นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

(4) After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น งานบริหารบุคคลวิทยาเขตตรัง ได้ส่งโครงการเข้าร่วมนำเสนอ 2 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการให้บริการด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): psu trang  Lean Follow Up
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2559 14:14 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2559 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทเรียน 2: คุณภาพ-คุณค่าตำรา หนังสือวิชาการ

องค์ประกอบตำรา-หนังสือวิชาการ: คุณภาพ คุณค่าตำราหนังสือวิชาการ (เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา) 1. เนื้อหา เหมาะสม เพียงพอที่จะเขียน 2. ผู้เขียน 3. หนังสือมีจุดเด่นหรือไม่ (สังเกตจากหนังสือจะปรากฎมี่คำนำห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2558 14:31 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2558 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บทเรียน 1: ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำ ถึงเวลาที่ต้องทบทวนตนเอง

ในวันที่ 1-2กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"การเขียน การผลิและเผยแพร่ตำราหนังสือวาการระดับอุดมศึกษา" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม และ อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย มีอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 30 ท่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ฝึกอบรม
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2558 12:15 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2558 12:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) องค์กรที่ฉันรัก...ม.อ.ตรัง : องค์กรแห่งการให้โอกาส

ความโชดดีหลายอย่างที่เกิดขึ้น กับดิฉัน เมื่อมาปฏิบัติงานที่ องค์กรแห่งนี้ องค์กรที่ฉันรัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง... ดิฉันบรรจุ ที่วิทยาเขตตรัง วันที่ 2 ตุลาคม 2551 (ถึงวันนี้ก็ 4 ปี กว่าแล้วคะ) ดิฉันได้รับโอกาสให้ทำงานในงานที่ฉั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
คำสำคัญ (keywords): PSU.QWL  วิทยาเขตตรัง
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 15:59 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ความสุขเล็กๆ จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข"

เป็นความสุขเล็กๆ คะ...จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข" ที่จะนำมาเล่ากันฟัง งานบริหารงานบุคคล ที่วิทยาเขตตรัง ...เรามีกัน 3 คน (ป้ามาส, สุกี้ และ ดิฉัน...เม) ยุ่งบ้าง เครียดบ้าง วุ่นบ้าง...แต่ความสุขเล็กๆ จากการทำงาน ก็ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
คำสำคัญ (keywords): วิทยาเขตตรัง  PSU.QWL
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2556 12:09 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2556 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เชื่อหรือไม่? การทำวิจัยทำให้เราเป็นมือโปรในงานที่เรารับผิดชอบ

ประกายความคิด...กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานประกายความคิดที่ว่า ที่ได้รับจากท่านวิทยากร รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยเครื่องมือสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร" ที่วิทยาเขตตรัง จัดขึ้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 25 เมษายน 2554 18:11 แก้ไข: 25 เมษายน 2554 18:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ"

ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-22 เม.ย. 54) ในช่วงบ่ายของทุกวันวิทยาเขตตรังได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูบJoomlaกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้แทนงาน ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคะดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 21 เมษายน 2554 19:57 แก้ไข: 21 เมษายน 2554 20:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

ดิฉันได้รับโอกาสจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ระ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 07 มีนาคม 2554 21:33 แก้ไข: 07 มีนาคม 2554 21:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) มุมมองการให้บริการวิชาการ : โครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ.

ตามที่ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความร่วมมือ มข. ม.อ. ครั้งที่ ในวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนวิทยาเขตตรัง ในการเข้าร่วมกลุ่มบริการวิชาการ ทำให้ดิฉันเห็นมุมมองการขับเคลื่อนงานบริการว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 31 มกราคม 2554 22:12 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2554 18:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ได้ฉุกคิด

เรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทำให้ได้ฉุกคิดหน้าที่หนึ่งของเมคือ การแจ้งเวียนข่าวสารการฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบมีหน่วยงานหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ เมื่อได้รับข่าวสารการฝึกอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): psu trang  การสือสาร
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปิติกานต์   สร้าง: 28 มกราคม 2554 21:59 แก้ไข: 28 มกราคม 2554 22:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]