นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3282
ความเห็น: 4

เก็บออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า กับกองทุน กสจ. [C]

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)   จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม.  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540   เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ   โดยให้ลูกจ้างสะสมร้อยละ 3 ของค่าจ้าง  และรัฐสมทบให้ร้อยละ 3 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับก็คือ เงินสมทบจากส่วนราชการ ร้อยละ 3 และผลประโยชน์จากการนำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุน   ได้รับประโยชน์ทางภาษีคือสามารถนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีได้ 

สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนเมื่อพ้นสมาชิกภาพไม่ว่าจะกรณีใด ๆ เช่น ลาออก ถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  กรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทหรือบุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นผู้รับเงินดังกล่าว  นอกจากนี้สมาชิกยังได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังเหมือนเดิม

ลูกจ้างประจำส่วนใหญ่ที่ไม่สมัครเป็นสมาชิกมีความรู้สึกว่าตนเองก็เงินเดือนน้อยอยู่แล้ว  หากจะต้องหักเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 3  เงินอาจไม่พอกับค่าใช้จ่าย อยากจะให้ลองทบทวนกันดูอีกครั้ง หากยอมประหยัดสักนิดสะสมเงินเข้ากองทุนแต่ละเดือน และรัฐยังสมทบให้อีกร้อยละ 3  เมื่อสมาชิกออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ก็จะมีเงินก้อนหนึ่งเป็นทุนสำรองไว้ใช้จ่าย

การสมัครสมาชิกก็สะดวกง่ายดาย เพียงแค่กรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  ยื่นที่การเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน หรือที่กองการเจ้าหน้าที่  สมาชิกภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่มหาวิทยาลัยนำส่งเงินสะสมและสมทบเข้ากองทุน

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 ตุลาคม 2550 19:02 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2553 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าสนใจมากค่ะ
ขอบคุณค่ะน้อง  ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงลูกจ้างประจำหน่วยงานน้องด้วยนะคะ
Ico48
ลูกจ้างโคราช [IP: 118.174.119.54]
06 สิงหาคม 2552 21:29
#47101

ถ้ายอดเงินสะสมไม่ตรงตามจริงควรทำอย่างไรช่วยกรุณาแนะนำด้วยจะขอบคุณมาก

Ico48
อรัญญา [IP: 210.246.144.163]
09 มีนาคม 2553 11:34
#55135

อยากให้กองทุน กสจ.มีมติเพิ่มจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละที่มากกว่า 3 ตามความสมัครใจของสมาชิก

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น