นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

Page Visits: 1089
comment: 2

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๗

ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๗

มาดูข้อมูลความเคลื่อนไหวในรอบเดือสิงหาคม ๒๕๕๖ ของวงแชร์กันอีกสักข้อมูลนะครับ ต่อจากบันทึกที่แล้วที่นำเสนอข้อมูลจำนวนนักเขียนที่ล็อกอินเข้าระบบและเขียนบันทึกจำแนกตามหน่วยงานต้อนสังกัดในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

จากข้อมูลพบว่าหน่วยงานที่มีสมาชิกในสังกัดเข้ามาเขียนบันทึกมากที่สุดคือศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีจำนวน ๓๑ คน รองลงมาคือคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีจำนวน ๒๓ คน

 

บุคลากรของคณะทรัพยฯ ผมไม่ทราบว่ามีประมาณสักกี่คน แต่ของศูนย์เครื่องมือฯ ผมประมาณว่าน่าจะมีสัก ๕๐ คน บวก ลบ นิดหน่อย ก็เอาตัวเลขนี้มาคิดก็แล้วกันครับ

 

(๓๑/ ๕๐) * ๑๐๐ = ๖๒

 

ดังนั้นร้อยละ ๖๒ ของสมาชิกที่สังกัดศูนย์เครื่องมือฯ มาเคลื่อนไหว (ล็อกอินเข้าระบบและเขียนบันทึกอย่างน้อย ๑ บันทึก) อยู่ในวงแชร์ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

หรือลองเทียบกับจำนวนนักเขียนทั้งหมดที่เคลื่อนไหวเขียนบันทึกในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๘๑ คน จะได้ (๓๑ / ๘๑) * ๑๐๐ = ๓๘.๒

 

หรือคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของนักเขียนที่เคลื่อนไหวในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จะเป็นนักเขียนที่มาจากศูนย์เครื่องมือฯ

 

สัดส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ นั้นคงจะน้อยกว่านี้มาก ๆ

 

เช่นคณะแพทยศาสตร์เอง จำนวนบุคลากรตีว่า ๓,๐๐๐ มาเขียนบันทึกแค่ ๒ คนในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ก็เท่ากับ (๒/ ๓,๐๐)*๑๐๐ = ๐.๐๖๖

 

ยังไม่ถึงร้อยละ ๐.๑ ด้วยซ้ำ

 

ก็ลองเทียบสัดส่วนของสมาชิกในแต่ละหน่วยงานกันดูเองนะครับ

 

คราวนี้เรามาลองดูซิว่าหากเราจำแนกจำนวนบันทึกตามหน่วยงานทั้ง ๑๔ หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะมียอดบันทึกรวมเป็นจำนวนเท่าไหร่ในรอบ ๑ เดือนของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่

 

 

เราจะพบว่าหน่วยงานที่มียอดรวมของบันทึกทั้งเดือนมากที่สุดคือศูนย์เครื่องมือฯ มียอดบันทึกรวม ๒๐๑ บันทึก รองลงมาเป็นคณะทรัพยฯ มียอดบันทึกรวม ๑๒๘ บันทึก ลำดับที่ ๓ เป็นคณะแพทยฯ มีบันทึกจำนวน ๕๔ บันทึก ลำดับที่ ๔ เป็นกลุ่มงานจาก สนอ. มีจำนวนบันทึก ๔๗ บันทึก และลำดับที่ ๕ เป็นวิทยาเขตปัตตานี มียอดบันทึกรวมทั้งเดือน ๓๔ บันทึก

 

หน่วยงานที่เหลืออีก ๙ หน่วยงาน มียอดรวมบันทึกในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวนน้อยมาก (๑ - ๔ บันทึก)

 

ศูนย์เครื่องมือฯ มียอดรวมบันทึก ๒๐๑ บันทึกจากสมาชิกทั้งหมดที่ล็อกอินเข้าระบบและเขียนบันทึกในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๓๑ คน หรือเฉลี่ยแล้วสมาชิกจากศูนย์เครื่องมือฯ เขียนบันทึก ๒๐๑ / ๓๑ = ๖.๔๘ หรือประมาณ ๗ บันทึกต่อคนต่อเดือน

 

คณะทรัพยฯ มียอดรวมบันทึก ๑๒๘ บันทึกจากสมาชิก ๒๓ คน หรือโดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกจากคณะทรัพยฯ มีการเขียนบันทึก ๑๒๘ / ๒๓ = ๕.๕๖ หรือประมาณ ๖ บันทึกต่อคนต่อเดือน ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

คณะแพทยฯ มียอดรวมบันทึกจำนวน ๕๔ บันทึกจากนักเขียนจำนวน ๒ คน หรือโดยเฉลี่ยแล้วนักเขียนจากคณะแพทยฯ เขียนบันทึก ๕๔ / ๒ = ๒๗ บันทึกต่อคนต่อเดือน ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

กลุ่มงานจาก สนอ. มียอดรวมบันทึกทั้งหมด ๔๗ บันทึกจากนักเขียนจำนวน ๑๑ คน หรือโดยเฉลี่ยแล้วนักเขียนจากกลุ่มงานสังกัด สนอ. เขียนบันทึก ๔๗ / ๑ = ๔.๒๗ คิดกลม ๆ ว่า ๕  บันทึกต่อคนต่อเดือน ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

วิทยาเขตปัตตานีมียอดรวมบันทึกทั้งหมด ๓๔ บันทึกจากนักเขียนจำนวน ๔ คน หรือโดยเฉลี่ยแล้วนักเขียนจากวิทยาเขตปัตตานีเขียนบันทึก ๓๔/ ๔ = ๘.๕ บันทึกหรือประมาณ ๙ บันทึกต่อคนต่อเดือน ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

 

สัดส่วนของจำนวนบันทึกจากหน่วยงานทั้ง ๕ หน่วยงานข้างต้นต่อจำนวนบันทึกทั้งหมดเป็น ๒๐๑/ ๔๘๑, ๑๒๘/ ๔๘๑, ๕๔/ ๔๘๑, ๔๗/ ๔๘๑, ๓๔/ ๔๘๑ หรือร้อยละ ๔๒,  ๒๗, ๑๑, ๑๐ และ ๗ ตามลำดับ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: สวรรค์บ้านนา
ศิลปิน: ก้าน แก้วสุพรรณ

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กันยายน 2556 11:03 แก้ไข: 13 กันยายน 2556 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ปัตตานีเรามาแบบ เรื่อยๆ คงเส้นคงวา (ด้านล่างของตาราง) มาตลอดครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ปัตตานีมีนักเขียนแค่ ๔ คนนะครับ แต่เขียนเฉลี่ยแล้วเดือนละ ๙ บันทึกต่อเดือน ซึ่้งเป็นตัวเลขที่ที่ค่อนข้างสูงครับ

ดังนั้นจำนวนคนน้อย จำนวนบันทึกไม่ต้องสูงมากก็ได้เปรียบครับ

ลองเทียบกับศูนย์เครื่องมือฯ ที่มีจำนวนบันทึกสูงถึง ๒๐๑ บันทึกและจำนวนนักเขียนสูงถึง ๓๑ คน แต่เฉลี่ยแล้วนักเขียนแต่ละคนจะเขียนบันทึกแค่ ๗ บันทึกต่อเดือนต่อคน

ต่ำกว่าปัตตานีอีกครับ

อิอิอิ

 

ส่วนคณะแพทยฯ ได้เปรียบเช่นกันครับ เมื่อดูในภาพรวมของนักเขียนที่เข้ามาเขียนบันทึก ถึงจะมีแค่ ๒ คนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ แต่มีจำนวนบันทึกเฉลี่ยต่อเดือนต่อคนสูงสุดใน ๑๔ หน่วยงานคือ ๒๗ บันทึกต่อคนต่อเดือน

ซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะด้านไหนครับ

ถ้าด้านการมีส่วนร่วม ก็จะพบว่าศูนย์เครื่องมือฯ มีสัดส่วนหรือร้อยละของสมาชิกในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด หรือร้อยละ ๖๐ ของสมาชิกทั้งหมดในหน่วยงาน

ส่วนคณะทรัพยฯ ผมไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขอะไรแทนดี

สมมตินะครับว่าคณะทรัพยฯ มีจำนวนบุคลากรประมาณ ๓๐๐ คน จำนวนสัดส่วนหรือร้อยละของบุคลากรจากคณะทรัพยฯ ที่มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงแชร์เท่ากับ (๒๓/ ๓๐๐) * ๑๐๐ = ๗.๖ เท่านั้นครับ

ศุนย์เครื่องฯ ได้เปรียบในเรื่องสัดส่วนของบุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร หรืออื่น ๆ แต่สิ่งที่ทำให้ศูนย์เครื่องมือฯ ได้เปรียบในเรื่องสัดส่วนก็คือจำนวนบุคลากรที่มีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับคณะทรัพยฯ

หรือยกตัวอย่างคณะแพทยฯ ที่มีจำนวนบันทึกเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่ากับ ๒๗ บันทึก แต่เมื่อดูสัดส่วนของการมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรู้แล้วมีไม่ถึง ร้อยละ ๐.๑ ซึ่งถือว่าน้อยมาก ๆ แต่ที่เสียเปรียบคือจำนวนบุคลากรของคณะแพทยฯ มีจำนวนมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ เช่นเมื่อเทียบกับศูนย์เครื่องมือฯ คณะแพทยฯ มีบุคลากรมากกว่าศูนย์เครื่องมือฯ ถึงเกือบ ๑๐๐ เท่า

เช่นเดียวกับ วิทยาเขตปัตตานี ที่เรา (ผม) ไม่ทราบตัวหารที่แท้จริง

อันนี้ต้องใช้การ standardize ค่าด้วยครับ คือเทียบสัดส่วนให้จำนวนบุคลากรเท่า ๆ กัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกันอีกที

 

หรือบุคลากรสังกัด สนอ. ที่ผมไม่ทราบจำนวนทั้งหมด เลยประมาณสัดส่วนไม่ถูกครับ สนอ. อาจจะมีสัดส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมสูงก็ได้ หากมีจำนวนบุคลากรไม่มากนัก

อิอิอิ

แต่ตอนนี้ดูในภาพรวม ๆ แบบง่าย ๆ ไปก่อนครับ

อิอิอิ

เราเอง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.135.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or