นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1948
ความเห็น: 7

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๒๒ - ท้าวแชร์อยู่(ลำดับ)ไหน

ลำดับที่สมาชิกของท้าวแชร์ เรามาแลกันหวา

หลังจากที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับท้าวแชร์กับเพื่อนสมาชิกวงแชร์ไปเมื่อวานตามอนุทินนี้ ได้มีเพื่อนสมาชิกเข้ามาร่วมสนุกพอประมาณ

คำถามที่ว่าก็คือ

สมาชิกวงแชร์ท่านใดทราบบ้างว่าท่านท้าวแชร์หรือคุณพี่เมตตาเป็นสมาชิกลำดับที่เท่าไหร่ของวงแชร์

คำถามนี้อาจจะทำให้เกิดความคลุมเครือให้กับบางคนว่าควรจะตอบว่าอย่างไรดี

เราลองมาหาคำตอบกันดูนะครับว่าคำตอบที่มีเพื่อสมาชิกวงแชร์ตอบมา ๒ คำตอบคือ สมาชิกลำดับที่ ๘ และ ๑๗ กับที่คุณพี่เมตตา หรือท้าวแชร์มาเฉลยนั้นคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ท้าวแชร์มาเฉลยว่าลำดับที่ ๘ ซึ่งเป็นคำตอบที่มีเพื่อนสมาชิกวงแชร์ตอบมาแล้ว และผมแจ้งไปว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง แต่ท่านท้าวแชร์มาเฉลยว่า ๘ เลยแย้งกันนิดหน่อย

ถ้าเราคลิกไปดูประวัติของท้าวแชร์เราก็จะพบกับข้อความว่า ไม่สามารถแสดงประวัติได้ เนื่องจากเจ้าของประวัติไม่อนุญาต ดังรูปด้านล่าง

ดังนั้นจะใช้วิธีนี้ดูคำตอบก็คงไม่ได้แล้วครับ

วิธีต่อไปที่จะหาคำตอบก็คงต้องไปไล่หาเอาจากหน้าสมาชิกทั้งหมดของวงแชร์ ในปัจจุบัน สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกวงแชร์มีจำนวน ๑๕๘๘ คน นับจากจำนวนหน้าสมาชิกทั้งหมด ที่แต่ละหน้ามีรายการสมาชิก ๒๐ คนต่อหน้า ยกเว้นหน้าสุดท้าย จะมีถึงหรือไม่ถึง ๒๐ รายก็ได้ หรือจำนวนสมาชิกหน้าสุดท้ายจะเท่ากับเศษของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหารด้วย ๒๐

ปัจจุบันหน้าสมาชิกมี (ชุมชน -> สมาชิก -> สมาชิกล่าสุด) ๘๐ หน้า โดยที่หน้าสุดท้าย มีสมาชิกทั้งหมด ๘ คน

จำนวนสมาชิกวงแชร์จึงเป็น (๗๙ x ๒๐) + ๘ = ๑,๕๘๘ คน

ท้าวแชร์ล่ะเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ตอนไหน ควรจะอยู่หน้าไหน

ท้าวแชร์ก็น่าจะเป็นสมาชิกลำดับแรกๆ ของวงแชร์ ถ้าเพิ่งเป็นสมาชิกก็คงจะไม่ใช่ท้าวแชร์แล้ว อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นสมาชิกตอนเปิดวงแชร์ใหม่ๆ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ น่าจะไม่ขาดไม่เกินกว่านี้

หลังจากที่ไปหาจากหน้าสมาชิกพบว่า ท้าวแชร์อยู่ในหน้า ๘๐ หรือหน้าสุดท้าย ดังรูป

จะเห็นว่าในหน้าสุดท้าย (หน้าที่ ๘๐) มีสมาชิกทั้งหมด ๘ ท่าน ท้าวแชร์อยู่ในลำดับแรก (คนแรก) ของรายการสมาชิกในหน้าสุดท้าย

ถ้านับจำนวนจากคนสุดท้ายในหน้าสุดท้ายของหน้าสมาชิกวงแชร์ สมาชิกคนแรก (ลำดับสุดท้ายในหน้า) ของวงแชร์คือนายแสงเทียน แล้วไล่ไปจนถึงท้าวแชร์ นับได้ว่าท้าวแชร์อยู่ในลำดับที่ ๘

ลำดับที่ ๘ จึงเป็นคำตอบที่น่าจะถูกต้องหากดูเช่นนี้

ในหน้าสุดท้าย สมาชิกที่อยู่ถัดจากท้าวแชร์มาคือ Socute เป็นสมาชิกเมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๕๙ น. ส่วนท้าวแชร์เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เช่นกัน แต่สมัครสมาชิกเมื่อเวลา ๑๗.๓๒ น.

ดูจากเวลาแล้ว จะเห็นว่าสมัครสมาชิกหลัง Socute

เมื่อเราคลิกดูประวัติของ Socute เราพบว่า Socute ที่เป็นสมาชิกวงแชร์ในลำดับที่ที่ ๗ ในหน้ารายการสมาชิกวงแชร์นั้น สมัครเป็นสมาชิกลำดับที่ ๑๖ ตามรูป

ถ้าไปดูรายการสมาชิกในหน้ารองสุดท้าย (หน้า ๗๙) พบว่าสมาชิกคนสุดท้ายของหน้าคือ บุญสม ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๘.๒๖ น.

สมัครสมาชิกวงแชร์วันเดียวท้าวแชร์ แต่สมัครหลังท้าวแชร์

เมื่อคลิกดูประวัติของ บุญสม บุญสมพบว่า บุญสม สมัครเป็นสมาชิกวงแชร์เป็นลำดับที่ ๑๘ ตามรูป

ท้าวแชร์ซึ่งไม่สามารถดูประวัติของท่านได้ เป็นสมาชิกที่สมัครสมาชิกอยู่ระหว่างสมาชิกที่สมัครสมาชิกลำดับที่ ๑๖ และ ลำดับที่ ๑๘ ประกอบกับเมื่อดูวัน เวลา ของสมาชิกที่อยู่ในรายการสมาชิกวงแชร์ที่ใกล้เคียงกันแล้ว จากข้อมูลก็พอจะประมวลได้ว่า ท้าวแชร์น่าจะสมัครสมาชิกวงแชร์เป็นลำดับที่ ๑๗

อันนี้คงต้องให้ท้าวแชร์มาเฉลยว่าสมัครสมาชิกวงแชร์เป็นลำดับที่ ๑๗ จริงหรือไม่

ถ้าดูลำดับสมาชิก ๗ ท่านที่เหลือในหน้าสุดท้ายของหน้ารายการสมาชิกวงแชร์จะพบว่า

ลำดับสมาชิกที่ ๓ - ๑๑ หายไปจากระบบ

ลำดับที่สมาชิกจะถูกกำหนดจากระบบของแชร์ตามลำดับที่การสมัครสมาชิก และเข้าใจว่าถูกกำหนดมาให้เป็นตัวเลขที่มีค่าไม่ซ้ำกัน เมื่อสมาชิกคนใดถูกลบไป เลขลำดับที่ของสมาชิกคนที่ถูกลบออกไปจากระบบก็จะหายไปอย่างถาวร ระบบจะไม่ทำการ re-run เลขลำดับใหม่ (จนกว่าจะมีคนสั่งให้ re-run)

เมื่อเราดูสมาชิกคนล่าสุดจากหน้ารายการสมาชิกวงแชร์ล่าสุดหน้าแรก พบว่าสมาชิกคนล่าสุดไม่สามารถดูประวัติได้ แต่ดูของคนรองสุดท้ายได้ ซึ่งลำดับที่การสมัครสมาชิกคือ ๑๖๐๓

สมาชิกคนสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะสมัครสมาชิกเป็นคนที่ ๑๖๐๔ เมื่อลองนำ ๑๖๐๔ ลบด้วยจำนวที่กระโดดจาก สมาชิกลำดับที่ ๒ มาเป็น ๑๒ (๓-๑๑) คือ ๙ จะได้สมาชิกทั้งหมดหากไม่มีตัวเลขใดหายไปจากระบบอีกคือ ๑๖๐๔ - ๙ = ๑๕๙๕

แต่จำนวนสมาชิกวงแชร์มีทั้งหมด ๑๕๘๘ คน ซึ่งน้อยกว่า ๑๕๙๕ ดังนั้นจะต้องมีตัวเลขที่หายไปจากระบบสมาชิกวงแชร์อย่างน้อยที่สุดแล้ว ๙ + (๑๕๙๕ - ๑๕๘๘) = ๙ + ๗ = ๑๖

ในตอนแรกเมื่อมีสมาชิกวงแชร์ตอบว่าท้าวแชร์เป็นสมาชิกลำดับที่ ๘ ผมแจ้งว่ายังไม่ถูก แต่ท่านท้าวแชร์มาเฉลยว่าลำดับที่ ๘

เอาเป็นว่าจะลำดับที่ ๘ หรือ ๑๗ ก็ไปรับรางวัลได้เลยครับ

เราเอง

ลูกช้างทำไมถึงตัวใหญ่ 
ลูกไก่ทำไมถึงตัวเล็ก ( ซ้ำ )
คิดจนปวดหัวคิด จนปวดหัวคิด ก็คิดไม่ออก (ซ้ำ)
ลัน ลัน ลัน ลา

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กรกฎาคม 2555 16:29 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2555 16:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 ServiceMan, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ทำไมคอมที่ทำงานถึงเห็นประวัติคุณเมตตา เลยได้คำตอบมาที่ "ลำดับที่ 17"

มีอะไรเล็กๆ มาเล่น สนุกดีนะคะ

ดู(ประวัติท้าวแชร์)ไม่ได้จริงๆครับ ณ ตอนนี้ก็ยังดูไม่ได้

ผมเองก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันครับ

ถ้าใครดูประวัติท้าวแชร์ได้ก็คงตอบสบายครับ ^-^

เราเอง

เป็นเช่นเดียวกันกับพี่มันหลา เคยค่ะ

ท้าวแชร์เป็นลำดับที่ 17 จริงๆ ค่ะ แต่ลำดับก่อนหน้าที่หายไป....

จนเหลือคนที่ 8

เป้นเพราะทีมงาน หลังคุณ Socute เป็น login หลอกเพื่อ

test บางอย่างของระบบ หลังจาก test เสร็จ ก็ลบออกไปค่ะ

แต่ลำดับยังวิ่งต่อ...

เช่นเดียวกับ ลำดับที่ของ พี่วิภัทร กับ น้องยามที่ห่างกัน...

10 ลำดับ....

ฉลาดหาคำตอบจริงๆ "น้อง Shang" ของพี่

อย่างนี้ต้องนัดเลี้ยงกาแฟ ทั้งคน ทายและคนตอบทั้งถูกและผิด

(ชวน "ป๋า" ไปด้วย)

สำหรับประวัติท้าวแชร์ ...ห้ามดูไว้สำหรับบางคน

อิ..อิ...

สำหรับประวัติท้าวแชร์ ห้ามดูไว้สำหรับบางคน

ล้อเล่ง...ค่ะ

ถ้าไม่ login เข้าระบบจะดูไม่ได้ค่ะ

ได้รับรางวัลจากท้าวแชร์แล้วค่ะ ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่ได้รับแก้วกาแฟ ที่สามารถนำมาใส่กาแฟได้ทุกวัน ... ขอบคุณค่ะ

สมาชิกวงแชร์ที่ตอบถูกท่านอื่นๆ รีบไปรับของรางวัลกันนะครับ เดี๋ยวจะบูดซะก่อน เพราะคุณท้าวแชร์ แจ้งว่าต้อง "เข้าหา" ถึงจะได้ของรางวัลน่ะ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ