวนปีที่หารด้วย ๑๐๐ ลงตัวขึ้นกับช่วงปีของข้อมูลของเรา/ ที่เรานำมาคิด แต่โดยหลักการแล้ว จำนวนปี ๕๔๓ ปีก็น่าจะมีจำนวนปีที่หารด้วย ๑๐๐ ลงตัวจำนวน ๕ ปี บวก ลบ ๑ ปี

เช่นถ้าปีในข้อมูลของเราเริ่มที่ปี ๑๖๐๐ - ถึงปี ๒๑๔๓ (๕๔๓ ปี) เพราะฉะนั้นจะมีปีที่หารด้วย ๑๐๐ ลงตัวคือปี ๑๖๐๐ ๑๗๐๐ ๑๘๐๐ ๑๙๐๐ ๒๐๐๐ ๒๑๐๐ นั่นคือมีปีที่หารด้วย ๑๐๐ ลงตัวจำนวน ๖ ปี

ดังนั้นจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเพียง ๑๓๕.๗๕ - ๖ = ๑๒๙.๗๕ วัน

แต่หากปีใดหารด้วย ๔๐๐ ลงตัวปีนั้นก็จะเป็นปีอธิกสุรทินด้วยแม้จะหารด้วย ๑๐๐ ลงตัว ในช่วงปี ๑๖๐๐ - ๒๑๔๓  มี ๒ ปี คือปี  ๑๖๐๐ และปี ๒๐๐๐ ดังนั้นจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในรอบ ๕๔๓ ปีในช่วงปี ๑๖๐๐ ถึงปี ๒๑๔๓ คือ ๑๓๕.๗๕ - ๖ + ๒ = ๑๓๑.๗๕ วัน

หรือจำนวนวันทั้งหมดในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ปี ๑๖๐๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ปี ๒๑๔๓ คือ (๕๔๓ x ๓๖๕) + ๑๓๑.๗๕ = ๑๙๘,๓๒๖.๘ วัน

แต่หากเราคิดเฉลี่ยว่า ๑ ปีมี ๓๖๕.๒๕ วันจำนวนวันทั้งหมดในช่วงเดียวกันจะเท่ากับ ๕๔๓ x ๓๖๕.๒๕ = ๑๙๘,๓๓๐.๘ วัน

หรือมีจำนวนวันที่ต่างกันอยู่เท่ากับ ๑๙๘,๓๓๐.๘ - ๑๙๘,๓๒๖.๘ = ๔ วัน

ดังนั้นถ้าคิดจำนวนวันเฉลี่ยเป็น ๓๖๕.๒๕ วันในรอบ ๑ ปี จำนวนวันที่เกินไปในรอบ ๕๔๓ ปีในช่วงปี ๑๖๐๐ - ปี ๒๑๔๓ จะมีจำนวนวันที่เกินมา ๔ วัน

ซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าหากเราใช้แนวคิดการเปลี่ยนวันที่ที่มีปีอยู่ในรูปปี พ.ศ. เป็นวันที่ที่มีปีอยู่ในรูปปี ค.ศ. โดยการใช้จำนวน ๕๔๓ x ๓๖๕.๒๕ วันนั้นจะมีจำนวนวันที่เกินมาเกินจากความเป็นจริง ๔ วัน

ซึ่งหากจะใช้จำนวนวัน (ตัวเลข) ๕๔๓ x ๓๖๕.๒๕ ไปลบออกจากวันที่ที่เป็นปี พ.ศ. เพื่อให้เป็นปี ค.ศ. นั้นก็น่าจะต้องลบวันที่ที่ได้ออกอีกจำนวน ๔ วัน

สมมติฐานข้างต้นนี้จะเป็นจริงหรือไม่ ต้องพิสูจน์อีกครั้งครับ

และอาจจะมีคำถามว่า จำนวนวันที่เกินมานี้จะเป็น ๔ วันตลอดไม่ว่า (๕๔๓) ช่วงปีที่นำคิดจะเป็นช่วง (๕๔๓) ปีใด ๆ ก็ตามหรือไม่

 

อิอิอิ

 

คิดมากปวดหัวครับ

 

พักสมองกันก่อน

 

ปล่อยให้ท้าวฯ พักกินกาแฟที่ร้านใหม่แถว ม.อ. sport complex ไปพลาง ตาจะได้หวางเผิน

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: มุม
ศิลปิน: Playground

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 เมษายน 2557 19:29 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2563 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมก็ยากลอง ถามท้าวแลถิ ว่ารส ชา กาแฟ ร้านที่ว่าเป็นพันพรือ ฮิ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น