นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 1399
ความเห็น: 0

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วิพากษ์แชร์ ๗

การเคลื่อนไหวไม่ได้มีความหมายเพียง การเพิ่มจำนวนบันทึกแต่เพียงอย่างเดียว

เรากลับมาพูดถึงแชร์กันอีกสักครั้งนะครับ หลังจากที่ปล่อยให้เป็นเวลาของนกเงือกในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

ในครั้งที่แล้วผมพูดถึงความเคลื่อนไหวในวงแชร์โดยเฉพาะการสร้างความคึกคักให้กับวงแชร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเคลื่อนไหวคึกคักที่เกิดจากการส่งแรงกระตุ้นจาก (ทีม)ท้าวแชร์

ฤดูกาล "ล่านกเงือก" ทั้ง ๒ ฤดู

เทศกาล "ของรัก ของหวง" ที่เพิ่งปิดเทศกาลไปหมาดๆ เกือบๆ จะพร้อมๆ กับการปิดฉากของสงขลานครินทร์เกมส์

กิจกรรมที่สร้างความคึกคักให้กับวงแชร์ในรอบ (ต่อเนื่อง)ปีนี้ หลังจากที่กิจกรรมในลักษณะนี้ห่างหายไปจากวงแชร์มานานพอสมควร

ความคึกคักของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น หากเมื่อถึงจุดที่เกิดความ "อยาก" ขึ้นมาในหมู่มวลสมาชิกที่เข้ามาร่วมใช้พื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ย่อมเกิดความคึกคักครื้นเครงขึ้นเอง หรือความคึกคักครื้นเครงที่เกิดขึ้นในวงแชร์นั้นย่อมเกิดแต่เนื้อในหมู่มวลสมาชิกที่ร่วมกันขับเคลื่อนวงแชร์เอง

โดยมิต้องอาศัยแรงกระตุ้นจาก(ทีม)ท้าวแชร์ทุกครั้ง/ ตลอดเวลา

ชาวสมาชิกวงแชร์ย่อมสร้างความคึกคักครื้นเครงให้แก่วงแชร์เอง

แต่ทาง(ทีม)ท้าวแชร์ก็ยังต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะขับให้ความคึกคักครื้นเครงในวงแชร์นั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือเมื่อเกิดบรรยากาศที่มีทีท่าว่าจะเงียบเหงาซึมเซาลงไป ทาง(ทีม)ท้าวแชร์ก็ต้องหากลยุทธมาเป็นตัวเร่งให้เกิดความคึกคักครึ้นเครงในทันที

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความคึกคึกครื้นเครงของวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือความเคลื่อนไหวนั้นย่อมมิได้หมายถึงเพียงแค่ความเคลื่อนไหวในเรื่องของจำนวน/ ยอดบันทึกเท่านั้น

แต่ย่อมหมายรวมถึงความเคลื่อนไหวในตัวบันทึกเองด้วย

หรือเกิดพลวัต เกิดการเคลื่อนไหว ไหลไป จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ของความรู้ที่ได้นำมาเล่าไว้ในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากเพียงแต่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนบันทึกในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียงอย่างเดียวนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะหยุดอยู่เพียงแค่ "กิจกรรมรวบรวมความรู้นำไปใส่เวปไซต์ เพื่อให้บริการผู้อื่น" เท่านั้น

ไม่ได้เป็นการจัดการความรู้ (วิจารณ์, ๒๕๔๙)

หรือเป็นเพียงแค่การนำความรู้มาจัดระบบเท่านั้น

พรธิดา, ๒๕๔๗ กล่าวไว้ว่า

การจัดการความรู้มีความกว้างขวางและซับซ้อนครอบคลุมถึงศาสตร์ต่างๆ จำนวนมาก ได้แก่การบริหารจัดการ การปฏิบัติและหลักปรัชญา เทคโนโลยี กลยุทธ์ และลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้โดยมีแกนหลักที่สำคัญคือ "กระบวนการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)" ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ที่สำคัญคือ

  1. การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition)
  2. การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval)
  3. การใช้ความรู้ (Knowledge Usage/ Utilization)
  4. การเคลื่อนย้าย/ กระจาย/ การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Transfer/ Distribution/ Sharing)
  5. การสร้างความรู้ใหม่ (New Knowledge Creation)

เป็นวัฎจักรที่สืบเนื่องกัน

ย้อนกลับมาดูที่ชานชลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชื่อ share.PSU นี้กันนะครับว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เกิดกระบวนการ ๕ กระบวนการนี้บ้างหรือไม่? หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เน้นย้ำอยู่ในกระบวนการใดบ้าง?

เรายังขาดหรือยังมีกระบวนการใดบ้างที่ยังข้องเร่งส่งเสริมให้เกิดขึ้น

แน่นอนครับว่ากระบวนการบางกระบวนการนั้นจะต้องอาศัยการวัด/ เครื่องมือวัดที่มีความจำเพาะ (specificity) และมีความไว (sensitivity) เพียงพอ หรือแม้กระทั่งต้องใช้เครื่องมือที่มีความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability) เพียงพอ

แต่การวัดสิ่งเเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปนักหากกระบวนการทั้ง ๕  นี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในวงแชร์สีชมพู

เมื่อมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ ไม่มากก็น้อย ขอเพียงเหลือบตามองหาเท่านั้นเอง

เราเอง

  • พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้: พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๗.
  • ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๙.

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2555 00:23 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2555 11:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ