นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1636
ความเห็น: 2

นักสร้างสุของค์กร : วันที่ 2 ช่วงเช้า

บันทึกไว้ กันลืมค่ะ

ผู้นำที่ทำตัวเป็นผู้นำแบบเผด็จการ

  1. วางแผนล่วงหน้าแล้วว่าจะเอาอย่างไร
  2. นำเสนอในทีประชุมอภิปรายพอเป็นพิธี,
  3. ใครเห็นแตกต่าง ตัดบท
  4. อาศัยการประชุมบังหน้าเพื่อเป็นข้ออ้าง ถ้าผ่านการพิจารณามาแล้วถือเป็นมติที่เห็นชอบ

 

Seven habbit  7 อุปนิสัยที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

Be proactive

Begin with the end in mind

Put first things first ไปทีละก้าว อย่าทำใหญ่เกินตัว

Think win win

เข้าใจคนอื่น และให้คนอื่นเข้าใจเรา  seek first to understand, then to be understood

Synergize

Sharpen the sew ต้องลับเลื่อย อุปกรณ์อยู่ตลอดเวลา  สมองได้เกิดการฝึกปฎิบัติ  ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งกาย วาจา และใจ

ต้องทำให้เกิดเป็นค่านิยม

5 บทบาท ของ นสอ.

  1. ต้องเป็นผู้จัดการ  manager role
  2. ต้องเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ (visionary role)   leader shift ต้องยกระดับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการเป็น leadership

ต้องทำให้ง่าย easy มากกว่า clearify 

ต้องร่วมกัน มากกว่าแข่งขัน

ต้องเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ เป็นการร่วมมือแบ่งปันกัน โปร่งใส เอื้ออารีย์

3บทบาทผู้ฝึกสอน  ต้องเป็น trainer

 4บทบาทนักศึกษา ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ต้องยิ้มตลอดเวลา ทำอะไรไม่ได้ ก็ให้ยิ้ม

5 บทบาทนักการทูต   ตั้องเจรจา ต่อรอง

หน้าที่ นสอ.

ต้องบริการด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน

  1. พัฒนาและบริหารจัดการระบบคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยการสำรวจและการประเมินความต้องการ
  2. อำนวยความสะดวก ในการพัฒนาและวางยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กร
  3. จัดฝึกอบรมด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน
  4. ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานให้บุคลากรภายในองค์กร เกิดนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่เอื่อต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มีนาคม 2556 10:53 แก้ไข: 08 มีนาคม 2556 10:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ทำไมตัวเติบบ้าง เอียดบ้างครับคุณแม่ยามฯ

นสอ. หรือ สนอ. ล่ะครับ คุณแม่ยามฯ

อิอิอิ

เราเอง

ตอนนี้เขากำลังจะปรับเปลี่ยน สนอ. ลองดูเผื่อว่า ใครจะไม่มีใครเห็น นสอ. ฮิ ฮิ แต่ก็ยังคงเป็น สนอ. ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ