นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)

ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางลักษณะของปลากดเหลือง Hemebagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)" โดยข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี เป็นหัวหน้าโค... มีต่อ »
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 18 มีนาคม 2556 17:03 แก้ไข: 18 มีนาคม 2556 20:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

ข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์หลักของการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ คือ เพื่อการพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 18 มีนาคม 2556 15:51 แก้ไข: 18 มีนาคม 2556 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) มาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้ประสบความสำเร็จ คณาจารย์นิเทศเป็นส่วนสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 10 ตุลาคม 2555 01:44 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2555 22:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ความคืบหน้าการศึกษาโรค EMS (Early Mortallity Syndrome) ในทวีปเอเชีย

ข้าพเจ้า ดร.ตรีชฎา แสงชัยศรี ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “อุตสาหกรรมกุ้งไทยกับการพัฒนาด้านการจัดการและการตลาด” ซึ่งจัดโดย AQUA BIZ นิตยสารในเครือ บริษัท สำนักพิมพ์ชบาเงิน จำกัด ซึ่งเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 09 ตุลาคม 2555 19:49 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2555 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) GILAAT 2012

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายนวัตกรรมด้านพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในเขตร้อนชื้น โดยภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) และสำนักง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 09 ตุลาคม 2555 13:14 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2555 01:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) "คุยเฟื่องเรื่องเรียนวาริช: หลักสูตรวาริชศาสตร์"

ดำเนินการโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่19 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง ท.3305 อาคาร3 คณะฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออธิบายและชี้แจงหลักสูตรวาริชศาสตร์และวิธีการคำนวณเกรดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 03 สิงหาคม 2555 14:27 แก้ไข: 07 กันยายน 2555 18:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) "การบรรยายพิเศษวิชาปัญหาพิเศษและสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2555"

ดำเนินการโดยภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง ท. 260 อาคาร 2 คณะฯ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย การสัมมนา และหัวข้อการวิจัยทางวาริชศาสตร์ที่น่าสน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย T. Sangchaisri   สร้าง: 11 กรกฎาคม 2555 15:29 แก้ไข: 07 กันยายน 2555 18:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]