นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1145
ความเห็น: 0

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเข้ากันฉันและเธอ

อะไรเข้ากับอันไหน

หลังจากบันทึกในชุด zotero ลาโรงลงจากวงแชร์ไปแล้ว ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่จะนำมาบันทึกเอาไว้อีกนิดครับ

เอาเป็นว่าเป็นบันทึกช่วยจำครับ

อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนให้ใครละเมิดลิขสิทธิ์ หรืออะไรนะครับ

ใครจะใช้โปรแกรมไหนที่เป็นไปในลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องแต่เฉพาะบุคคลนั้น ๆ นะครับ

ผมแค่ให้/ นำเสนอข้อมูลเท่านั้นนะครับ

เป็นที่ทราบกันในหลาย ๆ ท่านแล้วนะครับว่า นอกเหนือจากโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิง โปรแกรมช่วยเขียนอ้างอิง โปรแกรมช่วยทำบรรณานุกรมที่ฟรีอย่าง zotero แล้วก็มีโปรแกรมทางการค้าโปรแกรมอื่น ๆ อีกหลายโปรแกรม

โปรแกรมที่ค่อนข้างจะได้ยิน ได้ฟังกันมากในหมู่ของนักวิจัยก็คงหนีไม่พ้นโปรแกรม EndNote และโปรแกรม Reference Manager

EndNote นั้นตอนนี้วิ่งไปอยู่ที่ X6 หรือเวอร์ชัน ๑๖ แล้วครับ ในขณะที่ Reference Manager อยู่ที่เวอร์ชัน ๑๒

มีผู้ไถ่ถามกันมามากพอสมควรกับปัญหาเรื่องความไม่เข้ากันระหว่างโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงข้างต้นทั้ง ๒ โปรแกรม

คำถามก็คือ

  • ทำไมไม่มีเมนูของโปรแกรม ... ในเวิร์ด
  • ทำไมลงแล้วใช้ไม่ได้
  • เท่าที่ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมทั้ง ๒ นี้นะครับ

ปัญหาหนึ่งที่ใช้ไม่ได้/ ไม่มีเมนูของโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นในเวิร์ด ปัญหานี้จะเกิดกับเวิร์ ๒๐๐๗ ขึ้นไปครับ ส่วนเวิร์ดรุ่นต่ำกว่านี้นั้นพบปัญหาน้อยมาก แต่ส่วนใหญ่หลังจากติดตั้งแล้วจะ "ใช้ได้" และ "ได้ใช้" เกือบทั้งหมด

ปัญหาที่หลังจากติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒ ข้างต้นแล้วไม่ปรากฏเมนูหรือแถบเครื่องมือของโปรแกรมในเวิร์ด เกิดขึ้นในได้ ๒ กรณีใหญ่ ๆ ครับ

กรณีแรกเลยก็คือเกี่ยวข้องการกับตั้งค่าความปลอดภัยของตัวเวิร์ดเอง เนื่องจากตัวติดตั้งของโปรแกรมข้างต้นจะทำการสร้างแถบเครื่องมือหรือเมนูของโปรแกรมขึ้นในเวิร์ด ลักษณะของแถบเครื่องมือหรือเมนูที่เพิ่มเข้าไปในเวิร์ดนั้น จะเป็นลักษณะของการทำงานในแบบของ macro

เมื่อตั้งค่าความปลอดภัยของเวิร์ดเอาไว้สูง

เมื่อเวิร์ดเจอโปรแกรม (macro) แปลกปลอมเข้าก็จัดการ block macro เหล่านั้นไม่ให้ทำงานซะ ผลก็คือ ไม่มีแถบเครื่องมือหรือเมนูในเวิร์ดหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไข

ต้องไปเปิดการใช้งาน macro ของโปรแกรมทั้ง ๒ ที่ถูกปิดการใช้งาน (disable) ไว้

สาเหตุอีกประการก็คือโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ อันนี้ไม่ทุกโปรแกรมนะครับ แต่เป็นเฉพาะบางโปรแกรม (ป้องกันไวรัส)

การแก้ไข

ก็ต้องทำการ disable หรือปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนทำการติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒

สาเหตุหลักอีกประการก็คือเรื่องของความไม่เข้ากันของโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงและเวิร์ด

ผมพบว่าในส่วนของระบบปฏิบัติการที่ผมมีข้อมูลส่วนนี้อยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น ๓๒ บิตหรือ ๖๔ บิต

ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการหน้าต่างเจ็ดลงไป โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงทั้ง ๒ สามารถทำงานได้ปกติ แม้ว่าโปรแกรมทั้ง ๒ ข้างต้นจะเป็นโปรแกรม ๓๒ บิต

แต่โปรแกรมทั้ง ๒ ข้างต้นไม่เข้ากันกับรุ่นของเวิร์ดที่ใช้

ถ้าเป็นโปรแกรม Reference Manger เวอร์ชัน ๑๒ ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะไม่เข้ากันกับเวิร์ดที่เป็นรุ่น ๖๔ บิต

โดยส่วนมากที่มีคนซักถามมาก็คือเวิร์ด ๒๐๑๐ ที่เป็นรุ่น ๖๔ บิต ส่วนเวิร์ด ๒๐๐๗ นั้นพบรุ่น ๖๔ บิตน้อยมากหรือไม่พบเลย จึงไม่มีข้อมูลว่าโปรแกรม Reference Manager ทำงานร่วมกับเวิร์ด ๒๐๐๗ ที่เป็น ๖๔ บิตได้หรือไม่

หากติดตั้งเวิร์ด ๒๐๑๐ ที่เป็น ๖๔ บิต ก็จะไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Reference Manager ได้

EndNote

โปรแกรม EndNote นั้นหากเป็นรุ่นที่ตำกว่า X4 ไม่สามารถทำงานร่วมกับ (ไม่เข้ากันกับ) เวิร์ด ๒๐๑๐ ที่เป็น ๖๔ บิตได้ ส่วนเวิร์ด ๒๐๐๗ นั้น ทำงานร่วมกันได้ปกติ

แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อติดตั้งโปรแกรม EndNote รุ่น X4 แล้วจะต้องทำการอัพเดตโปรแกรม EndNote โดยติดตั้งตัวอัพเดตโปรแกรมที่ download จากเวปไซต์ของ Endnote เสียก่อน จึงจะทำงานร่วมกันกับเวิร์ด ๒๐๑๐ ที่เป็นรุ่น ๖๔ บิตได้


เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นในส่วนงานวิจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยของนักวิจัยต่าง ๆ จึงต้องพยายามส่งไปพิมพ์ยังสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ถึงจะได้แต้มเยอะ โดยเฉพาะวาสารที่มี Impact Factors สูง ๆ ก็จะได้แต้มเยอะ (แต้มกะปิ?)

สิ่งที่สำคัญอีกประการก็คือ วาสารบางฉบับที่นักวิจัยเหล่านี้ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์มีข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ให้จัดการอ้างอิง (+ บรรณานุกรม) ด้วยโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอ้างอิงที่กำหนด เช่น โปรแกรม EndNote โปรแกรม Reference Manager หรือโปรแกรม Zotero

อันนี้แล้วแต่ข้อกำหนดของวารสารฉบับนั้น ๆ นะครับ ไม่ทุกวารสาร

ถ้าไปเจอวารสารเล่มที่กำหนดให้ใช้โปรแกรม EndNote หรือ Reference Manager เข้า นักวิจัยเหล่านี้จะทำอย่างไร หากไม่ดั้นด้นค้นหาโปรแกรมมาใช้ก็ต้องเลี่ยงหลบไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

แต่ในบางสาขาวิชาก็มีวารสารให้เลือกลงตีพิมพ์ได้ไม่มาก หลากหลายนัก จึงจำเป็นต้องหาทางตีพิมพ์ในวารสารฉบับนั้น ๆ ให้ได้

อันนี้เป็นปัญหาของระบบนะครับ

แต่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์

แต่เป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการอย่างอื่น

 

เราเอง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กันยายน 2555 13:18 แก้ไข: 19 กันยายน 2555 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.8.102
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ