นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2135
ความเห็น: 6

เพชร..พราวพรายพร่างตา (คัดเลือกบุคคลากรดีเด่น ม.อ.)

ผมมั่นใจว่า เรามี "เพชร" อยู่มากมาย ส่องแสงระยิบระยับ ผ่านการทำงานของท่าน อยู่ในมุมต่างๆของ ม.อ.เรา

สัปดาห์ที่แล้วเรามีการประชุมกรรมการคัดเลือกบุคคลากรดีเด่นของ ม.อ.เราครับ กรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากสภาอาจารย์ สภาพนักงานฯ และคณบดีจากหลายคณะครับ ประชุมกันทั้งวัน หลังจากที่มีการทำงานพิจารณาผลงานของตัวแทนที่แต่ละคณะ/หน่วยงานส่งเข้ามาก่อนหน้านั้น โดยมีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ คอยช่วยประสานงานอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

แต่ละปี คณะ/หน่วยงานก็จะคัดเลือกบุคคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงานมาครับ โดยดูคุณสมบัติรอบด้าน "ครองตน" "ครองคน" "ครองงาน" ไม่แยกเป็นส่วนๆว่า สอน หรือวิจัย หรือบริการวิชาการ อันนั้นที่แบ่งเป็นด้านๆไป จะเป็นส่วนของอาจารย์ตัวอย่างครับ ส่วนของบุคคลกรดีเด่นดูภาพรวมครับ และประกอบด้วยบุคคลากรทุกระดับ ไม่จำกัดเฉพาะสายอาจารย์ 

บุคคลากรดีเด่นที่คัดเลือกกันมีหลายประเภทครับ 

กลุ่ม 1 เป็นประเภทอำนวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ถ้าอาจารย์ก็ระดับรองศาสตราจารย์ หรือสายสนับสนุนก็ระดับเชี่ยวชาญ อันนี้ถือเป็นรุ่นใหญ่ครับ 

กลุ่ม 2 เป็นประเภทอำนวยการระดับต้น หรือประภทวิชาการ อาจารย์ก็เป็นระดับอาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือถ้าสายสนับสนุนก็ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่ม 3 เป็นประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไประดับปฏิบัตืงาน/ชำนาญงาน

กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างทั่วไป

สี่กลุ่มนี้ล้อไปกับรางวัลข้าราชการดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการครับ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ไปรับรางวัลต่อที่กรุงเทพในวันข้าราชการพลเรือน เรามีโควต้าได้ 3 ที่ (ข้าราชการ+ลูกจ้าง 3,000-10,000 คน ได้3 ที่ ปีหน้าก็อาจได้น้อยลงกว่านี้) ก็ให้ผู้ได้รับคัดเลือกกลุ่ม 2,3, 4 ไปต่อครับ กลุ่ม 1 เสียสละ

เรามีอีก 3 กลุ่ม ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.) ครับ สามกลุ่มนี้รับรางวัลของเราเอง ไม่ต้องไปงานข้าราชการพลเรือน

กลุ่ม 5 พม. สายวิชาการ เรียกกันว่าสายอาจารย์

กลุ่ม 6 พม. สายวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ ทั่วไป เรียกว่าสายสนับสนุน หรือบางท่านเรียกง่ายๆว่าสายที่ไม่ใช่อาจารย์

กลุ่ม 7 พนักงานเงินรายได้ / พนักงานราชการ อันนี้แบ่งเป็นระดับวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี กับระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปครับ

ปีหน้าการจัดกลุ่มคงต้องปรับกันใหม่ เพราะเหลือข้าราชการน้อยลงไปมากแล้ว วันนี้เหลือข้าราชการอยู่ 616 เท่านั้นเองครับ ปีนี้ทำได้มากเหมือนเดิมเพราะเป็นของปี 2559 ซึ่งนับถึง 30 กันยายน 2559 พวกเราเปลี่ยนสถานภาพกัน เดือนตุลาคม จึงยังไม่มีผล

ทั้ง 7 กลุ่มจากทุกคณะ ก็จะมีบุคคลากรดีเด่นที่เราสมควรยกย่องเชิดชูอยู่จำนวนหนึ่งครับ เป็นร้อยคน ซึ่งเราจะได้เชิดชูท่านในโอกาสสำคัญต่อไป กรรมการได้คัดเลือกมาจำนวนหนึ่ง 3-7 ท่านในแต่ละกลุ่ม มาสัมภาษณ์พูดคุยครับ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงกลุ่มละ 1 ท่าน มีกลุ่ม 7 ที่มีได้ 2 ท่านรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน งานนี้เป็นงานที่ยากมากครับ ผมว่าเกือบจะเป็น impossible task เพราะบุคคลากรของเราที่เราดูผลงานท่าน หริอเมื่อได้พูดคุยกับท่าน ล้วนเป็นบุคคลากรทรงคุณค่า เป็นเพชรเม็ดงามของม.อ.เราทุกท่านเลยครับ ผมและกรรมการฯรู้สึกภูมิใจ ที่มีโอกาสได้เห็น ได้พบพูดคุยกับท่าน จริงๆแล้วอยากคัดเลือกทุกท่านเลยครับ 

เป็นสิทธิ์พิเศษ ที่ได้มีโอกาสพบ พูดคุย กับท่านเหล่านี้ ที่เป็นเพชรของ ม.อ. ได้สัมผัสถึงพลัง ความทุ่มเทให้กับม.อ.เรา กันมานานหลายๆปี หรือพูดให้ถูกคือ หลายสิบปี ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่ย่อท้อ เป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่างให้กับพวกเรา จึงมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถถอดบทเรียนจากท่านเหล่านี้ ให้กับประชาคมม.อ.เราได้เห็น ได้ศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์มาก ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปครับ

ผมเชื่อว่า ท่านที่เราเชิญมาสัมภาษณ์พูดคุยเกือบ 30 ท่านนี้ ช่วยตอกย้ำในสิ่งที่เราตระหนักครับว่า เรามีคนดี คนเก่ง ทุ่มเทกายใจให้ส่วนรวม อยู่มากในม.อ.เราทั้ง 5 วิทยาเขต และนี่คือ คุณค่าสำคัญ ที่เราต้องรักษา เชิดชู ขยาย ให้มากขึ้น  ในมหาวิทยาลัยของเรา ครั้งนี้เราได้เห็น "เพชร" ชุดนี้ครับ ผมมั่นใจว่า เรามี "เพชร" อยู่มากมาย ส่องแสงระยิบระยับ ผ่านการทำงานของท่าน อยู่ในมุมต่างๆของ ม.อ.เรา

ภูมิใจครับที่ได้รู้จัก พูดคุยกับท่าน

ภูมิใจครับที่ได้ทำงานอยู่ภายใต้ร่มชายคาเดียวกันกับทุกท่าน 

ภูมิใจ "สงขลานครินทร์" ครับ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 December 2016 14:59 Modified: 20 December 2016 16:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 สุนันทา แก้วเจริญ, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
21 December 2016 08:38
#105789

รู้สึกเช่นเดียวกับอาจารย์มานานมากแล้วค่ะ เป็นโชคดีที่เรามีคนที่ทำงานแบบทุ่มเทเพื่อส่วนรวมไม่น้อยจริงๆ หากได้มีการเผยแพร่ความเป็นไปเป็นมาของท่านๆทั้งหลายที่ได้รับคัดเลือกให้กับพวกเราชาวม.อ.จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดียิ่งเลยนะคะ เคยไปร่วมงานพิธีมอบรางวัลของม.อ.เราแล้ว เสียดายโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจนี้จริงๆ เพราะเราทำแค่เป็นการมอบรางวัลแสดงความยินดี แต่เราไม่ได้แพร่ขยายความดีที่ท่านๆทั้งหลายได้รับเลือกออกไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ เราน่าจะบอกเล่าถึงเนื้องานที่พวกท่านได้รางวัล ที่มาที่ไปของความคิด ชีวิตของพวกท่านเหล่านั้นนะคะ กรรมการอุตส่าห์เสียเวลาคัดเลือกแล้วก็เอาแรงของกรรมการทิ้งหายไปกับแค่การมอบรางวัลเท่านั้นเองนะคะ มีแต่คนวงในวงเดียวกับท่านที่รับรางวัลเท่านั้นที่ได้รู้ บางท่านที่คณบดีแต่ละท่านเล่าเรื่องราวให้ฟังตอนประกาศเกียรติคุณ (แบบที่เล่าด้วยใจจริงๆ) เราจะรู้สึกชื่นชมและมีกำลังใจที่จะทำความดีแบบของเราๆต่อไปกันนะคะ อยากให้อาจารย์สามารถทำให้พิธีการรับรางวัลในปีนี้ เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรทั้งประชาคมของเรานะคะ เราไม่สามารถให้รางวัลทุกคนที่ทำดีได้ แต่เราสามารถทำให้คนของเราอิ่มอกอิ่มใจที่จะทำความดีโดยไม่ต้องมีใครให้รางวัลได้ไม่ยากเลยค่ะ ผ่านเวทีนี้ที่กรรมการอุตส่าห์ลงแรงกำลังคัดเลือกคนกันมา

Ico48
Smarn (Recent Activities)
21 December 2016 09:26
#105790

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ หลาย ๆ งานจัดขึ้นเพื่อเป็น"พิธี" เท่านั้น ไม่เปิดโอกาสให้สังคมได้รับทราบถึงคุณงามความดี ความตั้งใจที่ท่านเหล่านี้ได้ทำเพื่อ ม.อ.

อีกตัวอย่างที่ผมเคยเจอ ในงานเลี้ยงเกษียณราชการ สุมมุติว่ามีคนเกษียณ ซัก 5 คน แทนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดบ้างกลับให้ตัวแทน 1 ท่านพูดแทน ตกลงว่าอีก 4 ท่านไม่ต้องพูดอะไร (วงเล็บ- ...)

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
22 December 2016 11:54
#105793

ทางงานพัฒนาและฝึกอบรม จะมีการถอดบทเรียน "เพชร" และนำประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ร่วมกันต่อไปค่ะ

Ico48
Udom Phanthong [IP: 192.168.33.250]
25 December 2016 13:02
#105800

ปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุครบ 50 ปี (50 ปี ต้นไม้ของพ่อ) คณะแรกวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งเมื่อ 2510 ศึกษาศาสตร์ 2511 วิทยาศาสตร์ 2512 แพทยศาสตร์ 2516 พยาบาลศาสตร์ 2517 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2518 วิทยาการจัดการ 2519 ทรัพยากรธรรมชาติ 2520 ฯลฯ (จากหนังสือครบรอบ40ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) เราผ่านอะไรมามากมาย และในปี 2559 เป็นรอยต่อการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย ปีสวรรคต ของพ่อของแผ่นดิน พระผู้เป็นรากแก้วตามที่ท่านอธิการบดีกล่าวเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.59 ริมอ่าง ม.อ.

งานนำเสนอคุณค่าบุคคลากรดีเด่น ม.อ น่าจะจารึกเป็นประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยอีกหน้า "เหลียวหลัง แลหน้า สงขลานครินทร์" ฝันจะเห็น อดีตท่านอธิการบดี อดีตท่านคณบดี ผู้บริหารในทุกระดับ ผู้ที่เคยทำงานร่วมสร้างมหาวิทยาลัย รวมทั้งสังคม ชุมชน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน (ต.ค 60 ครอบ 1.ปีของการสวรรคต) ได้มาพร้อมหน้ากัน ร่วมเชิดชูศักดิืฺศรี ทำนุบำรุงรักษา การทำหน้าที่ของม.อ.ให้จำเริญสืบไปเป็น วันที่ได้เห็นพลังของสงขลานครินทร์ในผืนแผ่นดินนี้อีกครั้ง "ม.อ.กับความเป็นอุดมศึกษาไทย" ในกึ่งศตวรรษ

ฝันที่หวังเห็นความจริง พร้อมมีส่วนร่วม ตามกำลังความสามารถค่ะ

เจริญธรรม

ยาดมเอง

Ico48
Losa [IP: 113.53.228.99]
09 December 2019 14:37
#110469

ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ >>> ดาวน์โหลด slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ