นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

อ่าน: 3781
ความเห็น: 2

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฤดูกาล ๒ - ๒ - (ปลอด) ประสบการณ์แชร์ - Zotero Standalone ตอนที่ ๒

ทดสอบ Zotero standalone version 3 (Beta)

หลังจากที่ผมกำหนดค่าต่างๆ ให้กับโปรแกรม Zotero เรียบร้อยแล้ว ผมทำการทดสอบโปรแกรม Zotero (standalone) ในการรวบรวมเอกสารอ้างอิง (งานวิจัย) จากที่ต่างๆ (เวปไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ - Pubmed, ScienceDirect, SpringerLink, Blackwell)

ตัวอย่างในที่นี้ผมต้องการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับมะเร็งปอดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

เมื่อเปิดโปรแกรม Zotero ขึ้นมาครั้งแรก (หลังจากกำหนดค่าต่างๆ ตามบันทึกที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ) จะพบว่าในส่วนของ "ไลบรารี" นั้นยังว่างอยู่ยังไม่มีฐานข้อมูลหรืองานวิจัยใดๆ อยู่ใน "ไลบรารี" เลย

ตัว"ไลบรารี" นี้เปรียบเสมือนกับ "ห้องสมุด" ที่ใช้เก็บรวบรวม "เอกสารงานวิจัย" ต่างๆ เอาไว้ ดังนั้นใน "ห้องสมุด ๑ ห้อง" สามารถที่จะเก็บเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ได้ทั้งหมด (ทุกเรื่อง) แต่เพื่อความสะดวก ในการเก็บรวบรวม ค้นหา นำไปใช้ เราจะจัดแบ่ง "ห้องสมุด" นี้ออกเป็นห้องๆ หรือเป็นส่วนๆ หรือสร้าง "ตู้" เก็บเอกสารงานวิจัยต่างๆ แยกเป็นหมวดหมู่/ เรื่อง ออกจากกัน

ผมสร้าง "ตู้เก็บเอกสาร" งานวิจัยใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเอกสารงานวิจัยเรื่องมะเร็งปอดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

การสร้าง "ตู้" เก็บเอกสารใหม่ขึ้นมาให้คลิกที่เมนู file แล้วเลือก "คอลเลคชันใหม่"

จากนั้นจะมีหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาให้เราใส่ชื่อ "คอลเลคชันใหม่"

ในที่นี้ผมตั้งชื่อ "ตู้เก็บเอกสาร" นี้ว่า "Cancer"

หลังจากที่ผมสร้าง "ตู้เก็บเอกสาร" งานวิจัยเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่กำหนดไว้

ตู้เก็บเอกสารที่ชื่อ "Cancer" ก็จะปรากฏทางคอลัมภ์ซ้ายมือ พร้อมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว

ผมพยายามหาเมนูที่ใช้ติดต่อสืบค้นข้อมูลกับเวปฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เช่น pubmed ผมต้องการค้นหาเอกสารงานวิจัยจากเวปเหล่านี้โดยผ่านทางโปรแกรม Zotero โดยตรง

แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะหาส่วนที่ใช้ในการติดต่อค้นข้อมูลกับทางเวปฐานข้อมูลได้โดยตรง

โปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารงานวิจัยอย่างโปรแกรม Endnote หรือ Reference Manager หรืออื่นๆ นั้นสามารถติดต่อขอสืบค้นข้อมูลได้โดยตรงกับทางเวปฐานข้อมูลงานวิจัย (เช่น Pubmed โดยการเลือกฐานข้อมูล Pubmed (NLM))

ในตัวอย่างนี้ผมใช้โปรแกรม Endnote ในการติดต่อสืบค้นข้อมูลเอกสารงานวิจัยจากทางเวป pubmed โดยตรง โดยใช้ "lung cancer smoking" เป็นคำสำคัญในการค้นหา พบว่าเมื่อสืบค้นด้วยคำสำคัญดังกล่าวผ่านทางโปรแกรม Endnote จะพบเอกสารงานวิจัยที่มีคำสำคัญที่ใช้สืบค้นในตำแหน่งที่ระบุไว้ (ให้ค้นหาที่ชื่อเรื่อง (Title) และใส่คำสำคัญบรรทัดเดียวกัน เว้นช่องไฟระหว่างคำสำคัญแต่ละคำ)

พบเอกสารงานวิจัยทั้งหมด ๑,๒๔๓ เรื่อง (ค้นหาต่างเวลากัน ใส่คำสำคัญในรูปแบบต่างกัน (อาจจะ) ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน และฐานข้อมูลงานวิจัยจะอัพเดตเร็วมาก) ซึ่งหากเราพบว่าเมื่อใช้คำสำคัญค้นหาแล้วได้เอกสารงานวิจัยมากเกินไป ให้จำกัดคำสำคัญในการสืบค้นให้แคบลงอีกนิด หรือใช้การแยกคำสำคัญและใช้คำเชื่อมต่างๆ เชื่อมคำสำคัญ (AND, OR, NOT) เข้าด้วยกัน หรือเรียกการค้นหาแบบนี้ว่าค้นหาแบบตัวกรองบูลีน (Boolean Search) หรือการค้นหาข้อมูลแบบนี้เป็นการค้นหาข้อมูลแบบมีเงื่อนไขตรรกะ โดยใช้ (AND, OR, NOT) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการมากขึ้น

หากต้องการนำเข้าเอกสารงานวิจัยที่ค้นหาได้เข้าโปรแกรม Endnote ก็ให้คลิก OK โปรแกรมจะทำการติดต่อไปยังทางเวปไซต์และนำเข้างานวิจัยทีีมีคำสำคัญตามเงื่อนไขของการค้นหาเข้า library ใน Endnote โดยตรง

แต่ในโปรแกรม Zotero version 3 (beta) ที่ทดสอบนี้ผมไม่พบว่าโปรแกรมมีเครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อค้นหาข้อมูลงานวิจัยโดยตรงแบบข้างต้น (มี? แต่ผมหาไม่เจอ?)

หลังจากที่พยายามหาวิธีการค้นหาเอกสารงานวิจัยโดยผ่านทางโปรแกรม Zotero โดยตรงไม่ได้แล้ว ผมเลยเข้าไปค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เวปของ pubmed โดยตรงโดยใช้โปรแกรม firefox เป็นโปรแกรมท่องเวป (browser)

ใช้คำสำคัญเช่นเดียวกันกับที่ใช้ค้นเอกสารงานวิจัยด้วยโปรแกรม Endnote พบว่าพบเอกสารงานวิจัยที่มีคำสำคัญดังกล่าวจำนวนมาก (๑๔,๑๕๐ เรื่อง - ใช้คำสำคัญในการสืบค้นกว้างเกินไป ไม่เจาะจงเพียงพอ)

หลังจากค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้แล้ว ผมพยายามที่จะนำเข้างานวิจัยที่เลือกจากหน้าเวป Pubmed เข้าสู่โปรแกรม Zotero ผลปรากฎว่า ผมหาวิธีการนำเข้าไม่เจอ

สรุปก็คือโปรแกรม Zotero Standalone ยังไม่ลิงค์กับโปรแกรมท่องเวปอย่างโปรแกรม firefox

เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่านี้ผมกลับไปที่หน้าเวป Zotero อีกครั้ง พร้อมกับ Download และติดตั้ง Zotero ที่เป็น Add-in ของโปรแกรม Firefox

ในหน้าเวปของ Zotero ให้ข้อมูลว่า Zotero ที่เป็น Add-in ของ firefox จะทำปรับการทำงานไปเป็น Standalone version หาก Zotero เวอร์ชัน Standalone เปิดทำงานอยู่

ผมเลือกติดตั้ง Zotero for firefox ในขั้นตอนนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ firefox การตั้งค่าความปลอดภัยของระบบนะครับ

เมื่อคลิกที่ Zotero 3.0b2 for firefox จะมีหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาเตือนว่าระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มีการติดตั้ง software โดยอัตโนมัติเอาไว้ จะอนุญาต (Allow) ให้ติดตั้งหรือไม่ 

ให้คลิกที่คำว่า Allow เพื่ออนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม Zotero ที่เป็น Add-in ของโปรแกรม Firefox ได้

 

 

หลังจากติดตั้งเสร็จจะมีหน้าต่างเล็กๆ มาแจ้งเตือนให้เริ่มการทำงานของ firefox ใหม่

ให้คลิก "Restart Now"

หลังจากที่เริ่มการทำงานของ firefox ใหม่ จะมีหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมาแจ้งเตือนว่า "ท่านได้เปิดใช้โปรแกรม Zotero สำหรับ firefox เป็นครั้งแรก ต้องการให้นำเข้าการตั้งค่าจากโปรแกรม Zotero ที่เป็น standalone version หรือไม่"

เพื่อความปลอดภัยก็ให้เลือก "Custom Data Directory" แล้วเลือกโฟลเดอร์เดียวกับที่เลือกกำหนดใน Zotero standalone version

หลังจากเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการได้แล้วโปรแกรม firefox จะแจ้งเตื้อนอีกครั้งว่าระบบ (firefox) จะทำเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งแต่ที่จะทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เราตั้งไว้

ให้เลือก "Restart Now"

เมื่อเริ่มการทำงานโปรแกรม firefox ใหม่และเข้าค้นหน้าเวปของ pubmed ด้วยคำสำคัญคำเดิม จะพบว่ามีสัญลักษณ์สำหรับให้นำเข้างานวิจัยที่ค้นได้เข้าสู่โปรแกรม Zotero โดยปรากฏเป็นรูปคล้ายๆ folder สีเหลืองๆ ขึ้นบริเวณด้านขวาของช่องสำหรับใส่ web URL (Address Bar หรือ Location Bar)

หลังจากติดตั้ง Zotero ที่เป็น firefox Add-in แล้วให้สังเกตที่มุมล่างขวาของfirefox (ส่วนของแถบสถานะ) จะมีตัวอักษรคำว่า Zotero ปรากฏอยู่

หากคลิกที่รูป folder งานวิจัยทุกเรื่องที่ค้นได้จากคำสำคัญนั้นจะถูกนำเข้าสู่โปรแกรม Zotero ทั้งหมด (ให้อ่านเพิ่มเติมจากบันทึกของ อ. ปัญญารักษ์)

งานวิจัยที่เราค้นได้ด้วยคำสำคัญดังตัวอย่างให้ผลการสืบค้นจำนวนมาก (หมื่นกว่างานวิจัย) งานวิจัยที่ค้นได้มีตั้งตรงกับที่เราต้องการและไม่ตรงกับที่เราต้อง หรือมีเพียงแต่ คำสำคัญบางคำอยู่มนตำแหน่งที่เราเลือกเท่านั้น

ทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการระบุคำสำคัญให้แคบเข้าก็คือการเลือกงานวิจัยแต่ละเรื่องเองโดยการคลิกเข้าไปอ่าน โดยปกติแล้วเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล (หน้าเวป Pubmed) รูปแบบการแสดงผล (Display settings) จะถูกกำหนดให้เป็นแบบ summary หรือแสดงเฉพาะส่วนที่ใช้อ้างอิงจะไม่แสดงส่วนที่เป็นบทคัดย่อ (Abstract) ของงานวิจัยเรื่องนั้นๆ

หากเราต้องการอ่านรายละเอียดในงานวิจัยนั้นๆ ให้เราเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลการสืบค้นเป็นรูปแบบอื่น โดยให้แสดงบทคัดย่อของงานวิจัยนั้นๆ ด้วย (หากมี - งานวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่มีบทคัดย่อให้) เช่นให้แสดงผลเป็นแบบ Abstact

แต่จะทำให้การแสดงผลการค้นหาช้าลง เพราะต้องแสดงผล (download) ข้อมูลจำนวนมาก (ขึ้นกว่าเดิม)

ในตัวอย่างผมเลือกคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดในงานวิจัยเรื่องที่ ๗ จากงานวิจัยที่เป็นผลของการสืบค้นด้วยคำสำคัญข้างต้น (Cigarette Dependence among Males and Females Aged 50+ Living in Izmir, Turkey.)

หลังจากเลือกการแสดงผลเป็นแบบ Abstract และคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของงานวิจัย (จากบทคัดย่อ) แล้ว ให้สังเกตว่ารูปโฟลเดอร์เหลืองๆ ที่มุมขวาของช่อง Address bar นั้นได้เปลี่ยนเป็นรูปหน้าเอกสาร สีขาวๆ แล้ว และหากเราต้องการนำเข้าเอกสารงานวิจัยนี้สู่ตู้เก็บเอกสาร "cancer" ก็ให้คลิกที่รูปเอกสารนั้น

เมื่อคลิกนำเข้าเอกสารงานวิจัยสู่โปรแกรม Zotero แล้วจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆ กรอบสีแดงๆ ที่มุมล่างขวาของโปรแกรมท่องเวป เป็นสัญลักษณ์ว่ากำลังนำเข้าข้อมูลสู่ "ตู้เก็บเอกสาร"

เมื่อเรากลับไปที่หน้าต่างของโปรแกรม Zotero เราจะพบว่างานวิจัยที่เลือกได้ถูกนำเข้ามาเก็บไว้ใน "ตู้เก็บเอกสาร" ของเราเรียบร้อยแล้ว

ในที่นี้ผมคลิกเลือกมา ๒ งานวิจัยคือ Cigarette Dependence among Males and Females Aged 50+ Living in Izmir, Turkey. และ Molecular changes in smoking-related lung cancer.


เมื่อคลิกงานวิจัยใดๆ ใน "ตู้เก็บเอกสาร" จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ ของงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตรงคอลัมภ์ด้านขวามือ (ในส่วนของ "ข้อมูล")

คอลัมภ์ด้านขวาสุดของหน้าต่างโปรแกรม Zotero จะเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ของเอกสารงานวิจัยที่มีใน "ตู้เก็บเอกสาร" หรือใน "ไลบรารี" จะมีด้วยกัน ๔ ข้อมูลคือ

  • ข้อมูล
  • โน๊ต
  • ป้าย
  • related

ในโปรแกรมที่ผมติดตั้งการแสดงผลจะเป็นดังข้างต้นนะครับ แต่จากการดูการแสดงผลในเวอร์ชันอื่นพบว่า ๔ ส่วนข้างต้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น Info, Note และ Tag ตามลำดับครับ (ดูบันทึกของอ. ปัญญารักษ์ประกอบครับ)

ผมทดลองปิดโปรแกรม Zotero ที่เป็น standalone version แล้วเปิดโปรแกรมท่องเวป (ที่ติดตั้ง Zotero Add-in แล้ว) เมื่อคลิกที่คำว่า Zotero ที่มุมล่างขวาตรงแถบสถานะของโปรแกรมท่องเวป จะพบว่าโปรแกรม Zotero ที่เป็น Add-in ของโปรแกรมท่องเวปจะเปิดตัวซ้อนหน้าต่างโปรแกรมท่องเวปขึ้นมา แต่หากเปิด Zotero ที่เป็น standalone version อยู่ เมื่อคลิกคำว่า Zotero ที่มุมล่างขวาของโปรแกรมท่องเวป หน้าต่างของ Zotero ที่เป็น standalone version จะถูกเปิดขึ้นมาแทนตัว Add-in

โปรแกรม Zotero จะสลับ/ เลือกการทำงานเองว่าจะเปิด Add-in หรือ Standalone version ขึ้นมาทำงาน

หลังจากที่นำเข้าเอกสารงานวิจัยที่ต้องการเข้าสู่ "ตู้เก็บเอกสาร" หรือ "ไลบรารี" ในโปรแกรม Zotero แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการในเอกกสารเหล่านี้ไปใช้อ้างอิงในงานวิจัย/ เอกสารของเรา (ที่เราเขียน)

การทำเช่นนี้ (การติดต่อเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม Zotero และโปรแกรม Word Processor ทั้งหลายนั้นต้องอาศัยโปรแกรมเสริมติดตั้งให้กับโปรแกรม Word Processor - word Process ในที่นี้คือ Microsoft word 2010)

Zotero ที่เป็นเวอร์ชัน standalone จะติดตั้งโปรแกรมเสริมให้กับโปรแกรมเวิร์ดอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโปรแกรม Zotero (Zotero ที่ไม่ใช่ Standalone version ต้องทำการ download และติดตั้ง word connector เอาเอง นอกเหนือจากการติดตัง Zotero ที่เป็น Add-in ของโปรแกรมท่องเวป)

หน้าตาของเวิร์ด 2010 จะไม่มีแถบเครื่องมือของ Zotero ปรากฏอยู่ในหน้าต่างหลักของเวิร์ด (ตรงส่วนของ standard toolbar หรือ format toolbar ในเวิร์ดเวอร์ชัน 2003 หรือต่ำกว่า - Quick Access Toolbar ในเวิร์ดเวอร์ชัน 2007 หรือสูงกว่า)

แต่เมื่อ Zotero ติดตั้ง word connector ให้กับเวิร์ดแล้ว ตัว toolbar ของ Zotero จะอยู่ในส่วนเมนู Add-ins ของเวิร์ด (ดูบันทึกนี้ของ อ. ปัญญารักษ์ประกอบ)

ผมทดสอบการเป็นอิสระต่อกันระหว่างโปรแกรม Zotero ที่เป็น standalone version และ (firefox) Add-in version โดยทำการเปิดโปรแกรมเวิร์ด และเรียก Zotero ที่เป็น firefox add-in ขึ้นมาและแทรกการอ้างอิงจากเมนู Add-ins ของเวิร์ด พบว่าโปรแกรม Zotero จะแจ้งข้อผิดพลาดขึ้นมาว่าไม่สามารถติดต่อระหว่างโปรแกรมเวิร์ดและ Zotero ได้

แต่เมื่อผมเปิด Zotero ที่เป็น standalone ขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่ง (เวิร์ด firefox(+ Zotero Add-in) และ Zotero (standalone)) เมื่อแทรกอ้างอิงจากแถบเครื่องมือของ Zotero ไม่พบข้อความแสดงการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมแต่อย่างใด

แต่ผมพบว่าทำอย่างไรผมก็ไม่สามารถแทรกการอ้างอิงจากแถบเครื่องมือของ Zotero ได้

คลิกแล้วเงียบครับ

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นอาจจะเนื่องมาจากความไม่เข้ากันระหว่าง Zotero version 3 (beta) กับ เวิร์ด 2010 หรือระบบรักษาความปลอดภัยของเวิร์ด 2010 ขัดขวางการทำงานของ Zotero เอาไว้

อันนี้คงต้องให้ท่านผู้อ่านที่รัก ลองทดสอบกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ ดูนะครับว่าทั้งสองโปรแกรมทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาหรือไม่

หรือหากผมได้ทดสอบบนสภาพแวดล้อมอื่นๆ แล้วได้ผลเป็นอย่างไร ผมจะมาแจ้งผลอีกครั้งนะครับ

 

เราเอง

Rape Me!!!

ลองฟังแล้วคิดดูว่าศิลปินต้องการสื่ออะไรให้เรา

Rape me
Rape me, my friend
Rape me
Rape me again

I m not the only one
I m not the only one

Hate me
Do it and do it again
Waste me
Rape me, my friend

I m not the only one
I m not the only one


My favorite inside source
I'll kiss your open sores
I appreciate your concern
You're gonna stink and burn

Rape me
Rape me, my friend
Rape me
Rape me, again

I m not the only one ?
I m not the only one

Rape me! (Rape me!)
Rape me!

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ธันวาคม 2554 13:12 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2554 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมยังใช้ในระบบพื้นฐานอยู่เลยครับ

หาเอกสารก่อน อ่านถูกใจแล้วค่อยเก็บ ยังไม่คิดจะใส่เอกสารอ้างอิงเลย คงต้องลองทำดูในบทถัด ๆ ไปครับ

ค่อย ๆ เรียน ค่อย ๆ คลำไปดูครับ

ได้ผลอย่างไรค่อยรายงานครับ

จากความตั้งใจเดิมนั้น ตั้งใจจะเขียนวิธีการนำเข้าเอกสารอ้างอิงสู่โปรแกรมจัดการเอกสารงานวิจัย (อย่าง Zotero, Endnote, Refman ...) ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสุด คือจัดเก็บเป็น text file มาจากเวปไซต์ต่างๆ แล้วนำเข้า (Import) สู่โปรแกรมฯ

คงจัดมาหลังจากนี้ครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.190.122
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ