นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 1688
ความเห็น: 4

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๓๔

ข้อมูจำนวนบันทึกในรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ จากข้อมูลพี่โอ๋ อโณ

จากข้อมูลจำนวนบันทึกจำแนกรายสมาชิกในวาระครบรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ ของพี่โอ๋ อโณ บันทึก "สมาชิก Share ที่เขียนบันทึกมากที่สุด 180 อันดับแรกสถิติล่าสุดมาใหม่แล้วค่ะ" และ "สมาชิก Share ที่เขียนบันทึกมากที่สุดลำดับที่ 181 - 365 จากสถิติล่าสุดมาใหม่แล้วค่ะ"

จำนวนบันทึกที่นำเสนอเป็นจำนวนบันทึกรวมทั้งหมดของสมาชิกแต่ละคนจำนวน ๓๖๕ คนเมื่อนับตั้งแต่เริ่มสมัครสมาชิกจนครบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ ผมดูจากจำนวนบันทึกของผมเป็นฐานนะครับ ข้อมูลยอดบันทึกของผมในบันทึกพี่โอ๋ อโณนั้นเป็นยอดรวม ๕ ปีครับ ดังนั้นข้อมูลบันทึกของสมาชิกท่านอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นยอดรวม ๕ ปีด้วย

ผมนำข้อมูลมา plot เป็นแผนภูมิแท่งด้วยโปรแกรม R ให้ดูกันเล่น ๆ เช่นเดิม และไม่ได้เพิ่มเติมข้อมูลอื่นใดนะครับ ลองมาดูหน้าตาในภาพรวมจากขอมูลในบันทึกทั้ง ๒ ข้างต้นนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้าง

ดูรูปกันเลยครับ (คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่)

ผมตีเส้นแนวนอนไว้ ๒ เส้นในแผนภูมินะครับแต่เส้นทั้ง ๒ นี้อย่าไปเปรียบเทียบกับความสูงของแต่ละแท่งในแผนภูมินะครับ เนื่องจากไม่ได้เป็นข้อมูลที่จะเปรียบเทียบกันได้ ผมเพียงแต่นำเสนอข้อมูลซ้อนลงไปเท่านั้นนะครับ แกนตั้งเป็นจำนวนสมาชิกวงแชร์ (คน) แต่ค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนบันทึกนะครับ คนละข้อมูลกันเปรียบเทียบกันไม่ได้ ซึ่งไม่ควรนำมาอยู่ในรูปเดียวกันเนื่องจากจะทำให้คนดูไขว้เขว แปลความหมายผิดไปได้

เส้นต่ำสุดจะเป็นเส้นแทนค่ามัธยฐาน (median) ของจำนวนบันทึกจากสมาชิกทั้งหมด ๓๖๕ คน ซึ่งค่ากลางหรือค่ามัธยฐานของบันทึกจากสมาชิกจำนวน ๓๖๕ คนมีค่าเป็น ๑๒

อีกเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนหรือเส้นที่สูงกว่าจะเป็นเส้นแสดงค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกของสมาชิกวงแชร์จำนวน ๓๖๕ คน ค่าเฉลี่ยของการเขียนบันทึกอยู่ที่ ๔๘ บันทึกต่อคน

ตั้งแต่สมัครสามชิกจนครบรอบ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๕ เฉลี่ยแล้วสมาชิกในวงแชร์จำนวน ๓๖๕ คนเขียนบันทึกกันคนละ ๔๘ บันทึก

หรือถ้าคิดเป็นรายปีก็จะเป็น (๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ จำนวน ๖ ปี) ๔๘ / ๖ เท่ากับ ๘ บันทึกต่อคนต่อปี

แต่ปีแรก (๒๕๕๐) มีเพียง ๒ เดือนประกอบกับปี ๒๕๕๕ คิดเพียง ๑๐ เดือน ตัวหารก็น่าจะลดเหลือ ๕ ปี

สมาชิกวงแชร์ทั้ง ๓๖๕ คน เขียนบันทึกในรอบ ๕ ปี เฉลี่ยคนละ ๔๘/ ๕ เท่ากับ ๙.๖ บันทึก ถัว ๆ ก็ ๑๐ บันทึกต่อคนต่อปี

เป็นไงกันบ้างครับ

ถ้าดูค่าเฉลี่ยการเขียนบันทึกของสมาชิกวงแชร์ ๓๖๕ คนในรอบ ๕ ปีซึ่งอยู่ที่ ๑๐ บันทึกจะเห็นว่า มีสมาชิกจำนวน ๑๗๖ คนจาก ๓๖๕ คน (ร้อยละ ๔๘) ที่เขียนบันทึกเฉลี่ยในรอบ ๕ ปีน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ส่วนสมาชิกที่เขียนบันทึกมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (จำนวน ๓๖๕ คน) ในรอบ ๕ ปีมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๕ - ๑๗๖ เท่ากับ ๑๘๙ คน หรือร้อยละ ๕๒

หรือถ้าคิดง่าย ๆ ก็มีสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด ๓๖๕ คนในรอบ ๕ ปีเขียนบันทึกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยการเขียนบันทึกในรอบ ๕ ปีของคนทั้ง ๓๖๕ คน และมีสมาชิกวงแชร์อีกครึ่งหนึ่งที่เขียนบันทึกในรอบ ๕ ปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเขียนบันทึกในรอบ ๕ ปีของกลุ่ม หรือสูงกว่า ๑๐ บันทึกต่อคนต่อปี

ส่วนคนที่ไปรอที่ดวงจันทร์แล้วนั้นมีจำนวน ๓ ท่าน เนื่องจากมีจำนวนบันทึกสูงกว่ากลุ่มค่อนข้างมาก คือมีจำนวนบันทึกมากกว่า ๕๐๐ บันทึกในรอบ ๕ ปี

เมื่อดูในจำนวน ๑๗๖ คนที่มีการเขียนบันทึกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ ๕ ปีของกลุ่ม

พบว่า มีการเขียนบันทึกต่ำสุด ๑ บันทึกในรอบ ๕ ปี และเขียนบันทึกสูงสุด ๑๐ บันทึกในรอบ ๕ ปี มีค่าเฉลี่ยการเขียนบันทึกเท่ากับ ๔ บันทึกต่อคน หรือ ๔/๕ เท่ากับ ๐.๘ บันทึกต่อคนต่อปี

มีค่ามัธยฐานของการเขียนบันทึกอยู่ที่ ๓ บันทึกต่อคนในรอบ ๕ ปี

ลองดูแผนภูมิที่แยกมาเฉพาะสมาชิกจำนวน ๑๗๖ คนนะครับ

ดูจำนวนบันทึกในรอบ ๕ ปีนะครับตั้งแต่ ๑ - ๑๐ บันทึกมีการกระจายอย่างไรบ้าง

แท่งที่สูงสุดยังคงเป็น ๑ บันทึกในรอบ ๕ ปี รองลงมาคือ ๒ บันทึกในรอบ ๕ ปี

 

คิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

ผมเพิ่มรูปให้ดูอีกรูปครับ ต้องคลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่นะครับ ลองมองหาดูว่าชื่อของเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ แกนนอนเป็นเพียงแค่ลำดับที่ในบันทึกของพี่โอ๋ อโณ เท่านั้นนะครับ แกนตั้งเป็นจำนวนบันทึก ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปสักนิดนะครับ พยายามเพ่งดูกันนิดนึง

รูปสร้างจากโปรแกรม R นะครับ

เราเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤศจิกายน 2555 18:53 แก้ไข: 05 พฤศจิกายน 2555 23:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เม้นต์จากโน๊ต2ครับ

ดูจากโฆษณาแล้วน่าใช้ดีครับ ใช้ปากกาด้วย น่าจะทำงานสะดวกขึ้นมาก

^_^

เพิ่มรูปอีกรูป เป็นรายชื่อสมาชิกแต่ละท่านจำนวน ๓๖๕ ท่าน ดูว่าแต่ละท่านอยู่แถวไหนกันบ้างครับ ต้องคลิกดูรูปใหญ่นะครับ รูปเล็กมองไม่เห็น

เราเอง

สมาชิก 365 คน วันล่ะคน ว่าแต่จะให้ทำอะไรดี :)

นั่นซิครับท่านทำอย่างไรดี จุดเทียนเวียนวน เรามา ๓๖๕ คนวนเอ๋ยวนเวียน

ข้อเท็จจริงบางส่วนได้เปิดเผยออกมาอีกส่วนหนึ่งแล้ว

ในจำนวนสมาชิกที่ยังวน ๆ เวียน ๆ อยู่ซึ่งเราประมาณการว่าประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ คน ข้อเท็จจริงได้แสดงให้เห็นว่า มีแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีบันทึกรวม ๕ ปีมากกว่า ๑๐ บันทึก หากในที่เข้า ๆ ออก ๆ เป็นกลุ่ม/ คนเดียวกันกับสมาชิกในบันทึกนี้

นั่นเท่ากับว่า หากในรอบ ๕ ปีนี้สมาชิกเขียนบันทึกเดือนละบันทึก ก็เท่ากับว่าจะมีบันทึก ๑๒*๕ เท่ากับ ๖๐ บันทึกเป็นอย่างน้อย

เมื่อกลับไปดูข้อมูลในรูปที่ ๑ พบว่า จำนวนที่มีบันทึกตั้งแต่ ๖๑ บันทึกขึ้นไปมีจำนวน ๑๓ + ๖ + ๖ +๙ +๑๑ + ๑๓ + ๘ + ๗ + ๓ =  ๗๖ คน

ถ้าแถมคนที่มีบันทึกจำนวน ๕๑ - ๖๐ บันทึกในรอบ ๕ ปีอีก ๑๗ คนก็จะมียอดสมาชิกเพียง ๖๗ + ๑๗ = ๘๔ คน

^_^

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ