นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา

ด้วยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 09 มีนาคม 2554 16:44 แก้ไข: 09 มีนาคม 2554 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา

ด้วยคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ คณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 09 มีนาคม 2554 16:43 แก้ไข: 09 มีนาคม 2554 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการในงานธุรการ/สารบรรณ งานเลขานุการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:56 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เข้าปฏิบัติงานในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ตำแหน่ง 3051) ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:55 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งช่างเทคนิค ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กำหนดการคัดเล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:54 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประจำศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:53 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เข้าปฏิบัติงานในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา (ตำแหน่ง 3051) ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:27 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการในงานธุรการ/สารบรรณ งานเลขานุการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานวิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:26 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการเยาวชนจิตอาสา รับสมัครผู้ประสานงานเยาวชนจิตอาสา จำนวน 1 ตำแหน่ง

โครงการเยาวชนจิตอาสา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สอบสัมภ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2554 14:56 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2554 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลชิ้นเนื้อ) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านอณูชีวโมเลกุล หรือปริญญาโท หรือคาดว่าจะสำเร็จ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:31 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]