นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5407
ความเห็น: 0

หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง [C]

ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง หมายถึง ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 18 (ข) (7) และ (8)

เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับข้าราชการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารที่จะต้องทราบคือ ก.พ.อ. ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร  (ตามหนังสือที่ ศธ 0509.4/ว 4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550)  ว่าจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ตำแหน่งผู้บริหารหมายถึงตำแหน่งใดบ้าง  ตำแหน่งผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง หมายถึง  ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 18 (ข) (7) และ (8) 

หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรอง มีดังนี้

1.  หลักสูตรที่ ก.ม. เคยรับรองไว้ มี 2  หลักสูตรคือ

      1.1  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)

      1.2  หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)

ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้ ก.พ.อ.ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรดังกล่าวมาจัดอบรมได้ 

2. หลักสูตรที่ ก.พ. ให้การรับรองแล้ว จำนวน 9 หลักสูตร คือ

     2.1  หลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง

     2.2  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

     2.3  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

     2.4  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  (ปรอ.)

     2.5  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) ปี พ.ศ. 2547-2549

     2.6  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)

     2.7  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 - 9 

     2.8  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 - 5

     2.9  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 - 4

คลิกดูรายละเอียดของหลักสูตร

 

 

 

 

สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 05:09 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น