นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 1197
ความเห็น: 0

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - ๑

ความเคลื่อนไหวในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ในแวดวงแชร์ ๑

มาดูความเคลื่อนไหวในรอบเดือนของวงแชร์กันนะครับ

ก่อนอื่นก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของบันทึกในรอบเดือนกันก่อน เป็นข้อมูลที่นำเสนอไปแล้วในบันทึกนี้ เอามาให้ดูกันอีกรอบครับ พร้อม ๆ กับข้อมูลส่วนอื่น ๆ

 

ข้อมูลยอดรวมบันทึกจำแนกรายวันในรอบวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่

 

ค่ามัธยฐานของยอดบันทึกต่อวันอยู่ที่ ๑๖ บันทึก เมื่อดูรวม ๆ ก็น่าจะอยู๋ที่ ๑๒ - ๑๓ บันทึกต่อวัน

ซึ่งหากคิดว่ามีการเขียนบันทึก ๑ คนต่อ ๑ บันทึก สมาชิกวงแชร์ที่ล็อกอินเข้าระบบและเขียนบันทึกก็จะอยู๋ที่ประมาณ ๑๒ - ๑๓ คนต่อวัน

 

สมมติว่ามีสมาชิกที่เขียนบันทึกมากกว่า ๑ บันทึกต่อวัน ตีว่าสักร้อยละ ๑๐ ก็เหลือสมาชิกที่เขียนบันทึกต่อวันประมาณ ๑๐ คน

 

เอาแบบตัวเลขกลมกลิก

 

มาดูข้อมูลนักเขียนกันบ้างนะครับ

 

ข้อมูลนักเขียนหรือสมาชิกที่ล็อกอินเข้าระบบและมีการเขียนบันทึกจำแนกรายสัปดาห์

 

คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่

 

 

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลซ้ำ หรือตะวเลขที่เห็นเป็นตัวเลขที่มีการนับซ้ำกันอยู่ในระหว่างสัปดาห์ แต่ภายในสัปดาห์เดียวกันจะไม่นับซ้ำครับ

 

จำนวนสมาชิกที่เข้ามาเขียนบันทึกในสัปดาห์แรกมีจำนวน ๔๖ คน สัปดาห์ที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน สัปดาห์ที่ ๓ จำนวน ๔๕ คนและสัปดาห์ที่ ๔ จำนวน ๕๔ คน

 

ข้อมูลที่เก็บจะต่างจากข้อมูลในบันทึก "รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน" ของพี่โอ๋นิดนึงนะครับ เช่น สัปดาห์ที่ ๓ ในบันทึกพี่โอ๋จะเป็นช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามบันทึกนี้ มีจำนวนนักเขียนทั้งหมด ๔๒ คน

 

แต่ช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ในบันทึกนี้จะเป็นช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีนักเขียนทั้งหมด ๔๕ คน ซึ่งไม่ต่างจากตัวเลข ๔๒ คนในบันทึกของพี่โอ๋มากนัก

 

โปรดสังเกตว่าช่วงวันที่ ๒๑ ๒๒ และ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้นมีจำนวนบันทึกต่อวันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะวันที่ ๒๑ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่สูงระดับ ๓๐ บันทึกขึ้นไปต่อวัน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ในช่วง ๒ วันนี้มีจำนวนนักเขียนต่อวันสูงกว่าวันอื่น ๆ ก็ได้

 

สัปดาห์ที่ ๔ จากบันทึกพี่โอ๋บันทึกนี้ (๒๔ - ๓๐ สิงหคาม ๒๕๕๖) มีจำนวนนักเขียนทั้งหมด ๔๑ คน แต่ข้อมูลที่ผมเก็บช่วงสัปดาห์ที่ ๔ ระหว่าวันที่ ๒๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือจำนวน ๑๐ วัน (รวมวันที่ ๒๑ ๒๒ และ ๒๓ ที่เป้นวันที่มีจำนวนบันทึกต่อวันสูงมากเข้ามาด้วย) ยอดรวมนักเขียนอยู๋ที่ ๕๔ คน

 

ซึ่งมากกว่าตัวเลขในบันทึกพี่โอ๋อยู่ถึง ๑๓ คน

 

สัปดาห์ที่ ๑ ในบันทึกพี่โอ๋ (๓ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) จำนวนนักเขียนอยู่ที่ ๓๘ คน ข้อมูลวันที่ ๑ -๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวนนักเขียนอยู่ที่ ๔๖ คน

 

สัปดาห์ที่ ๒ ในบันทึกพี่โอ๋ (๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) จำนวนนักเขียนอยู่ที่ ๔๒ คน ข้อมูลวันที่ ๘ -๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวนนักเขียนอยู่ที่ ๔๐ คน

 

เฉลี่ยแล้วยอดนักเขียนต่อวันจากข้อมูลในบันทึกพี่โอ๋จะเป็น

 

  • สัปดาห์ที่ ๑ = ๓๘ / ๗ = ๕.๔ คน
  • สัปดาห์ที่ ๒ = ๔๒ / ๗ = ๖ คน
  • สัปดาห์ที่ ๓ = ๔๒ / ๗ = ๖ คน
  • สัปดาห์ที่ ๔ = ๔๑ / ๗ = ๕. ๘ คน

 

เฉลี่ยแล้วยอดนักเขียนต่อวันจากข้อมูลที่เก็บตามบันทึกนี้จะเป็น

  • สัปดาห์ที่ ๑ = ๔๖ / ๗ = ๖.๕ คน
  • สัปดาห์ที่ ๒ = ๔๐ / ๗ = ๕.๗ คน
  • สัปดาห์ที่ ๓ = ๔๕ / ๗ = ๖.๔ คน
  • สัปดาห์ที่ ๔ = ๕๔ / ๑๐ = ๕.๔ คน

 

จากที่ผมประเมินข้างต้นว่า เฉลี่ยแล้วมีนักเขียนต่อวันอยู่ที่ ๑๐ คน ตามข้างต้นจึงสูงกว่าความเป็นจริงไปนิดนึงครับ

 

อิอิอิ

 

ที่เหลือยกไปไว้อีกบันทึกนะครับ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง:
ศิลปิน:

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 September 2013 12:40 Modified: 03 September 2013 12:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ