นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ขอเชิญผู็สนใจสมัครเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน The 3rd Asia Nanotech Camp (ANC) 2010 Representative

เนื่องด้วย Asia Nano Forum (ANF) ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) เป็นสมาชิกอยู่ จะมีการจัด Asia Nanotech Camp (ANC) 2010 ระหว่างวันที่ 3-14 ต.ค. 2553 (12 วัน) ณ ประเทศสิงคโปร์ และ มาเลเซียโดยทางคณะผู้จัดฯต้องการรายชื่อผู้แทนจากประเทศไทยเป... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 21 July 2010 13:07 Modified: 21 July 2010 13:07 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสื่อสารด้วยหัวใจ"

ด้วยโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสื่อสารด้วยหัวใจ" ณ ณ สวนสายน้ำ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2553*******สภาพการณ์ในองค์กรของคุณเป็นเช่... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 22 June 2010 14:59 Modified: 22 June 2010 15:02 [ Report Abuse ]

(0) ร้านขายยาเภสัช ม.อ. (ข้างปั้มน้ำมันบางจาก) เปิดให้บริการทุกวัน

เรียน บุคลากรทุกท่านเพื่อทราบตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 ร้านขายยาเภสัช ม.อ. (ข้างปั้มน้ำมันบางจาก) จะเปิดให้บริการทุกวัน ซึ่งจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพโดยคณาจารย์ และเภสัชกร สำหรับวันจันทร์ - ศุกร์ จะให้บริการระหว่างเวลา 8... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 18 May 2010 20:18 Modified: 18 May 2010 20:18 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยมีหลักสูตรน่าสนใจดังนี้ หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2553 หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงช่วงที่1 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2553สมัครด่วน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:52 Modified: 06 May 2010 09:52 [ Report Abuse ]

(0) สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยประจำเดือนพฤษภาคม 2553

สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง"Nanoparticle-on-Microsphere Molecularly Imprinted Polymers as Drug Delivery System" โดย รศ.ดร.รุ่งนภา ศรีชนะ ภาควิชาเภสัชเคมี ในวันศุกร์ท... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:51 Modified: 06 May 2010 09:51 [ Report Abuse ]

(0) สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเคมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเคมีนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดโอกาสให้นักเคมีไทยได้แสดงผลงานในเวทีระดับโลก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเป็นเจ้า... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:49 Modified: 06 May 2010 09:49 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ”

ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ” บรรยายโดย คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และคุณนฤมล บุญทวี ซึ่งเป็น Contrarian Strategist ที่สนใจวิธีคิดที่แตกต่างแบ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:48 Modified: 06 May 2010 09:48 [ Report Abuse ]

(0) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัด

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสอบเทียบเครื่องชั่ง" ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 และ หลักสูตร "การสอบเทียบอุณหภูมิ" ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสัมมนา 330... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:47 Modified: 06 May 2010 09:47 [ Report Abuse ]

(0) ร้านยาเภสัช ม.อ.ขยายเวลาในการให้บริการ และให้คำปรึกษาทางด้านยา และสุขภาพ

ร้านขายยาเภสัช ม.อ. (ข้างปั้มน้ำมันบางจาก)เปิดให้บริการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพโดยคณาจารย์ และเภสัชกร ตามวัน และ เวลาดังนี้วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. และจะเปิดให... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:42 Modified: 06 May 2010 09:42 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง 8-9 พ.ค.

โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้มีดัชนีมวลกายเกิน 25 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง ในวันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 ณ จักรพรรดิรีสอร์ท บ้านชายควน อ.สะเด... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 06 May 2010 09:41 Modified: 06 May 2010 09:41 [ Report Abuse ]