นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1290
ความเห็น: 4

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ตามไปดูคุณลิขิต

คุณลิขิตผู้บันทึกเรื่องเล่าเพื่อต่อยอดความรู้ปฏิบัติ

พรุ่งนี้เช้า (๐๙๐๙๒๕๕๖) ก็จะมีการฝึกอบรบหลักสูตร "Note Taker" ที่โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

ผมเป็นคนหนึ่งที่จับพลัดจับผลูได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้กับคนอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากไปเขียนบันทึก "บันทึกที่ชอบ" ตามธีมแจกที่นั่งอบรมของท้าวแชร์คนงามตามท้องเรื่อง

สำหรับการเดินทางไปสถานที่อบรมพรุ่งนี้เช้า ผมอาศัยรถที่ออกจากหน้า สนอ. เวลา ๘ โมงเช้าตามเวลาที่น้องยามฯ ได้แจ้งไว้

ส่วนน้อง ๒ ใยกับมารุแอ๊ะน่าจะควบรถไปกันเอง ข่าว่าเตรียมตัวเที่ยวเต็มพิกัดแล้ว และวันนี้คงเดินทางมานอนรอเวลาที่หาดใหญ่แล้ว

อิอิอิ

ผมในฐานะที่เป็นแต่ "คุณกิจ" ที่ไม่ใช่ sukit ศูนย์เครื่องมือฯ

ฮา

คุณกิจ (Knowledge Practitioner) หรือให้เข้าใจง่ายก็คือเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายในพื้นที่วงแชร์เหล่านี้ที่มาเขียน มาอ่าน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์กันนั่นเอง

ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า คุณกิจคือผู้จัดการความรู้ที่แท้จริง หรือเป็นผู้กำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

และถ้าคุณกิจมารวมตัวกันเป็นก๊วน เป็นกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงาน การปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่า ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice - CoP)

แต่ลุงอย่าให้ tiny apple CoP นะเรากลัวแทนลุง

อิอิอิ

คุณกิจนี่ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่าต้องใช้

 • ทักษะในการฟัง
 • ทักษะในการพูด
 • ทักษะในการคิดบวก (จะเกี่ยวกับคิดบวกหรือเปล่านะ)
 • ทักษะในการนำความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ ไปใช้
 • ทักษะในการสังเกต วัด นับเพื่อบันทึกผลการทดลอง
 • ทักษะในการประเมินผลการทดลองด้วยตนเองหรือร่วมกับเพื่อนคุณกิจด้วยกัน
 • และทักษะในการจดบันทึก

แต่พรุ่งนี้จะไปเรียนรู้การเป็น "คุณลิขิต" (Note Taker)

ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับคนรับโทรศัพท์หรือเปล่าครับ

กรุณาฝากข้อความ

ติ่ง ต่อง

อิอิอิ

ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า คุณลิขิตคือผู้ที่ทำหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยอาจจะทำหน้าที่เป้นการเฉพาะกิจ ในตลาดนัดความรู้ ใน workshop ในการจัดการความรู้ หรือมหกรรมจัดการความรู้ หรือทำหน้าที่เป็นระยะยาวหรือกึ่งถาวรในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม ของหน่วยงาน หรือขององค์กร

ทักษะที่จำเป็นได้แก่

 • การจับใจความและบันทึกเป็นเรื่องเล่า
 • การสกัดประเด็นเป็น "ขุมความรู้" อันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกับประธาน KM ของศูนย์เครื่องมือฯ ท่าน SAkChAibOrDeE หรือเปล่า
 • ความรู้ความเข้าใจในสาระของเรื่องที่จะจดบันทึก - ข้อนี้ท่าจะยากเพราะมึนตลอด
 • ทักษะด้านภาษา มีภาษาที่สละสลวย เข้าใจง่าย - ข้อนี้ท่าจะยาก
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - ข้อนี้พอกล้อมแกล้ม
 • ทักษะในการเข้าไปติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณกิจ - อันนี้ท่าจะพอมีบ้าง เพราะไปให้ความเห็นขำ ๆ ไม่เกี่ยวกับบันทึกอยู่บ่อย

เอาล่ะนะพรุ่งนี้ได้ลุนกันว่าจะออกหัวออกก้อย จะเป็นฉันใด ฉันเพล ฉันจังหัน

อิอิอิ

 

เรามาดูรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกันสักนิดนะครับ เพราะดูรายชื่อแล้วมีแต่ "สายแข็ง" ทั้งนั้น ที่อื่นไม่รู้ แต่คณะแพทย์นี่ แข็งโป๊กทุกคน ยกเว้นผมครับ

อิอิอิ

 1. นางสาวนิตยา         รักนุ่น           คณะวิทยาศาสตร์
 2. นายภูวนาท        คงแก้ว             คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 3. นายวิชญ์วิสิษฐ        ปุณโกวิทย์    คณะแพทยศาสตร์
 4. นายกิตตศักดิ์        ชูมาลี            คณะแพทยศาสตร์
 5. นางอัมพา        อาภรณ์ทิพย์        คณะแพทยศาสตร์
 6. นางอุษณีย์        ธรรมสุวรรณ       คณะแพทยศาสตร์
 7. นางสาววรวรรณ        เหนือคลอง  คณะแพทยศาสตร์
 8. นางสาวอทิตยา         ถนอมพันธ์  คณะเภสัชศาสตร์
 9. นางนพเก้า        บุญราช             คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. นายสันติ        เส็นหมาน           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 11. ผศ.ดร.นภดล        ทิพยรัตน์     คณะศิลปกรรมศาสตร์
 12. นางวนิดา        บุญพร้อม          คณะวิทยาการสื่อสาร
 13. นางพึงใจ        ปราโมทย์อนันต์  คณะศึกษาศาสตร์
 14. นายพิสิฐพงษ์        หมื่นประเสริฐดี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15. นางรุสนี          กุลวิจิตร            ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 16. นายพรพจน์         หนูทอง         ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 17. นางมยุรี        หมื่นประเสริฐดี     สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 18. นางวราภรณ์        ชวพงษ์         กองกลาง
 19. นางกัญรดา        โรจจารุภัทร    กองกลาง
 20. นางสุนันทา        แก้วเจริญ       กองการเจ้าหน้าที่
 21. นางสาวนันทนา        พันธ์ภัย     กองการเจ้าหน้าที่

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง:
ศิลปิน:

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กันยายน 2556 17:50 แก้ไข: 08 กันยายน 2556 17:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โชคดีน้า ฝากความคิดถึง ถึงน้อง สองใยด้วย อิอิอิ

อิอิ คราวนี้ "น้า" ทายผิดนิดหน่อย เพราะตอนนี้ยังอยู่ตานีอยู่เลย รอพลอยรถมหาวิทยาลัยพรุ่งนี้ ๗ โมงตรง ไม่มีช้า เพราะที่นี่เค้าตรงเวลาจริง ไม่งั้นตกรถกันแน่

 

ส่วนเรื่องเตรียมตัวนั้น จริงอยู่ เพราะป่านนี้ คุณมารุแอ๊ะยังจัดกระเป๋าอยู่เลย อิอิ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ลุง ไม่ต้องฝากแล้ว น้องสองใยมาตามเก็บแล้ว

อิอิอิ

อ้าว เหรอครับ นึกว่าซิ่งมาจากปัตตานีแล้วซะอีก

อิอิอิ

ยังไม่เก็บของใส่เป้าทีครับ

อิอิอิ

เราเอง

สายแข็งคณะแพทย์ถอนตัวไปหมดแล้ว

น้ง shang ของพี่ แข็งสุดจร้า..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ