นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4044
ความเห็น: 5

การขอรับเงินจาก กบข. กรณีเสียชีวิต [C]

กรณีมาชิกจัดทำพินัยกรรม ให้ตั้งผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินจากกองทุนฯ

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเสียชีวิต  ให้แก่ทายาทของข้าราชการท่านหนึ่ง  ปกติผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

แต่กรณีที่ทำไปล่าลุดนี้ เป็นกรณีที่สมาชิกได้ทำพินัยกรรมไว้  จึงได้ยื่นเรื่องขอรับเงินจากกองทุนฯ  ให้แก่ผู้รับพินัยกรรมโดยแนบสำเนาพินัยกรรมไปด้วย    ภายหลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญได้ส่งเรื่องคืนมา โดยแจ้งว่า

กรณีมาชิกจัดทำพินัยกรรม  ให้ตั้งผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินจากกองทุนฯ

- ให้ระบุการสั่งจ่ายในนามผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล

- ให้แนบสำเนาคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก  ฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

เนื่องจากเป็นกรณีแรกที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกได้ทำพินัยกรรมไว้   จึงอยากแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง   โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ให้สอบถามทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนว่า สมาชิกได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่  ถ้าหากทำพินัยกรรมไว้  ก็ให้แจ้งให้ผู้รับพินัยกรรมไปดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวก่อนยื่นเรื่องขอรับเงินจากกองทุนฯ

 

created: 04 January 2008 10:08 Modified: 19 July 2010 10:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
04 January 2008 10:13
#8464

สวัสดีค่ะคุณหยดน้ำ พึ่งเห็นหน้าตาจริงวันนี้แหละ รูปถ่ายน่ารักจัง

ไม่เข้าใจว่า case นี้เป็นการทำพินัยกรรมว่าเงิน กบข ยกให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมได้หรือคะ  อยากทราบเป็นความรู้ค่ะ

Ico48
ลุงแอ๊ด [IP: 124.121.6.18]
06 พฤษภาคม 2551 22:24
#28754
เข้ามาอ่านครับ ขอบคุณเจ้าของผู้จัดทำมากครับ
Ico48
POOh [IP: 118.174.173.151]
24 April 2009 20:12
#43677
อยากทราบว่า ถ้าสมาชิกสิ้นสภาพโดยการตาย  เป็นสมาชิกมาประมาน 34 ปี จะได้เงินทดแทนประมานเท่าไหร่ได้ครับ
Ico48
การขอรับเงินจาก กบข [IP: 118.172.96.197]
08 พฤษภาคม 2552 23:03
#43998
ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมจะต้องทำอย่างไร
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น