นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 900
ความเห็น: 1

ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ทบทวนเครื่องมือ ๕

การให้ระดับคะแนนรวมรายวิชา

หลังจากที่ผมนำเสนอเกณฑ์/ วิธีการให้ระดับคะแนนของการประเมินผลทั้งทางด้าน product และ process ไปแล้วนั้น คราวนี้เรามาดู เกณฑ์การให้คะแนนรวมทั้งรายวิชาของงานแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กำหนดให้ใช้กับชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

หลังจากการตัดเกรดหรือให้ระดับคะแนนทั้งด้าน Product และ process เรียบร้อยแล้ว (ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, E) ให้นำเกรดมาเทียบค่าแล้วคูณด้วยสัดส่วนน้ำหนักที่กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชา จะได้เป็นหน่วยจุด

 

การเทียบค่าเกรด

A   --> 4
B+ --> 3.5
B   --> 3
C+ --> 2.5
C   --> 2
D+ --> 1.5
D   --> 1
E   --> 0

นำหน่วยจุดที่ได้ของส่วน product และส่วน process มารวมกันจะได้หน่วยจุดรวมของทั้งรายวิชา

นำหน่วยจุดรวมของทั้งรายวิชา มาเทียบกับตารางการให้ระะดับคะแนน จะได้ระดับคะแนนของทั้งรายวิชา

 

ระดับคะแนน                 ช่วงของระดับคะแนน

A                                3.60 - 4.00
B+                             3.20 - 3.59
B                               2.80 - 3.19
C+                             2.40 - 2.79
C                                2.00 - 2.39
D+                            1.50 - 1.99
D                               1.00 - 1.49
E                                 < 1.00

 

เมื่อทางภาควิชาหรือรายวิชาให้ระดับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งระดับคะแนนไปให้ทางงานแพทยศาสตร์ศึกษาพิจารณาและนำเข้าสู่คณะกรรมการวิชาการคณะเพื่อพิจารณาเกรด

หากทางคณะกรรมการของคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการสอบซ่อม (ได้ระดับคะแนน E) ในเครื่องมือใด (product/ process) ให้เปิดโอกาสให้ซ่อมในส่วนนั้น ๆ โดยให้สัญลักษณ์ X ในรายวิชานั้นไว้ก่อน

ผู้ที่ได้สัญลักษณ์ X ของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น จะได้รับการพิจารณาให้สอบซ่อมได้ไม่เกิน ๘ หน่วยกิต โดยจะเปิดโอกาสให้สอบซ่อมเครื่องมือที่ได้ระดับคะแนน E

เมื่อสอบซ่อมผ่านเกณฑ์ สัญลักษณ์ X รายวิชานั้นจะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน D เท่านั้น

หากสอบซ่อมแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ สัญลักษณ์  X จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำ

 

อิอิอิ

 

เราเอง

 

เพลง:
ศิลปิน:

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กันยายน 2556 22:00 แก้ไข: 01 กันยายน 2556 22:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกนี้อ่านง่าย และใช้เวลาในการทำความเข้าใจน้อย (กว่าบันทึกที่ผ่านๆ มา)

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ