นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 3149
ความเห็น: 0

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วงแชร์สีชมพู ๑๒

ลองได้ลองดี ลองอย่างนี้ สักกี่ทีที่จะลอง ตาคงต้องลาย ยายคงต้องเกาส่วนเราต้องมึน

กลับมาอีกครั้งนะครับกับตัวล่งตัวเลข แผนถูมิหลากสีที่มองแล้วตาลาย มองไปมากมายแต่ไม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ (สักเท่าไหร่)

ผมก็ลองเล่นไปเรื่อยๆ ครับ ลองโน่นลองนี่ บางครั้งบางทีก็เป็นการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ไปในตัวครับ

บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่า งานอย่างเดียวกันที่เราทำแบบนั้นแบบนี้มาจนชิน ยังมีวิธีอื่นอีกที่ทำได้เช่นกัน หรือทำง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า วิธีที่เราทำอยู่จนเคยชิน

ผมคิดเล่นๆ ว่าหลังจากที่ผมลองขุดๆ คุ้ยๆ ข้อมูลย้อนหลังไป ๑ อาทิตย์ ๒ ช่วงเวลามาแล้ว ได้ข้อมูลมาทำกราฟให้ดูกันเล่นๆ แล้ว

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วอย่ากระนั้นเลย ลองย้อนเก็บข้อมูลเฉาะในส่วนที่เป็นข้อมูลบันทึก ดูซิว่า ถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูข้อมูลในภาพรวมสักเดือนนึง ข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้าง

คิดแล้วผมก็ไล่เก็บข้อมูลจากหน้าแชร์ไปทีละหน้า

เก็บแล้วก็คิดอีกว่า ไหนๆ ก็เก็บข้อมูลย้อนหลังแล้วทั้งที ก็เก็บข้อมูลให้เป็นช่วงสัปดาห์ดู หันไปดูปฏิทินพบว่าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวันอาทิตย์พอดี อย่ากระนั้นเลย ลองเปรียบเทียบข้อมูลจากวันที่ ๑ มกราคม สัปดาห์ล่าสุดที่มีข้อมูลครบ ๗ วันก็คือข้อมูลถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เป็นอันว่าผมเก็บข้อมูลบันทึกย้อนหลังตั้งวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ย้อนไปถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ หรือคิดรวมๆเป็นสัปดาห์ก็คือ ๖ สัปดาห์

การนับจากหน้าจอแล้วนำตัวเลขมาบวกลบกันนั้นคงไม่ใช่วิธีที่ดี ถ้าหากเราต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องของข้อมูลสูง และทำซ้ำได้ง่าย ตรวสอบได้ง่ายหากมีข้อสงสัยในบางสิ่งบางอย่าง หรือนำข้อมูลนี้ไปทำโน่นทำนี่ได้ตามที่ข้อมูลที่มีจะเอื้ออำนวยให้

ผมคัดลอกข้อมูลในแต่ละหน้ามาเก็บไว้แล้วใช้การจัดการข้อมูลอีกหน่อย ในที่สุดก็ได้ตัวเลขออกมาสร้างกราฟให้ดูกันเล่นๆ อีกแล้วครับ

ข้อมูลจำนวนบันทึกทั้งหมดจากวันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีทั้งหมด ๖๖๒ บันทึก จากการเขียนของสมาชิกทั้งหมด ๑๔๐ ท่าน

มีผู้เขียนบันทึกสูงสุดถึง ๔๗ บันทึกและรองลงมา ๔๕ บันทึก ทิ้งห่างที่ ๓ ซึ่งมีจำนวน ๑๘ บันทึกอย่างมากมาย

มีสมาชิกที่เขียนบันทึกเขียนบันทึกน้อยที่สุด ๑ บันทึกจำนวน ๔๗ ท่าน (เท่ากับจำนวนบันทึกสูงสุดที่สมาชิกท่านหนึ่งเขียนเลยครับ)

เมื่อทราบข้อมูลคร่าวๆ ในภาพรวมกันแล้ว เรามาลองดูแผนภูมิ ๒ แผนภูมิที่ผมนำมาฝากท่านๆ ทั้งหลายนะครับ

แผนภูมิแรกเป็นจำนวนบันทึกรวมของแต่ละสัปดาห์ (อาทิตย์ - เสาร์) จำแนกเป็นรายสัปดาห์ ๖ สัปดาห์

อธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลในแผนภูมิข้างบนนั้น เป็นข้อมูลบันทึกรวมของ ๗ วัน (อาทิตย์ - เสาร์) ในช่วงเวลานั้นๆ แยกเป็น ๖ ช่วงเวลา (สัปดาห์) คือ 1-7 ม.ค. หมายถึงจำนวนบันทึกรวมของวันที่ ๑ - ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีบันทึกรวมทั้งหมด ๗๙ บันทึก จำนวนบันทึกรวมของวันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕มีบันทึกรวมกัน ๗๘ บันทึก เช่นเดียวกันกับช่วงเวลา ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีบันทึกรวมกันเป็น ๑๓๖ บันทึก

ข้อสังเกตคือ จำนวนบันทึกรวมของแต่ละสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสังเกตเห็นว่า จำนวนบันทึกรวมทุก ๒ อาทิตย์จะมีจำนวนใกล้เคียงกันหรือเกือบเท่าๆกัน เช่นช่วง ๑-๗ มกราคม ๒๕๕๕ กับช่วง ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕จะมียอดรวมบันทึกแต่ละสัปดาห์เป็น ๗๘ และ ๗๙ บันทึกตามลำดับ

ช่วงเวลา ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ กับช่วง ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ มีจำนวนบันทึกรวมแต่ละสัปดาห์เป็น ๑๑๐ และ ๑๑๔ ตามลำดับ

ช่วง ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กับช่วง ๕ - ๑๑ กุมภพันธ์ ๒๕๕๕ มีจำนวนบันทึกรวมแต่ละสัปดาห์เป็น ๑๔๕ และ ๑๓๖ บันทึกตามลำดับ

ขอสังเกตเพิ่มเติมอีกนิดว่า ช่วง ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเดือนมีจำนวนยอดรวมบันทึกมากที่สุด ในจำนวน ๖ สัปดาห์ที่เก็บข้อมูล จากข้อมูลเดิมในบันทึกก่อนหน้านี้พบว่า เฉพาะวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ วันเดียวมีจำนวนบันทึกถึง ๓๗ บันทึก

ซึ่งตามข้อสังเกตของคุณ ServiceMan ที่ให้ข้อมูลว่าอาจจะมาจากการปล่อยของของสำนัก sec เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของเดือน ใครที่ยังปล่อยของไม่ครบก็ต้องปล่อยวันนี้ (สิ้นเดือน/ ก่อนเดือนใหม่) อีกทั้งวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ก็ยังมียอดบันทึกสูงถึง ๓๒ บันทึก สูงกว่าวันอื่นๆ ในสัปดาห์เดียวกันและยังสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นอีกด้วย

แผนภูมิที่สองเป็นการรวมจำนวนบันทึกใน ๖ สัปดาห์ (๖ วัน) แยกตามรายวันของสัปดาห์ (อาทิตย์ - เสาร์)

ข้อมูลในแผนภูมิข้างบนเป็นการรวมข้อมูลบันทึกรวมกันของแต่ละวัน (อาทิตย์ - เสาร์) เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ เช่นวันอาทิตย์เป็นยอดรวมของจำนวนบันทึกในวันอาทิตย์ที่ ๑, ๘, ๑๕, ๒๒, ๒๙ มกราคม และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (๕ + ๘ + ๖ ๙ + ๘ + ๑๑) ซึ่งเท่ากับ ๔๗ บันทึก

จำนวนบันทึกรวมของวันจันทร์ (๙๐ บันทึก) คือการรวมกันของบันทึกวันที่ ๒, ๙, ๑๖, ๒๓, ๓๐ มกราคม และ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

จะเห็นแนวโน้มยอดรวมของบันทึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากวันอาทิตย์ไปจนถึงวันศุกร์และตกลงมาเท่า/ เกือบเท่าจำนวนบันทึกรวมของวันอาทิตย์อีกครั้งในวันเสาร์

ดูกันเล่นๆนะครับ

เราเอง

ปล. แก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูลล่าสุด ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๑๔.๔๐ น.

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 Febuary 2012 23:56 Modified: 15 Febuary 2012 14:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 ServiceMan, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ