นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1101
ความเห็น: 2

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๒๕ [C]

วันที่สับสน คนทำ (ข้อมูล) เวียนหัว

รวมลิงค์บันทึกที่เกี่ยวข้อง

มาถึงตอนนี้เริ่มที่จะสับสนมากขึ้นกว่าเดิม สับสนแบบงงงง

ครั้งที่แล้วผมค้างไว้ตรงที่คำถามหลาย ๆ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน เช่น

  • จำนวนปีที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานจำนวน ๑๐๑ ปีและมีจำนวนวันของแต่ละปีเพียง ๑ วันนั้นสามารถที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลสำหรับทดสอบสมมติฐานได้หรือไม่
  • มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นของข้อมูลที่มี class เป็น Date หรือเปล่า
  • รูปแบบของจำนวนวันที่ต่างกันของสมมติฐานนั้นมีรูปแบบอย่างไร

หลังจากที่นั่งดูข้อมูล ดูรูปแบบของจำนวนวันที่ต่างกันตามสมมติฐานแล้ว ทำให้คิดว่า ถึงตอนนี้ยังมองไม่เห็นว่า รูปแบบของข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็พอที่จะมองเห็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่เข้าใจในปรากฏการณ์นั้น ๆ

ในข้อมูลตัวอย่างจำนวน ๑๐๑ ปีนั้น ปีที่น้อยสุดคือปี ค.ศ. ๑๙๖๔ หรือปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ปีสูงสุดคือปี ค.ศ. ๒๐๖๔ หรือปี พ.ศ. ๒๖๐๗

เมื่อดูรูปแบบของความต่างของวันพบรูปแบบของจำนวนวันที่ต่างกันตามสมมติฐานดังนี้

> test.date$tmp.date.dif
Time differences in days
  [1] -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75
 [27] -3.75 -3.75 -4.75 -4.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75
 [53] -4.75 -4.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -4.75
 [79] -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -3.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 -5.75

 

ซึ่งเมื่อดูข้อมูลแล้ว ยังอ่านรูปแบบไม่ได้

 

หรือหากสรุปเป็นข้อมูลจำนวนซ้ำจะพบข้อมูลดังนี้ (จำนวนวันที่ต่างกัน จำนวนซ้ำของข้อมูลที่ติดต่อกัน)

    3.75    4
    4.75    2
1970    3.75     6
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    2
    3.75    2
    4.75    1
    3.75    7
    4.75    1
    3.75    7
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    2
    3.75    2
    4.75    1
    3.75    2
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    7
    4.75    2
    3.75    2
    4.75    1
    3.75    3
    4.75    1
    3.75    7
2056    4.75    8
    5.75    1  

 

ผมใส่ปี ค.ศ. เอาไว้ ๒ ตำแหน่งคือ ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ และปี ค.ศ. ๒๐๕๖

 

ปี ค.ศ. ตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งที่เป็นวันที่อ้างอิงของ R (origin date) หรือข้อมูลที่มี class เป็น Date ใน R จะเป็นจำนวนวันนับจากวันที่อ้างอิง

R ใช้วันที่อ้างอิงคือ วันที่ ๑ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐

ดังนั้นปี ค.ศ. ที่น้อยกว่า ๑๙๗๐ จำนวนวันที่ห่างจากวันที่ ๑ มกราคม ปี ๑๙๗๐ จึงเป็นจำนวนติดลบ และวันที่ที่มากกว่าวันที่ ๑ มกราคม ๑๙๗๐ จะเป็นจำนวนบวก

 

ดูตัวอย่างข้อมูล ๑๐ ข้อมูลแรก

> head(data.frame(test.date$tmp.date3,as.numeric(test.date$tmp.date3)), n=10)
   test.date.tmp.date3 as.numeric.test.date.tmp.date3.
1           1964-01-14                           -2179
2           1965-12-20                           -1473
3           1966-11-24                           -1134
4           1967-02-07                           -1059
5           1968-06-05                            -575
6           1969-02-13                            -322
7           1970-03-25                              83
8           1971-02-07                             402
9           1972-01-16                             745
10          1973-07-03                            1279

จะเห็นว่าวันที่ในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ - ๑๙๖๙ จะมีจำนวนวันติดลบ ส่วนปี ค.ศ. ที่มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๙๗๐ จะมีจำนวนวันเป็นบวก

ดูข้อมูลที่ ๗

วันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ คิดเป็น ๘๓ วันนับจากวันที่ ๑ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ (๓๐ + ๒๘ + ๒๕ = ๘๓ วัน)

หรือวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ห่างจากวันที่ ๑ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็นจำนวน ๘๓ วัน (๓๐ + ๒๘ + ๒๕ = ๘๓ วัน)

 

ข้อมูลที่ ๖

วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. ๑๙๖๙ คิดเป็น -๓๒๒ วันนับจากวันที่ ๑ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ (-๓๖๕ -๓๑ - ๑๓ = -๓๒๒ วัน)

 

หรือวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. ๑๙๖๙ ห่างจากวันที่ ๑ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็นจำนวน -๓๒๒ วัน (-๓๑ -๓๐ -๓๑ -๓๐ -๓๑ -๓๑ -๓๐ -๓๑ -๓๐ -๓๑ -๑๖ = -๓๒๒ วัน หรือคือ -(ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ + พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๖๙ + ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ + กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๙ + สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ + กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ + มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๙ + พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ + เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๙ + มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ + วันที่ ๑๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๙ = -๓๒๒ วัน)

 

ต้องนับถอยหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ มาจนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๖๙ นะครับ

 

ซึ่งจะเห็นว่าหากเป็นปี ค.ศ. ที่น้อยกว่า (ก่อน) ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ นั้น ระบบการนับจำนวนความห่างของวันจาก Origin Date นั้นจะต่างกับวันที่หลังวันที่ ๑ เดือน มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๐ อันหนึ่งจะนับไปข้างหน้าเรื่อย ๆ อีกอันจะนับถอยหลังกลับมา

 

ดังนั้นจำนวนความต่างของวันที่ที่อยู่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๐ จึงนำมาเปรียบเทียบหรือเป็นระบบเดียวกับวันที่หลังวันที่ ๑ มกราคม ๑๙๗๐ ไม่ได้

 

คราวนี้ย้อนกลับไปดูจำนวนวันที่ต่างกันอีกครั้งนะครับ

 

จะเห็นว่าจำนวนครั้งของการสลับกันระหว่าง 3.75 กับ 4.75 นั้นจะไม่คงที่ตลอด ถ้าเรายึดเอาปี ๑๙๗๐ เป็นหลัก เราจะพบว่าจำนวนซ้ำของ 3.75 เท่ากับ ๖ ครั้ง หรือซ้ำกัน ๖ ปี ก่อนที่จะมาเป็น 4.75 วัน ๑ ครั้งและเป็น 3.75 อีก ๓ ครั้ง แล้วเเป็น 4.75 ๑ ครั้ง แล้วเป็น 3.75 อีก ๓ ครั้ง 4.75 ๑ ครั้ง 3.75 ๓ ครั้ง 4.75 ๑ ครั้ง แล้วมาเปลี่ยนเป็น 3.75 ๓ ครั้ง 4.75 ๒ ครั้ง 3.75 ๒ ครั้ง 4.75 ๑ ครั้ง 3.75 ๗ ครั้ง ....

 

พอถึงปี ค.ศ. ๒๐๕๖ มีจำนวน 4.75 ซ้ำกันถึง ๘ ครั้ง ก่อนที่จำนวนความต่างของวันจะเพิ่มขึ้นอีก ๑ วันคือเป็น 5.75

 

อิอิอิ

 

เอาเป็นว่าถึงตอนนี้ใครพอจะมองเห็นอะไรบ้างแล้วหรือเปล่า รูปแบบ หรือกรอบแนวคิด

 

ขออนุญาตให้ท้าวฯ กวาดบ้านถูบ้านเสร็จก่อนก็แล้วกัน

 

บางทีบ้านโล่ง ๆ แล้วท้าวฯ อาจจะเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนกรอบการคิดใหม่ก็ได้

 

ใครจะรู้

 

รอท้าวฯ มาตอบละกัน

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: ตาสว่าง
ศิลปิน: Moderndog

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 เมษายน 2557 15:34 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2563 09:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บ้านโล่ง แต่ของลงไปอยู่ในลัง ท่าว่า 555

ตาสว่าง หรือว่าตาลาย กันแน่ เพราะมึนกับตัวเลข อิอิ ^^..

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น