นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 1154
ความเห็น: 3

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๔

ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๔

ยังไม่หนำใจ ยังไม่สาแก่ใจ ยังไม่เข็ด ยังไม่ขยาด ยังอาดอินำเสนอ

อิอิอิ

เราจะนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวในแวดวงแชร์ต่อไปอีก แม้ว่าความเคลื่อนไหวในการอ่านจะไม่ผ่านเข้าตา

อิอิอิ

ในครั้งที่ ๒ และที่ ๓ อาจจะมีตัวเลขให้งงกันพอสมควร

ผมเองก็คิดนะครับว่า แล้วเจ้าตัเลขทั้งหลายที่นำเสนอมาทั้งหมด มันให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างล่ะ

คิด ๆ เท่าไหร่ ก็คิดไม่ออก บอกใครไม่ได้

อิอิอิ

แต่ทำพรือล่ะลุง เราอาดอินำเสนอนิ

งั้นก็คงต้องให้ให้หายอาด ว่างั้นนะลุง

มุกน่ะมีแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเหมือนลุง แต่เราลักซ่อนเอาไว้ แอบไว้บ้าง ค่อยเอามาใช้หลัง ๆ บ้าง เดี่ยวท่านผู้อ่านที่รักทั้งหลายจะพาลเบื่อมุกเก่า มุกเดิม กันไปเสีย

มาเข้าเรื่องข้อมูลกันดีกว่านะลุง ลุงไปชวนท้าวฯ มาแลกันนะ

เพื่อให้ดูภาพใหญ่ ภาพกว้างของความเคลื่อนไหวในวงแชร์

คลิกที่รุปเพื่อดูขนาดใหญ่

 

 

ข้อมูลจำนวนยอดรวมบันทึกจำแนกรายสัปดาห์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับจำนวนนักเขียนที่ล็อกอินเข้าระบบและเขียนบันทึกในสัปดาห์นั้น ๆ

ข้อมูลนักเขียนในแต่ละสัปดาห์จะเป็นข้อมูลที่ไม่นับนักเขียนซ้ำในสัปดาห์นั้น ๆ

จากข้อมูลจำนวนนักเขียนของแต่ละสัปดาห์พบว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน คือ ๔๖, ๔๐, ๔๕ และ ๕๔ คนตามลำดับ

สัปดาห์ที่ ๔ มีจำนวนนักเขียนเข้ามาเขียนบันทึกสูงถึง ๕๔ คน ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์อื่น ๆ ในเดือนเดียวกันถึง ๑๐ คน โดยประมาณ และทำให้จำนวนบันทึกรวมของสัปดาห์ที่ ๔ สูงกว่าจำนวนบันทึกรวมของสัปดาห์อื่น ๆ อีกด้วย

 

สาเหตุหนึ่งที่มีนักเขียนในสัปดาห์ที่ ๔ มากกว่าสัปดาห์อื่น ๆ สาเหตุหนึ่งอาจะเป็นเพราะสัปดาห์ที่ ๔ มีจำนวนวันมากกว่าสัปดาห์อื่นถึง ๓ วันแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุจริง ๆ นั้นเดาไม่ถูก

 

แต่ที่น่าสังเกตคือ ช่วงรอยต่อระหว่างสัปดาห์ที่ ๓ และสัปดาห์ที่ ๔ (วันที่ ๒๑ ๒๒ และ ๒๓) มีจำนวนบันทึกรวมของแต่ละวันสูงมาก โดยเฉพาะวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สูงไปถึง ๓๓ บันทึก

 

ค่าเฉลี่ยของจำนวนนักเขียนต่อสัปดาห์อยู่ที่ (๔๖ + ๔๐ + ๔๕ + ๕๔) / ๔ = ๑๘๕ / ๔ = ๔๖.๒๕ คนต่อสัปดาห์

 

ตัวเลข ๔๖.๒๕ คนนนี้คิดจากจำนวนนักเขียนที่นับซ้ำระหว่างสัปดาห์ด้วยนะครับ

 

ดังนั้นน่าจะเรียกว่าจำนวนความถี่ที่นักเขียนจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเขียนบันทึกในแต่ละสัปดาห์ มีความถี่ (เฉลี่ย) อยู่ที่ ๔๗ คน

 

อิอิอิ

 

ข้อมูลจำนวนยอดรวมบันทึกจำแนกรายรายสัปดาห์เป็น ๑๑๔, ๙๔, ๑๑๖ และ ๑๕๗ บันทึกตามลำดับ

จำนวนบันทึกเฉลี่ยเป็น (๑๑๔ + ๙๔ + ๑๑๖ + ๑๕๗) / ๔ = ๔๘๑ / ๔ = ๑๒๐.๒๕ บันทึก

หรือ ๑๒๑ บันทึกต่อสัปดาห์

 

ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นค่าที่สูงไปนิดเมื่อดูจำนวนบันทึกของสัปดาห์ที่ ๑, ๒ และ ๓ ที่มียอดรวมบันทึกไม่ถึง ๑๒๐ บันทึก

 

หรือหากคิดเฉลี่ยเฉพาะ ๓ สัปดาห์แรกเท่านั้น ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ๑๐๘ บันทึกต่อสัปดาห์ ซึ่งจะดูใกล้เคียงกับจำนวนบันทึกใน ๓ สัปดาห์จริง ๆ

 

ก็คงต้องมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทำไมสัปดาห์ที่ ๔ ถึงมีจำนวนบันทึกและจำนวนนักเขียนแวะเวียนกันมาเขียนบันทึกสูงกว่าสัปดาห์อื่น ๆ

 

หรือเป็นเพราะว่า เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ต้องปล่อยบันทึกตามข้อตกลงภายในหน่วยงาน

 

สมมติฐานนี้ต้องดูตัวเลขหน่วยงานต้นสังกัดของนักเขียนในแต่ละสัปดาห์เปรียบเทียบกัน

 

อิอิอิ

 

คราวนี้ลองมาคิดอัตราส่วนระหว่างยอดรวมบันทึกรายสัปดาห์กับยอดรวมนักเขียนรายสัปดาห์

  • สัปดาห์ที่ ๑ อัตราส่วนอยู่ที่ ๑๑๔ : ๔๖ หรือ ๒.๕ : ๑ หรือโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ที่ ๑ นักเขียน ๑ คนจะเขียน ๓ บันทึกต่อสัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ ๒ อัตราส่วนอยู่ที่ ๙๔ : ๔๐ หรือ ๒.๓๕ : ๑ หรือโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ที่ ๒ นักเขียน ๑ คนจะเขียน ๓ บันทึกต่อสัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ ๓ อัตราส่วนอยู่ที่ ๑๑๖ : ๔๕ หรือ ๒.๕๘ : ๑ หรือโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ที่ ๓ นักเขียน ๑ คนจะเขียน ๓ บันทึกต่อสัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ ๔ อัตราส่วนอยู่ที่ ๑๕๗ : ๕๔ หรือ ๒.๙๐ : ๑ หรือโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ที่ ๔ นักเขียน ๑ คนจะเขียน ๓ บันทึกต่อสัปดาห์

 

ตัวเลขจำนวนบันทึกเฉลี่ยต่อนักเขียน ๑ คนของแต่ละสัปดาห์ยังอยู่ที่ประมาณ ๓ บันทึกต่อคนต่อสัปดาห์ ซึ่งยังสอดคล้องกับข้อมูลในบันทึกก่อนหน้านี้

 

ไม่ต่างกันมาก

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง: นกขมิ้น
ศิลปิน: ทัศนัย ชะอุ่มงาม
คำร้อง: พยงค์ มุกดา

ต้นฉบับเดิมจากแผ่นครั่ง พ.ศ.๒๔๙๓

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กันยายน 2556 17:38 แก้ไข: 05 กันยายน 2556 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ประกาศ เสียงตามสายไปถึงท้าว ความว่า"น้า" ถามหา

เหนื่อย นิ ท้าวแกออก พื้นที่เรื่อยๆ ยังกะเป็นรั้วของชาติ

ส่วนน้า ว่าไปตามที่ชอบ ชอบไหรได้นั้น อิ อิ อิ

เดี๋ยวนี้ต้องขุดมาจากคลังแผ่นเสียงเลยนะครับ พ่อนกขมิ่น

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เป็นเจ้าของคลิปครับที่ขุดแผ่นครั่งมาใช้ทำคลิป

เพื่อให้ได้บรรยากาศของความ classic ต้นฉบับเสียงจริง ตัวจริง ความ classic ของระบบ analog

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ