นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2847
ความเห็น: 0

ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมคืนวัน ดั้นด้นไป: เลือก (ติด) ตั้งภาค ๓

You look in her eyes; the music begins to play, Hopeless romantics, here we go again (New kid in town: The Eagles)

ก็คงจะมาถึงภาคสุดท้ายของหนังไตรภาคอย่าง "เลือก (ติด) ตั้ง" ซะทีหลังจากที่ลงโรงไปแล้ว ๒ ภาค และดูเหมือนว่า ทั้ง ๒ ภาคจะไม่มีความแตกต่างในเนื้อเรื่องมากนัก ภาค ๓ ก็คงจะดำเนินเรื่องแบบเนิบๆ ตามเค้าโครงเรื่องตาม ๒ ภาคแรก

ถือว่าเป็นบันทึกกล่อมนอนก็แล้วกันนะครับ

ความเดิมในภาคที่ ๒ นั้น หลังจากที่ลองพยายาม build rpm package จาก source code ของ R เวอร์ชั่น 2.13.1 ผลปรากฎว่าไม่สำเร็จ ที่ไม่สำเร็จเนื่องจาก ระบบที่มีอยู่ขาดเครื่องมือและโปรแกรมเสริมในการ build ต้องควานหาเอาเอง เนื่องจากไม่มีในรายการ package มาตรฐานของระบบ ทำให้ค่อนข้างจะยากในการควานหามาติดตั้งให้ครบด้วยวิธีติดตั้งเอง (manual)

ผมก็เลยหยุดความพยายามเอาไว้ก่อน เอาไว้โอกาสดีๆ ค่อยมาลองควานหาให้ครบ

หลังจากนั้นผมลองพยายามใช้บริการของอากู่ ในการค้นหาว่ามีใคร build R 2.13.x ไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่า

หลังจากที่ลองค้นหาดูก็พบว่ามีผู้ build เอาไว้เรียบร้อยแล้ว และอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแหล่งพัฒนาของ CentOS นั่นเอง

นั่นคือที่ http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86_64/

นอกจาก R-2.13.0-1 R-core และ R-devel แล้วยังต้องติดตั้ง library อีก 2 package ก็คือ libRmath และ libRmath-devel

หลังจากที่ download package ทั้ง 5 package มาแล้วก็เริ่มต้นการติดตั้ง R-2.13.0-1 ผ่านทางคำสั่ง yum เช่นเดิม แต่ก่อนอื่นให้ถอนการติดตั้งโปรแกรม R เวอร์ชั่นเดิมออกก่อน ผ่านทางคำสั่ง yum เช่นเดิม

yum erase R
yum erase R-core
yum localinstall libR* R-*

แต่พบว่าโปรแกรมติดตั้งแจ้งว่าไม่มี pgpkey ของ libRmath

warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 217521f6

ผมเลยต้องตามไปเอา pgpkey ID 217521f6 มาติดตั้งเพิ่มเติม

gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-key 217521f6
gpg --export -a 217521f6 >  r-2130.asc
rpm --import r-2130.asc

หลังจากนั้นติดตั้ง R ด้วยคำสั่งเดิมอีกครั้งคือ

yum localinstall libR* R-*

รอบนี้ผ่านครับ

หลังจากติดตั้ง R-2.13.0-1 เรียบร้อยแล้วผมลองเรียกโปรแกรม R ให้ทำงานจากคำสั่ง R ที่ terminal ของระบบ

R

R ก็โผล่หน้าตามาให้เห็นแล้วครับ

R console

คราวนี้เมื่อได้โปรแกรม R เวอร์ชั่นต่ำสุดที่ Rcmdr ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้ง package Rcmdr ครับ

หลังจากที่เรียกโปรแกรม R ขึ้นมาทำงานแล้วก็ติดตั้ง Rcmdr ผ่านทางคำสั่ง install.packages() ใน R console

ผมไม่ได้เลือกวิธีการติดตั้ง Rcmdr โดยการ download package Rcmdr และที่เกี่ยวข้องมาให้ เนื่องจาก Rcmdr มี dependencies package จำนวนหลาย packages ผมจึงเลือกที่จะติดตั้งผ่านคำสั่ง install.packages() ใน R console แทนที่จะ download มาแล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง R CMD INSTALL Rcmdr ที่ termonal ของระบบ

เพราะหากติดตั้งผ่านคำสั่ง install.packages() R console แล้ว ตัวติดตั้งจะทำการ download dependencies package มาให้อัตโนมัติ

ดังที่กล่าวไปในบันทึกตอนที่ ๑ แล้วว่าหากว่าต้องการให้ R วิ่งไป download package ต่างๆ ใน mirror site ที่เรากำหนดนั้น (เลือกที่ใกล้ที่สุด ในที่นี้ผมเลือก mirror.psu) จะต้องแจ้งให้โปรแกรม R ทราบว่าจะใช้ mirror ไหนเป็นแหล่ง download package ซึ่งทำได้โดยการเลือก mirror site ในการติดตั้ง package ครั้งแรก โปรแกรม R จะให้เราเลือก mirror site แล้วจะจำค่าไว้ (จะเห็น mirror site เป็น Thailand เท่านั้น)

หรือจะใช้คำสั่ง chooseCRANmirror() ใน R console ก็ได้ หรือจะทำการสร้าง R.repos เก็บค่า mirror site ที่ต้องการก็ได้

install.packages()

R mirror site

เลือก mirror site สำหรับการ download package

หลังจากที่ใช้คำสั่ง install.packages() ที่ R console แล้ว จะเห็นว่ามี Rcmdr อยู่ในรายการของ package ที่สามารถติดตั้งได้

package list

เมื่อเลือกติดตั้ง package Rcmdr ตัวติดตั้งจะทำการ download dependencies package ต่างๆ มาและทำการติดตั้งให้

ดังที่กล่าวไปตังแต่ต้นแล้วว่า package ที่ติดตั้งบนระบบ Linux นั้นจะอยู่ในรูปของ source code ต้องผ่านกระบวนการ compile โดย R ด้วยซึ่งในการติดตั้ง package Rcmdr นั้น ใช้เวลาติดตั้งค่อนข้างนานเพราะมี dependencies package จำนวนหลาย packages และ R ต้องทำการ compile แต่ละ package ด้วย

install.packages()

compile packages

R กำลัง compile packages ต่างๆ

ผมเข้าไปตรวจสอบเนื้อที่ที่ใช้ไปในส่วนที่ใช้เก็บ library ของโปรแกรม R พบว่าเนื้อที่ถูกใช้ไปประมาณ ๕๐๐ เมก

Rcmdr

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราเรียก Rcmdr มาใช้งานผ่านทางการ load library ใน R console

library("Rcmdr")

library("Rcmdr")

เมื่อเรียก library Rcmdr ขึ้นมาแล้วพบว่า Rcmdr ยังต้องการ dependencies package อีก ๒-๓  packages เมื่อติดตั้งเพิ่มเติมแล้ว เราก็จะได้หน้าต่างที่เป็น GUI ของ Rcmdr มาใช้งาน

package location

เลือกตำแหน่งขอ package เพื่อติดตั้ง package เพิ่มเติม

Rcmdr

หน้าตาของ Rcmdr เมื่อสั่ง load ขึ้นมาจาก R console

Rcmdr

เมนูสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลของ Rcmdr (Statistics)

 เมนูสำหรับสร้าง Graph ใน Rcmdr

เมนูสำหรับการสร้าง model ใน Rcmdr

เมนูสำหรับการตรวจสอบ Data Distribution ใน Rcmdr

เมนูเครื่อง (Tools) สำหรับโหลด library เพิ่มเติม

เมนูสำหรับการจัดการ data set (นำเข้าข้อมูล เปิดแฟ้มข้อมูล)

เมนูสำหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลใน Rcmdr

ในที่สุดผมก็ได้ยลโฉมของ Rcmdr จนได้ครับ แล้วก็ถึงเวลาที่จะจบบันทึกไตรภาคซะทีครับ

เราเอง

The Eagles: New Kid in town

There's talk on the street; it sounds so familiar
Great expectations, everybody's watching you
People you meet, they all seem to know you
Even your old friends treat you like you're something new

Johnny come lately, the new kid in town
Everybody loves you, so don't let them down

You look in her eyes; the music begins to play
Hopeless romantics, here we go again
But after awhile, you're lookin' the other way
It's those restless hearts that never mend

Johnny come lately, the new kid in town
Will she still love you when you're not around?
There's so many things you should have told her,
but night after night you're willing to hold her,
Just hold her, tears on your shoulder

There's talk on the street, it's there to
Remind you, that it doesn't really matter
which side you're on.
You're walking away and they're talking behind you
They will never forget you 'til somebody new comes along
Where you been lately? There's a new kid in town
Everybody loves him, don't they?
Now he's holding her, and you're still around
Oh, my, my
There's a new kid in town
just another new kid in town
Ooh, hoo
Everybody's talking 'bout the new kid in town,
Ooh, hoo
Everybody's walking' like the new kid in town
There's a new kid in town
Theres a new kid in town people started walking
There's a new kid in town
I don't want to hear it
There's a new kid in town
I don't want to hear it
There's a new kid in town
There's a new kid in town
There's a new kid in town

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): r  Rcmdr  ข้าวยำ  เฉาก๊วย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กรกฎาคม 2554 23:48 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2554 23:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 น้องยามฯ และ Ico24 เอสเค.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ